Severni i Južni Mesečev čvor

Severni i južni Mesečev čvor ili Rahu i Ketu poznati su po svojoj karmičkoj funkciji i životnim lekcijama sa kojima se osoba susreće tokom života. Čvorove u analizi horoskopa uzimamo kao još jednu osu koju imamo, njihovo kretanje je obrnuto od direktnog. Njihov ciklus je 18 godina i 7 meseci, a otprilike 18,5 meseci borave u jednom znaku. Oni su povezani sa prirodom 1. i 8. kuće. Oni predstavljaju naše prepreke, ali i benefite u sprovođenju određenih životnih misija. Severni Mesečev čvor ili Rahu je tačka u natalnoj karti koja određuje misiju i svrhu. To je ono čemu težimo, naši ideali i očekivanja koja bismo hteli da praktično ostvarimo u odnosu na ovaj život. Severni Mesečev čvor nam daje alate kojima možemo rešiti zadatke iz prošlog života, ali takođe predstavlja i izazov. Svakome u životu je potreban izlazak iz zone komfora, taj izlazak zavisi od toga sta nam je prioritet. Ako uspemo da pređemo granice sigurnosti zbog važnosti prioriteta, dobijamo šansu da svoj potencijal iskoristimo i u drugim oblastima. One nam možda nisu prioriteti, ali jesu drugim ljudima. Zato je Severni čvor način pomaganja i drugima, ne samo podsticanje sopstvenog razvoja. Južni Mesečev čvor ili Ketu je naša zona komfora. Ono što nam daje sigurnost, što deluje lako i poznato. To mogu biti i talenti, ali i strahovi koje nosimo iz prethodnog života. Konflikt nastaje onda kada se vezujemo za strahove i poznato, ne koristeći talente za razumevanje zone komfora. Da bismo otišli van zone, a što predstavlja Rahu, moramo je najpre upoznati, a to je Ketu. Južni Mesečev čvor su i naše navike, nešto što nas vuče da se ponašamo na određeni način i da se osećamo tako kako se osećamo. To su obrasci ponašanja nas i naših predaka ukalupljeni u formu konkretnih, materijalnih ciljeva kojima se iznova vodimo, a što nas sprečava da vidimo svoju pravu svrhu ili Severni Mesečev cvor.

Mesečevi čvorovi u znacima Device i Riba. Severni i južni Mesečev čvor se uvek nalaze u opozitnim znakovima. Severni Mesečev čvor u Devici, a južni u Ribama. Ova kombinacija čvorova ukazuje na dve suprotnosti u čoveku, činjenično stanje i mašta. Ljudi sa ovim čvorovima u toku života iskuse neke neobjašnjive pojave, pogotovo kada su deca. Mogu imati proročke snove i često se oslanjaju na svoju intuiciju. Ne vole pravila i ne vole detalje, pa ipak severnim čvorom u Devici, moraju da nauče kako da budu sistematični i metodični. Privlači ih duhovnost i meditacija i vrlo rano pokazuju zanimanje za takve stvari. Međutim, dešava se da se opterete nekim idejama, nastoje da žive u svetu mašte, ne prihvataju spoljni svet, mogu lako ući u ulogu žrtve, postati nerealni i depresivni. Mnogi ljudi sa ovom kombinacijom mogu biti lekari ili se baviti nekim vidom alternativne medicine, pogotovo lečenje biljem, energijama. Njihova lekcija je da nauče kako da se koriste zdravom logikom, da odluke donose ne po osećaju, već po činjenicama. Treba da povedu računa o svom zdravlju, higijeni, radnim navikama, da pronađu nešto čemu ili kome će služiti. Ova kombinacija je spoj intuicije i logike.

Severni čvor u Ribama, a južni u Devici. Ovi ljudi su veoma vredni, najbolje se osećaju kada rade ili kada su nečim zaokupljeni. Ne vole dosadu i smatraju je nepraktičnom. Preterano su sumnjičavi prema ljudima, bilo da su partneri, porodica, kolege. Smatraju da samo oni mogu posao da završe do kraja. Mogu ih lako iskoristiti zbog toga, pogotovo kada je posao u pitanju. Sumnjičavi po prirodi. Rano pokazuju interesovanje za duhovnost, ali je se boje. Tačnije boje se nemanja kontrole nad stvarima koje ne mogu da vide, opišu ili spoznaju logikom. Kroz severni čvor u Ribama treba da nauče kako da veruju u prirodnu silu Univerzuma, a to znači da zanemare logiku, činjenice i zdrav razum. Treba više da se vode intuicijom. Potreban im je ideal i nešto više od svakodnevne rutine. Treba da se uče oproštaju i ljubavi, nežnosti i empatiji. Dobri su istraživači, jer često mogu do detalja da opisuju metafizičke pojave. Ova kombinacija čvorova simbolično rečeno pokušava da razume da li Bog postoji i ko je on. Dešavaće se da se tokom života usmere na neki vid molitve, energetske terapije, meditacije.

Mesečevi čvorovi u znacima Lava i Vodolije. Severni i južni Mesečev čvor se uvek nalaze u opozitnim znakovima. Severni Mesečev čvor u Lavu, a južni u Vodoliji. Osa Lav-Vodolija govori o suprotnosti ljudske slobode i potrebe pripadanja grupi. Ovi ljudi imaju potrebu da budu deo neke zajednice koja deli slična interesovanja. Često mogu biti hladni i emotivno rezervisani. Imaju problem sa izražavanjem i pokazivanjem dubokih emocija i logiku generalno smatraju praktičnijom u vezama. Obično su snažno orijentisani ka određenom cilju i prenošenju neke poruke na zajednicu. Žele da ostave trag koji će narednim generacijama služiti. Ovi ljudi su u prethodnim životima bili deo zajednice, a sada su dobili priliku da se osamostale, da otvoreno pokažu svoju kreativnost, dramske sposobnosti i spontanost. Međutim, svaki severni Mesečev čvor u Lavu treba da pripazi na gordost i diktaturu kojoj može biti sklon ako dođe do visoke pozicije. Pošto su čvorovi u dva opozitna znaka, to govori o stalnoj tenziji čoveka da bude ili jedna ili druga krajnost. Suština mirenja dve suprotnosti je da osoba istupi ispred zajednice, boreći se za nečija prava ili prenoseći neku bitnu poruku za čovečanstvo (Vodolija), ali na način koji odgovara Lavu, a to je samostalnost, kreativnost, dramatičnost, posvećenost, velikodušnost.

Severni Mesečev čvor u Vodoliji, a južni u Lavu. Kombinacija ovih čvorova upućuje na osobu koja je u prethodnim životima imala vodeću poziciju i najugodnije se oseća kada je u mogućnosti da bude u prvom planu. Međutim, veoma često će se ovim osobama dešavati da imaju poteškoću da dođu u prvi plan, ili ih sredina odbacuje ili sami sebe odbacuju. Mogu imati strahove da nisu dovoljno voljeni, dovoljno prihvaćeni i da njihovi talenti nisu dovoljno primećeni. Imaju konstantnu potrebu za pažnjom i mogu biti bezdušni i veoma hladni kada im je to uskraćeno. Imaju potrebu da pripadaju zajednici, ali samo pod uslovima koji oni nametnu. Sa jedne strane postoji želja za pripadanjem, ali i želja za pokazivanjem. Ovi ljudi treba da nauče kako da premoste jaz između sopstvenog ega i kolektivnog pripadanja. U njihovim očima bilo kakav vid pripadanja može narušiti sliku o sebi. Mogu imati preterano emotivne reakcije i da izbegavaju grupna okupljanja. Želja im je da pomognu, da se brinu o osobi ili životinjama, obično imaju težnju ka razumevanju okultnog, pa iako osamljeni svrhu severnog Mesečevog čvora mogu ostvariti i kroz čitanje ezoterije. Bitno je da rade u timu i da su usmereni na cilj koji je van granica njihovog privatnog života. Mogu se usmeriti na veterinarstvo, tehniku ili pisanje, ako ne uspeju da se afirmišu u grupi.

Mesečevi čvorovi u znacima Raka i Jarca. Severni i južni Mesečev čvor se uvek nalaze u opozitnim znakovima. Severni Mesečev čvor u Raku, a južni u Jarcu. Ovi ljudi su oprezni i vredni, obično zreliji od svojih vršnjaka. Mnogo rade, ambiciozni su i veoma im je bitno da postoji struktura, red i odgovornost. Najbolje se snalaze kada imaju određenu rutinu i kada ne izlaze mnogo iz zone komfora. Međutim, ako izlazak iz sigurnosti podrazumeva uspeh, onda im neće biti teško da se izbore sa strahovima. Ambiciju pokazuju u svemu, bilo da je partnerstvo u pitanju, posao ili sport. Ovi ljudi su navikli da daju maksimum sebe u svemu i očekuju isto. Vole organizaciju i praktičnost. Iz prošlih života donose potrebu za materijalnom sigurnošću, dok im je svrha u ovom životu da osveste i razumeju sve ono što je u simbolici Raka, dakle, porodica, deca i uopšte pojam empatije. Ovi ljudi su na klackalici između posla i emocija, često mogu zanemariti partnera ili svoje roditelje, jer su suviše usmereni na uspeh. Najveći strah im je da ne izgube stečeno kao i da se ljudi koje vole ne ponašaju odgovorno. Potrebno je da razvijaju razumevanje, brigu i da nauče kako da oproste bliskim ljudima. Može im se dešavati da budu suviše ozbiljni, zabrinuti, rezervisani i cinični pogotovo kada im planovi ne idu u željenom smeru. Naglašena je očinska figura i autoritet pa ovi ljudi mogu imati problem sa izražavanjem i razumevanjem ženske energije.

Severni Mesečev čvor u Jarcu, a južni u Raku. U ovoj kombinaciji čvorova fokus je na prevelikoj emotivnosti, ranjivosti i senzitivnosti. Osoba je previše vezana za porodicu i njena karma je vezana za žensku liniju. Prošli životi mogu doneti nerazjašnjene odnose sa ocem, povučenost, promenljivo raspoloženje i preteranu zavisnost od drugih ljudi. Ova osoba ne voli rigidnost, apstrakciju, intenzivne emocije i emocionalnu distancu. Mogu imati problema sa ishranom i prejedanjem, pogotovo pod stresom, nisu isključivi problemi sa želucem i varenjem. Dešava im se da skladište teške emocije u predelu grudi i stomaka, pa često imaju određene simptome ili bolove u tom delu. Majka može biti preterano usmerena na njih stvarajući im zavisnost i vezanost za porodicu što u kasnijim godinama donosi probleme sa suprotnim polom. Njihova svrha je da postanu dosledniji u onome što rade. Da nauče da sigurnost obezbeđuju drugima, a ne da je traže, kao i da nauče da se oslanjaju na sebe, ne na druge. Potrebno im je da razviju samopouzdanje, veštine asertivnosti i organizaciju. Kontrola, disciplina, jasni okviri i metodičnost su ono čemu treba da teže.

Mesečevi čvorovi u znacima Blizanca i Strelca. Severni i južni Mesečev čvor se uvek nalaze u opozitnim znakovima. Severni Mesečev čvor u Blizancima, a južni u Strelcu. Kombinacija predstavlja suprotnost svakodnevice i ideala. Ovi ljudi iz prošlog života donose jaku vitalnost, svest o životu i iskrenost. Prirodno su optimistični i često putuju. Mogu biti zaglavljeni u nekim idealima o životu, nastojeći da samo tragaju za njima umesto da sami urade nešto po tom pitanju. Nedostaje im praktičnost. Često imaju više želja, a malo vremena ili snage da ih ostvare. Mogu biti suviše entuzijastični i principijalni do mere da odbijaju od sebe drage ljude. Nedostaje im sposobnost prilagođavanja i veština razmena ideja se drugima. Često su opsednuti detaljima nastojeći da previše kritikuju svoje okruženje za stvari koje nisu ostvarili. Imaju stalnu potrebu za istraživanjem i avanturom. Njihove misli mogu toliko da budu apstraktne da često ne znaju da definišu šta žele. Njihova svrha je da se povežu sa drugima i da uče kroz tim. Mnoge osobe se mogu opredeliti za turizam ili studiranje nekog jezika, jer im to omogućava i edukaciju i putovanja, mogu izabrati da rade u obrazovnom sistemu ili da se bave nekim istraživačkim radom. Vrlo često se opredeljuju za istraživanje polja komunikacije ili filozofiju.

Severni Mesečev čvor u Strelcu, a južni u Blizancima. Osoba je veoma logična i komunikativna, radoznala. Brzo uči i lako se prilagođava novonastalim situacijama. Lako joj je da uvidi suštinu, perceptivna je i u stalnom pokretu. Ona situacijama prilazi sa ciljem da ih upozna i da ideju o njima prenese dalje. Nema potrebu da saznaje više od onoga što joj je potrebno, može imati problema sa fokusom, jer brzo gubi interesovanja za neku oblast. Osoba teži da spozna i iskusi viši smisao života, ali se teško upušta u avanturu i obično ne ide dalje od rutine na koju je navikla. Može imati strah od neznanja i nepoznatog, da zbog toga odbija da proširi svoja znanja ili da ih podeli sa drugima. Može biti preterano pričljiva i u nekim trenucima sebična, pogotovo u kontaktu sa prijateljima. Osobe sa ovom kombinacijom mogu imati određene strahove od putovanja, adrenalinskih sportova, visina. Potrebno im je da razviju samopouzdanje i doslednost, svest i optimizam. Po prirodi su veoma sumnjičavi, imaju veliku žeđ za učenjem, ali im nedostaje metodičnost. Njihovo znanje može biti praktično, ali i površno. Privlače ih ljudi koji su oslobođenih društvenih normi i vizionari. Trebalo bi manje da se oslanjaju na druge, a više na sebe, da vežbaju meditaciju i tehnike fokusa i da imaju jasne ciljeve šta žele da ostvare u životu.

Mesečevi čvorovi u znacima Bika i Škorpije. Severni i južni Mesečev čvor se uvek nalaze u opozitnim znakovima. Severni Mesečev čvor u Biku, južni u Škorpiji. Osobe sa ovom kombinacijom čvorova nose tajnovitost i sklonost rizicima, sa svrhom da stvore nešto praktično, sigurno i primenljivo. U ovom životu žele mir, lojalnost i porodicu, potrebne su im jasne granice u okviru kojih mogu da se kreću i u kojima mogu da rade. Iz prošlog života nose misterioznost i tamu, prirodni šarm i magnetizam kao i veliku moć transformacije. Mogu biti veoma posesivni, sumnjičavi, preterano opsednuti nekim stvarima ili previše kontrolisani od strane porodice ili partnera. U ovom životu treba da nauče kako da sami odlučuju i kako da drugima obezbede sve pogodnosti koje su oni imali u prethodnim životima, to se ne odnosi na isključivo finansijsku pomoć, već i na emocionalnu. Severni čvor u Biku govori o potrebi za strukturom i formom, najviše svrhom i potrebi za pripadanjem. Bitno je povezati se sa prirodom i jasno verbalizovati svoje želje. Osobe sa ovom kombinacijom često imaju potrebu da beže od drugih i da stvari rade na svoj način. Mogu biti skloni nekom obliku zavisnosti ako ne reše pitanje životnih prioriteta.

Severni Mesečev čvor u Škorpiji, južni u Biku. Kod ovih osoba je izražena velika potreba za održavanjem već postojećeg statusa. Mogu biti konzervativni, lenji i preterano oprezni kada su nepoznate stvari u pitanju. Pogotovo nisu skloni rizicima. Iz prethodnih života ovi ljudi nose čulni smisao života, potrebu da budu u potpunosti prisutni u sadašnjem trenutku, imajući poteškoću da razumeju i razvijaju apstraktne ideje. Zbog toga može se desiti da ih privlače ezoterične stvari koje ih istovremeno i plaše, jer menjaju njihovu svakodnevicu i naučeni stil života. Imaju potrebu da istraže nepoznato, da dožive veliku promenu na ličnom planu, imaju naglašenu volju, ali kako je južni čvor u Biku, mogu biti suviše lenji da urade nešto po tom pitanju. Znak Bika je spor i treba mu vremena da se pokrene, vezan je za fizički svet, dok je Škorpija vezana za duhovni svet. Ovim osobama je potrebno da se povežu sa svojim dubokim emocijama i strahovima i da rade ne da bi zaradili, već da bi izrazili kreativnost, koju mogu imati kao poklon iz prošlih života. Mogu biti talentovani muzičari, slikari, plesači. Njihovo je da oktriju misterije života i da nauče da ga ne posmatraju samo kroz čula već i kroz duh.

Mesečevi čvorovi u znacima Ovna i Vage. Severni i južni Mesečev čvor se uvek nalaze u opozitnim znakovima. Severni Mesečev čvor u Ovnu, a južni u Vagi. Ove osobe su mahom orijentisane na emotivne veze i zbližavanje sa drugima. Taktični su, socijalni i usmereni na timski rad. Osećaju se najprijatnije kada mogu da se oslone na druge i kada mogu da sarađuju. Ne prijaju im duboke emocije i obično se trude da ne pokazuju svoj bes i agresiju. Smatraju da je bilo kakav oblik pritiska i buke društveno neprihvatljiv i nepoželjan, te će se truditi da svoje emocije drže pod kontrolom. Kako je severni čvor u znaku Ovna, ovi ljudi svoju sliku i unutrašnji identitet moraju da izgrade kroz samoinicijativu i lične napore bez oslanjanja na druge ljude, pogotovo ne partnere. Potrebno im je da se vode sopstvenom voljom i planovima, da nauče kako da izraze bes i agresiju, a da je društveno prihvatljivo, da više rizikuju i dozvole sebi da nekada budu impulsivni, brzopleti i dominantni. Ove osobe imaju veliku potrebu da budu lideri, da reaguju i da se bore za druge, moguće baš za one koji nemaju prava da govore za sebe. Međutim, sve dok je prisutna želja da se održi balans i harmonija, osoba neće hteti da reaguje drugačije od onoga kako je navikla.

Severni Mesečev čvor u Vagi, južni čvor u Ovnu. Osobe sa ovom kombinacijom čvorova su navikle na ličnu ekspresiju. One iz prošlog života donose energiju, kreativnost, asertivnost i društvenost. Umeju da budu veoma fokusirane, nezavisne i da se često oslanjaju na sebe. Navedene osobine ih mogu sprečavati da ostvare emotivnu bliskost sa dragim ljudima. Imaju naglašen ego i nepoverljivi su prema saradnicima, pogotovo ako je posao u pitanju ili zajednički planovi.
U porodičnom životu ove osobe teže manipulaciji i najprijatnije se osećaju kada sami odlučuju i sami stvaraju. Naglašen intelekt i logika ih sprečavaju da ostvare harmoniju i zajedništvo sa partnerom. Imaju međutim želju da se ostvare u toj oblasti i da osete vezu sa drugima. Moguće da će se fokusirati na neki posao koji zahteva kontakt sa ljudima, razmenu ideja, kreativnost.
Imaju potrebu da drugi vide i vrednuju ono što oni rade, ali jedini način da se to postigne je da nauče kako da sarađuju, kako da pitaju za pomoć, kako da se oslanjaju na prijatelje. Može se desiti da kasno uđu u brak, jer se boje da će time izgubiti svoju slobodu, iako generalno celog života tragaju za zajednicom.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.