Era Vodolije nastupa 2060. godine

Svi pričaju o eri Vodolije. Dok jedni smatraju da će nastupiti strašni ratovi, neredi, klimatske katastrofe, pa i sam dolazak antihrista, drugi dijametarno suprotno – najavljuju zlatno doba čoveka. Međutim, mišljenja i jednih i drugih su upravo proizvod magičnih energija nebeskih tela kojima smo okruženi, svi mi se ponašamo upravo onako kako se i očekuje od nas, onako kako impulsi iz kosmosa zahtevaju. I dok jedni svim sredstvima žele da očuvaju postojeći sistem vrednosti i njegove društvene oblike, izjednačavajući njegovo umiranje sa umiranjem celog čovečanstva i sluteći kraj sveta, drugi najavljuju slobodu, buđenje ljudskog duha i kosmičke svesti koja će izgraditi novu i prosperitetnu civilizaciju. Da li se astrologija zaista može primeniti na celu istoriju ljudske civilizacije? Postojanje era ima astronomsko utemeljenje. Naime, planeta Zemlja se ne okreće samo oko Sunca, već i oko svoje ose. Nesimetričnost Zemljine ose, kao i privlačne sile Sunca i Meseca, izazivaju poremećaj kretanja naše planete. Pravac Zemljine ose u odnosu na zvezde i nebeski svod – nije stalan. Naime, pomera se za jedan stepen svake 72 godine, što predstavlja jedan ljudski vek i opisuje pun krug za 25.920 godina. Dakle, jedna precesiona godina traje 25.920 naših godina. Pojava precesije je astronomska pojava kod mnogih planeta, a ta nebeska mehanika i najviše podseća na rotirajuću čigru (zvrk) kojoj osa šeta levo-desno praveći zamišljenu kupu (stožac). Ova pojava je bila poznata i starim narodima, tako su stari Grci precesionu godinu nazvali Velikom godinom koja, kada bi se navršila, označavala da se Zemlja vratila na isto mesto na ekliptičnoj liniji. Takozvana velika godina podeljena je na dvanaest meseci koji u proseku traju 2.160 godina i svakom je namenjen po jedan zodijački znak. Ljudsku civilizaciju u poslednjih 6.000 godina je obeležila era Bika, Ovna i Ribe. Doba Bika je trajalo između 4420 p.n.e. i 2260 p.n.e., koje se vezuje za vreme kada je dominirala poljoprivreda i rad na zemlji. Zlatno tele i hindu religije su glavi simboli tog doba, kao i uspon mesopotamske i egipatske civilizicije i Minojske kulture (koje su sve slavile bogove u obličju Bika), matrijarhalno društvo i obožavanje plodnosti. Arheološki to je period drevnih moćnih i bogatih gradova. Najupečatljivija je Egipatska civilizacija koja je slavila plodnost, darove majke Zemlje i njenih stanovnika. Doba Ovna (kome je vladalac Mars) otprilike traje od 2260 p.n.e. do 100 p.n.e., koje se vezuje za velike ratove, osvajanja i krvoprolića, masovni ratovi između Egipta, Asirije i Hetita, invazije na Evropu i Bliski Istok, arijevske pohode, pad Troje. To je vreme ratničkog idealizma i herojstva, nastanci klasičnih civlizacija, osnivanje Rima. U modi je monogamija kao i utvrđivanje očinstva. Najvažnija ličnost tog perioda za našu civilizaciju je svakako Mojsije, a od događaja hebrejski dolazak u Izrael i Stari zavet. Paljenje Zlatnog teleta (Bika) po povratku Mojsija sa Sinajske gore, simbolično označava raskid sa dotadašnjom erom Bika i njegovim energijama. Vreme od 100 p.n.e. do 2060 n.e. je doba Ribe. Ribe su vodeni i promenjivi znak, koji je pod uticajem mističnog Neptuna filosofskog i etičnog Jupitera. Tajnovitost i želja za promenom sveta i svesti su glavne karakteristike ovog znaka. Istorijski se vezuje za hrišćanstvo (čiji je prvi simbol bila upravo riba) i dolazak Isusa Hrista koji je hranio svoj narod sa dve ribe, saosećanje za druge, Novi zavet, a kasnije za rođenje Muhameda i uspon islama. Ovo je, dakle, doba velikih religija koje su institucionalizovane i postale vladajuće mišljenje. Ribe su povezane sa svetim mestima i svetilištvima, koja su privlačila mnoge vernike, ali kao negativna strana, ovaj znak je povezan i sa verskim sukobima i krstaškim ratovima, koji su se vodili od 1196. do 1270. godine. Tada su se neprijateljima smatrali „nevernici“ ili „oni koji nisu naše vere“, a takva verska mržnja prisutna je do današnjih dana. Ribe su povezane i sa tajnama i praštanjem i zato su vekovima hrišćani priznavali svoje grehe u tajnosti. Tajna društva i organizacije koje su povezane sa simbolikom Riba, kao što su slobodni zidari i masoni, templari, Iluminati, Bilderberg grupa i dr. su takođe karakteristične za doba Ribe. Najmoćniji ljudi su dolazili iz ovih društava, kao i iz sveštenstva, a osvajanja, vladanja, moć i ratovi su se vodili u ime Boga. Biblija i Kuran su bile najčitanije knjige, a pre XI veka jedine škole u kojima se moglo steći više obrazovanje bile su u manastirima. Riba je povezana sa vodom, morem, okeanima, što predstavlja nesvesno u čoveku, tako da čovek u periodu koje je vezano za ovo doba, nije postigao nivo samosvesnosti. Voda je povezana sa mističnim hodanjem po vodi, krštenjem, pretvaranjem vode u vino i sve ove pojave se povezuju sa simbolikom Ribe, a patnja i krivica su bile sinonim za duhovnost. Negativna strana Ribe je povezana sa raspećem, sažaljenjem, fanatizmom, mazohizmom, mučeništvom, patnjom i krivicom, zavisnostima, alkoholizomom, narkomanijom, virusima, prevarama, lažima i misterijama (aflikcija Neptuna), koje se polako razotkrivaju. Treba znati da u astrologiji ne postoje nagli prestanci delovanja energija, već se energije spajaju, prožimaju, pojačavajući dejstvo jedna drugoj ili je blokiraju, davajući svakom kosmičkom entitetu i subjektu tačno određen intenzitet i prirodu duhovnih i psihičkih svojstva, kolektivnih ili pojedinačnih. Između astroloških doba postoje prelazni periodi koji traju i do nekoliko stotina godina i u kojima su uvek prisutne tačke tenzije, napete događaje i previranja. U ovim prelaznim periodima se oseća uticaj doba koje se završava, ali i doba koje treba da nastupi. Mi se nalazimo na kraju prelaznog perioda između doba Ribe i doba Vodolije, tako da osećamo još uvek uticaj doba koje se završava (Ribe), ali i sve više uticaj doba koje sledi (Vodolija). Kod astrologa ne postoji slaganje kada ovaj prelazni period počinje i završava, ali prevladava mišljenje da energije Vodolije počinju da deluju na Zemlju od 17. veka, značajnije u 20. veku, a da su 2010. godine energije izjednačene (simbolika Majanskog kalendara). Do 2060. godine energija Riba će imati neznatni intenzitet i od tog perioda potpuno ulazimo u eru Vodolije, koja će da traje do daleke 4210. godine. U ovom prelaznom dobu u kojem se mi nalazimo, ljudi se bore da se prilagode novim energijama, ali istovremeno dolazi do naglog razvoja nauke, sredstva komunikacije i računara, tehnike, alternativne medicine, astrologije. Setimo se samo izuma iz prošlog veka od telefona, telegrafa, radara pa sve do novih veoma složenih mašina za putovanje u kosmos. Vodolija je povezana sa elementom vazduha, za razliku od doba Ribe koje je povezano sa vodom, a u poslednje dva veka ljudi se sve više uče kako da savladaju vazduh kroz razna otkrića (vazdušni saobraćaj, naoružanje, soliteri…). Dolazi do buđenja uma iz kolektivnog nesvesnog (voda – Ribe) i evolucija ljudske svesti. Vodolija je povezana sa razmišljanjem i racionalnošću, kao i komuniciranjem, tako da će doba Vodolije biti prilika za veliki napredak u intelektualnom rastu čovečanstva. Doba Vodolije se može povezati sa kosmičkim umom ili kosmičkom svešću, kada ćemo imati priliku da prvenstveno razmišljamo kroz druge. Možemo već da osetimo uticaj Vodolije i kroz ljude koji se sve više uključuju u društvene veze i mreže koje se prostiru na velikim udaljenostima (Internet), a ovakve tehnologije omogućavaju ljudima širom sveta da komuniciraju jedni sa drugima. Istraživanja i otkrića će se usmeriti prema svemiru i kosmosu. Ali prava otkrića nas tek očekuju. Stvara se društvo koje treba da bude zasnovano na znanju, informacijama, komunikaciji, nauci, jednakosti. Trenutno polako ostavljamo period koji je trajao oko dve hiljade godina i u kojem je naš duhovni život uglavnom bio diktiran od verskih autoriteta i vlasti, a u doba Vodolije svaki pojedinac će opet imati priliku za duhovni razvoj, ali sada individualno i bez verskih autoriteta. Dakle, uticaj religija će potpuno izgubiti svoje tlo, ali moraćemo uložiti mnogo napora u izgradnju nekih novih i modernih standarda, što neće biti uopšte lako, jer sledi prilagođavanje potpuno novim okolnostima života. Niko neće formalno ukinuti religije, nacije i klase. Jednostavno će takvi oblici društvenih odnosa biti postepeno prevaziđeni, što duhovnim, što tehnološkim, što društvenim napretkom. Kraj perioda Vodolije će sasvim sigurno rezultirati postojanjem jedne jedinstvene, pluralističke i otvorene ljudske civilizacije zasnovane na univerzalnim vrednostima. Univerzalnost, tolerancija, otvorenost i individualizam je osnovna karakteristika Vodolije. Vladaoci Vodolije – planete Saturn (konzervativan i trom) i Uran (revolucionaran, dinamičan i progresivan) vrše zajednički uticaj i kao rezultat daće ljudima mudrost i sabranost, kao i duh nezavisnosti i buntovništva. Pokrenuti sukobom ovih dveju snaga, priroda ljudi ere Vodolije postaje elastična, inteligentna, jake intuicije i apsolutno lišena predrasuda. Njih krase revolucionarne ideje koje imaju jaku vezu za njihov optimistični pogled na svet i lične ideale. Bez obzira na ove osobine, Vodolija poseduje upadljivu sposobnost prilagođavanja okolnostima i uvek poštuje tuđa mišljenja. Ali potrebno je da budemo razumni u shvatanju novog doba u koje polako ulazimo, tako što trebamo biti svesni da ne postoji „idealno“ i da svako doba, kao i svaka energija, ima svoju povoljnu i nepovoljnu stranu, pa tako i doba Vodolije. Na primer, pronalazak atomske bombe je povezan sa uticajem Vodolije, kao i ostalo moderno naoružanje, koje neće nestati, već će se još više modernizovati. Kada bi došlo do ratova, oni bi se u doba Vodolije vodili u vazduhu, pomoću najsavremenijeg naoružanja i tehnike i „pritskom na dugme“. Totalitarne težnje stvaranja jedne svetske vlade, religije i ekonomskog sistema su tamna strana ere Vodolije. Smenjivaće se periodi revolucija i periodi tiranija, koja će se sprovoditi na psihičkoj ravni, upotrebom tehnologije i mekom silom. Ali cela era, generalno, čoveku će ipak otvoriti nove horizonte i sva raznolikost ljudskog duha i jedinstvenost u kosmičkoj svesti uvek će odnositi prevagu. Međutim, preterani individualizam vodiće u razne ekscentričnosti (sa vrednosnog sistema ere Riba). Tamna strana Vodolije simboliše seksualne nastranosti, vanbračne zajednice, razvode, homoseksualnost i sve one vidove socijalnog ponašanja koje su suprotne opšteprihvaćenom modelu našeg vremena. Sa punim pravom psihijatri apeluju na poguban uticaj novog načina života. Niko ne zna kako će se to odraziti na generacije koje tek dolaze. Ipak, tok kojim je čovečanstvo nesvesno krenulo je nezaustavljiv. Dostupnost informacijama, mogućnost lakog učenja, otuđenje i promena osnovnih ljudskih osobina, praktično je robotizacija širokih narodnih masa. Sve je to uvod u skoru ekspanziju velikih naučnih otkrića koja su tek pred nama i koja će tek promeniti svet. Ovakav veliki tehnički progres koji predstoji, još više nas može odvojiti od prirode, što se već i sada može osetiti, ali i čovek će se menjati zajedno sa razvojem tehnologije. Vodolija simbolizuje prijateljstvo, humanost, bratstvo, a ljubav i prijateljstvo neće imati nikakve veze sa posedovanjem i egom, kao što je to bilo u prošlosti. Božanska ljubav ili ljubav prema Bogu ostaje iza nas, ostaje iza nas i ljubav praćena strašću, romantikom, patnjom, žrtvom, jer novo doba u sebi nosi univerzalnu, bratsku i prijateljsku ljubav i ljubav koja nije usmerena prema pojedincu, već prema čovečanstvu. Ljubav će tražiti intelektualnu stimulaciju, nezavisnost, slobodu, a osećanja i emocije će se izražavati nekonvencionalno i slobodno. Brak kao dosadašnja institucija u doba Vodolije potpuno nestaje, kao i porodične i tradicionalne vrednosti, a sa njima i isticanje porekla, nacionalnosti i veroispovesti. Vodolija je povezana sa jednakošću i ona ne pravi nikakve razlike, ne deli ljude na bele i crne, bogate i siromašne, katolike i pravoslavce, demokrate i radikale, homoseksualce i heteroseksulce i mnoge druge podele, koje su bile do sada prisutne. Vodolija poznaje samo jedno opredeljenje, a to je – univerzalna čovečnost. Na svim poljima treba očekivati modernizaciju, pa tako i u medicini, tako da je period koji trenutno prolazimo poslednji bastion klasične medicine, koja će vremenom nestati, a nju će zameniti moderna medicina, koja će na primer, više raditi sa energijama. Možemo očekivati i prodor alternativne medicine, ali i astrologije o čemu se na primer u prošlosti nije smelo ni govoriti. U doba Vodolije predstoje značajna otkrića onog dela čoveka, a to je mozak, koji je do sada ostao nepoznanica, jer u doba Riba, koje predstavlja nesvesno, nije moglo ni doći do značajnijih otkrića. Ovaj prelazni period je karakterističan za elementarne nepogode, kao što su poplave, požari, zemljotresi i druge, a što će posebno biti prisutno dok Uran bude prolazio kroz znak Ovna, kao i Pluton kroz znak Jarca. Vodolija je povezana sa najjačim vetrovima, tako da u dobu Vodolije treba sve više očekivati pojavu orkana, uragana i tornada, čak i tamo gde se ovakve pojave do sada nisu viđene. Može reći da se danas, kada smo jednom nogom u doba Riba, a drugom nogom u doba Vodolije, nalazimo između suprotstavljenih sistema vrednosti. Zbog prisutnosti suprotstavljenih vrednosti (Ribe – Vodolija), dolazi i do suprotstavljanja energija i aktiviranja tačaka tenzija, koje sve više osetimo oko nas i u okolnostima i događanjima, koja se dešavaju u svetu. Potrebno je sačuvati sebe od fantazije (koja se razlikuje od mašte), idealizovanja i „ružičastih slika“, tipičnog dejstva još uvek jakih energija Ribe. Mir, jedinstvo, ljubav, buđenje, podizanje svesti o čemu se u poslednje vreme mnogo govori je moguće, ali da bi došli do toga, potrebna je promena, a svaka promena nosi uvek neki trenutak koji je često neprijatan za nas, ali koji je potreban da bi mogli podići svest, probuditi se i shvatiti da nema dobrog dok god razmišljamo o sebi i zapostavljamo druge. Viša stanja svesti i duhovnost su povezani sa Strelcem, a da bi došli do njega, pre toga treba proći nivo i lekcije Škorpije, a to je suočavanje sa svim strahovima, najskrivenijim i mračnim „odajama“, jer tek kada u to pogledamo, možemo ići prema Strelcu i možemo se probuditi. Na to nam ukazuje arhetip ili prirodni horoskop, jer se Škorpija nalazi ispred Strelca, pa tako samo duboke spoznaje, suočavanje sa strahovima i krizama, odstranjivanje i odbacivanje svega onoga što nije zdravo, otvara put prema Strelcu. Mnoga učenja i znanja koja su se skrivala u dobu Ribe, polako se otkrivaju i u dobu Vodolije će biti potpuno obelodanjena i otkriRibe su povezane sa tajnama i sakrivanjem (energija planete Neptun), tako da će mnogo toga, a što smo učili u školama i knjigama, jednostavno „pasti u vodu“, a velike zakulisne radnje, zavere i civilizacijske prevare biće obelodanjene. Izlaskom Neptuna iz znaka Vodolije 2012. godine čovečanstvo će se definitivno oprostiti sa zamućenim kolektivnim nesvesnim koje ga je pratilo proteklih 2.160 godina. Nastupanjem novog doba, urušiće se sve veštačke tvorevine i sistemi vrednosti koji su obeležili našu civilizaciju poslednjih 2.000 godina. Kao što je pojam „tranzicija“ poguban za narod u državi koja pokušava da preuredi svoj sistem, tako je i prelazak iz jedne ere u drugu, nepojmljiv i svojevrsni je hendikep za savremenike koji su se u njoj zatekli. Svaka era, kao što se vidi, ima neku markantnu i upečatljivu istorijsku ličnost ili događaj. Vesnik novog doba, savremeni Jovan Krstitelj je nesumnjivo Nikola Tesla čija će vizija vasione, ali i univerzalne duhovnosti, humanizma i istinskog napretka tek biti otkrivena i široko prihvaćena. Zato kraja sveta neće biti i ne može ga biti, a da li je u pitanju slučajno ili namerno pogrešno tumačenje, uopšte nije važno. Čovek ere Vodolije će biti deklaracija smrti starog i rođenje potpuno osveženog čoveka – neuslovljenog, bez nacija, bez religija, bez ikakve diskriminacije između muškarca i žene, crnih i belih, bogatih i siromašnih, Istoka i Zapada, Severa i Juga. Taj novi čovek je manifest ujedinjenog čovečanstva, to je najveća revolucija u svetu ikad viđena. Novo će voleti ovaj život, ovaj svet. Novo će učiniti umetnost življenja, ljubavi i umiranja. Novo neće interesovati raj i pakao, greh ni vrline. Novi čovek će želeti samo da ostvari radost života, životna zadovoljstva – više cveća, lepote, humanosti, milosti. A mi imamo kapaciteta i mogućnost da načinimo od ove planete raj i učinimo ovaj sadašnji trenutak najveću ekstazu života.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.