Astrološki rečnik po abecednom redu

Anima/animus – izraz preuzet iz analitičke psihologije K.G.Junga. Predstavlja arhetipske slike polnog principa, muškog kod žena, I ženskog kod muškarca. Ovi arhetipi kao koncepti takodje predstavljaju okvir u kome se kreću međuljudski odnosi. Oni su sadržaj nesvesnog, te stoga zarad psihičkog I duševnog razvoja osoba treba da bude upoznata sa njima, I da ih integrise na svesnom nivou u sopstvenu ličnost, a zatim u odnose koje gradi.
Alhemijska tvorevina – v.Alhemija
Afrodita – je grčka Boginja Ljubavi I lepote. Pandan grčkoj, u rimskoj mitologiji je Venera, a u egipstskoj Hathor. Njena priroda je u ispoljavanju u aspektima Venere. U ezoteriji, predstavlja ženski princip drugog reda.
Artemida – grčko božanstvo Lova i Meseca, čiji je pandan u Rimskoj mitologiji Dijana I Selena. Arkana – je tajno znanje, sadržaj tajnog kulta. U Alhemiji predstavlja kamen mudrosti, mudraca.
Apostoli – raspored hrišćanskih Apostola po zodijačkim znacima, prema Otkrovenju 21,14: Petar –Ovan; Andrej – Bik; Jakov-Blizanci; Jovan – Rak; Toma – Lav; Juda – Devica; Filip – Vaga; Vartolomej – Škorpion; Matej – Strelac; Simon – Jarac; Tadej – Vodolija; Juda Iskariotski – Ribe. Dok se Isus poredi sa Suncem.
Astralna mitologija – mitovi u kojima zvezde predstavljaju božanstva. Iako se ni u jednoj kulturi ne javljaju čisto astralna božanstva I kultovi, Vavilonska, Egipatska I dr. civilizacije poznavali su kultove I božanstva Meseca, Sunca, I pojedinih sazvežđa.
Astrolab – astronomski uređej za merenje uglova.
Astronomija- nauka o ustrojstvu I poretku materije u svemiru. Važi za najstariju nauku.
Atina –je Grčka Boginja Mudrosti. Njen pandan u Rimskoj mitologiji je Minerva. U horoskopu , kod muskaraca, kuca I znak Venere kao I Meseca, zajedno sa aspektima koji ove dve planete stvaraju u natalnoj karti, reflektuju animu. U horoskopu žene, kuća I znak Marsa I Sunca, zajedno sa njihovim aspektima, reflektuju arhetip animusa.
Algol –ili Beta Persei, je fiksna zvezda, u sazvezdju Perseja, koji pada u Znak bika (25°28’ Bika). Nagovestava smrt, tragicna iskustva.
Astralan – koji se odnosi na zvezde ili potiče od njih.
Astralni kult – zvezdani kult.
Astralna mitologija – mitovi u kojima zvezde nastupaju kao Božanstva. Astrologija.
Astralno telo – je eterično telo, kako ga je nazvao Paracelsusa. Duševno telo.
Arabijske tačke – ima ih 6: Tačka sreće, Tačka smrti, Tačka majčinstva, Tačka ljubavi, Tacka posvećivanja, I Tačka oca. Za svaku od navedenih Tačaka postoji formula za izračunavanje.
Arapska astrologija – v. Islamska astrologija
Ascedent – ASC, na latinskom znači: ići gore. Predstavlja raskrsnicu istočnog horizonta I ekliptike. Za jedan dan tačka Ascedenta pređe sve zodačke znake, odnosno, menja znak na svaka dva sata.

Predstavlja tačku početka prve kuće natalne karte, I naziva se još I podznak. Psihološki predstavlja arhetip Persone, ili masku, koja odslikava naše lice okrenuto ka svetu. Opozitna tačka ASC je Descedent.
Aspekti – predstavljaju odnose koje grade planete ili odredjene značajne tačke u natalnoj karti. Pri analizi horoskopa svaki odnos se analizira. Najznačajniji aspekti su: konjukcija, trigon, sekstil, kvadrat I opozicija. Posebno značajni aspekti, koji čine konfiguracije, su: Veliki trougao, Jod, Magični četvorougao, T kvadrat, Veliki kvadrat I Zmaj.

Aspekti mogu takodje biti separativni I direktivni.
Astrološke škole – neke su institucionalizovane, a neke nisu. Od onih sa dugom tradicijom I javnim karakterom, škole I organizacije su sledeće: Huber škola (psiholosko-astrološki institut), Hamburska skola, AFA – Američka federacija astrologa, ISAR – međunarodno udruženje za astrološka istraživanja, SAB – Švajcarsko udruženje astrologa I dr.
Astrologija – je nauka o zvezdama, tačnije bavi se uticajem nebeskih tela na određen prostor I u određeno vreme. Osnovne premise astrologije su: vreme po svom kvalitetu nije jednako; kvalitativna srodnost među stvarima različitih kategorija; kosmički fenomeni su individualni.

Osnova praktične astrologije je horoskop I natalna karta u kojoj je prikazan geocentrični model. S obzirom da se rezultati astrologije ne mogu egzaktno proveriti, ona nema status naucne discipline u klasicnom smislu, te zavisi u mnogome od interpretacije astrologa. Osnovna podela astrologije je na Personalnu I Mundanu astrologiju. Prva se bavi čovekom, a druga određenim geografskim područjima, zemljama I nacijama.

Osnovna dva principa koja vladaju u praktičnoj astrologiji su: uzročno-posledični I analogija. Prema prvom principu, nebeska tela direktno utiču na dogadjanja na planeti Zemlji. Ovaj princip povezanosti stvari je zastupljen u klasicnim naučnim oblastima. Po drugom principu, koji je više suptilan, radi se o vezi koja se stvara izmedju nebeskih tela bez uzročno-posledičnih odnosa. Naime, nebeska tela ne utiču, nego poput mernih instrumenata ukazuju na odredjena ‘zbivanja’ na planeti Zemlji. Prema rečima utemeljivača ovog principa za astrologiju Hermes Trismegistos-a, “Kako gore, tako dole” (preuzetog od staro-grčkih filozofa), ukazuje da je mikro-kosmos (npr dešavanja na Zemlji) refleksija makro-kosmosa (neba). Uviđajući odredjene ‘šablone uticaja’ neba, kroz hiljade godina iskustva, izrodila se sistematičnost koja je oformila astrologiju kao sistematizovano znanje. Ovaj princip, K.G.Jung nazvao je sinhronicitet, koji ukazuje na određenu vrstu simultane ‘veze’ na osnovu značenja, bez prisustva uzročno-posledičnog principa. Ovaj princip veze objašnjava istovremenost bilo kakvih promena I ukazuje na suptilniju prirodu povezanosti nebeskih tela.

Astrologija ne pretenduje na mesto religije. Ona nas uči da u vasioni postoje sklad I simetrija, I da je svako ponaosob deo jedne Celine. Astrologiju bi bilo zdravo shvatiti kao folozofiju koja nam pomaže da dublje, jasnije I preciznije razumemo sebe, da otkrijemo sopstvene kvalitete, pa samim tim će I naš život biti ispunjeniji I plodonosniji.
Arhetipovi – su praslike, prapredstave, unutrašnji ekran. Još staro-grčki filozofi su opisivali eidol. Narativno izražen predstavlja mit. Slikovno izražen predstavlja simbol. Objašnjenje pojma daje K.G.Jung , po kojem arhetipi su sadržaj ‘kolektivno nesvesnog’ I čine karakteristiku zajedničku svim ljudima. Iskonski prizori iskazani simbolima – slikovitim jezikom nesvesnog. Značajan koncept u Simboličkoj I Psihološkoj astrologiji. U astrologiji svaka planeta je nosioc arhetipskog značenja. Osim Sunca I Meseca, kao Majke I Oca, osam osnovnih arhetipova su: Venera – Mlada žena (Anima), Mars –Heroj, Ratnik (animus); Merkur –Mladic, Glasnik, Hemafrodit; Jupiter – Vladar, Svetlost; Saturn – Djavo, Senka; Uran – Revolucionar, Transformator, Trans-sexualac; Neptun – Svestenik, Mudrac….Vrac; Pluton – Pogrebnik, Fenix, Starac. Svaki od ovih arhetipa ima I svoje podarhetipove, pa tako razlikujemo, prvo, ženske I muške. Prema Dž.Š.Bolen, ženski arhetipi su: Devičanski (Artemida, Atena I Hestija), Ranjivi (Hera, Demetra I Persefona), I Alhemijska boginja (Afrodita). Imai h sedam, baš kao sedam Mesečevih, I Venerinih faza, podeljene u tri osnovna oblika (3 osnovne faze ili Lica).

B
Benefik – je izraz za ‘dobre’ aspekte I to Jupitera I Venere sa drugim planetama. Suprotno Benefiku je Malefik, Mali I Veliki (Mars I Saturn).
Bioritam – Bioritmija je područje naučnog proučavanja sa postavkom o tri bazična ritma, koji odredjuju biološki tok u prirodi I u čoveku. Prvi ritam je muški (23 dana) I odnosi se na fizička svojstva; ženski ritam (28 dana) I odnosi se na psihički život; I intelektualni ritam od 33 dana, sa duhovnim svojstvima.
Bivol – je Kineski znak, odgovara astroloskom Biku.
Bik – il i Taurus je zodijačko sazvezdje koje se nalazi na Severnom zvezdanom nebu. Sunce prolazi kroz ovo sazvezdje (znak) od 21 aprila do 21 maja. Astrološka simbolika znaka Bika je: pasivan, ženski, zemljani I fiksni znak. Karakteristike ovog znaka su: strpljivost, konzervativnost, pouzdanost, praktičnost, tvrdoglavost I materijalizam. Osnoovna fraza rođenih u ovom znaku je: Ja imam. Biku pripada prirodno druga kuca, I ovim znakom vladaju Venera I Zemlja.
Blizanci – Gemini su zodijačko sazvezdje na Severnom zvezdanom nebu, prozvani po skoro dve istovetne zvezde: Kastoru I Poluxu. Karakteristike ovog znaka su: muški, aktivan, vazdušast, I promenljiv. Sunce prolazi kroz ovo sazvežđe od 21 maja – 21 juna. Simbolično predstavlja: prilagodljivost, radoznalost, spretnost, fizičku I mentalnu agilnost, nefokusiranost I sl. Osnovna fraza rođenih u ovom znaku glasi: Ja mislim. Prirodno mu pripada treća kuca, a Merkur je vladalac ovog znaka.

C
Ceres – je patuljasta planeta, nesferičnog oblika, koji obilazi oko Sunca, a nalazi se u pojasu asteroida izmedju Jupitera I Marsa. Njen pandan u Grčkoj mitologiji je Persefona, ćerka Demetre I Zevsa, I žena Hada. Simbol je ravnoteže izmedju s jedne strane, posesivnosti I zavisnosti, brige, a s druge strane podržavanja slobode, zrelosti I samostalnosti. Takođe je povezana sa zloostavljanjima, kao I poremećajima u ishrani. Njena simbolika je slična Osi Bik-Skorpija. Sedište ove planete je u Devici I Raku.
Crni mesec – v.Lilit

Č
Čvorovi – v. Mesecevi cvorovi
Čakre – energetski centri na astralnom telu, odnosno, fizičkom.

D
Descedent – je tačka na zapadnom horizontu. Reč je latinska od descendere – spuštanje.Početak je sedme kuće. Simbolizuje našu percepciju Drugih, kao I iskustva sa njima. Neki astrolozi smatraju da je descedent opoziciona tacka Ascedentu, koji predstavlja Ego, pa stoga bez zdravog Ega nema ni zdravih odnosa sa drugima.

Descedent takodje predstavlja “vrata projekcije’ onoga čega osoba nije svesna ili svesno odbija da privati (Senka). Njgova simbolika je u korelaciji sa znakom Vage.
Demetra – po Grčkoj mitologiji predstavlja Boginju Plodnosti I materinstva. Njena simbolika je vezana za znak Device. Po neojungijanskoj školi, Dz.Š.Bolen predstavlja jedan od ženskih arhetipa.
Decade – podela Zodijaka na 36 jednakih delova, prema kome je svaki znak dalje podeljen na 3 dekade. Uticaj daleko-istočnih učenja.
Deklinacija – ugaono rastojanje nekog nebeskog tela od Nebeskog ekvatora (zamišljene Ose) prema Severnom I Južnom polu. Prema Severnom polu deklinacija ili širina je pozitivna, tj od 0-90 stepeni.
Demokritova sfera – horarni horoskop bolesnika, koji za početnu tačku uzima dan kada se bolesnik razboleo, I poredi se sa radiks–horoskopom. Poseban značaj ima kretanje Meseca, koji prouzrokuju kritične dane kao I klimakterijume (kritične godine). Na bolesti ukazuju uglavnom šesta I sedma kuća, dok je svaka planeta vladalac odredjenog dela tela, pa tako I njihovim stanjem, odnosno, zdravljem I bolestima. Iz ovoga proizilazi predpostavka, da generalno, sve bolesti nastaju usled psihičkih kretanja, odnosno, ‘poremećaja’.
Domicil – sedište neke planete. Npr Bik za planetu Veneru. Sličan termin dominacija.
Dominacija – planeta je dominantna u odnosu na drugu ukoliko pravi aspekte iz svog domicila.
Direkcije – su jedan od centralnih pojmova astrologije. Predstavlja osnovu prognoze koja se izvodi iz natalne karte. Postoje: primarna direkcija – putanja Zemlje (Ptolomej); sekundarna direkcija – godišnja putanja Sunca (Plasidus); I tercijalna direkcija – putanja Meseca
Dispozitor – je ona planeta koja vlada drugom. Drugim rečima, svaki znak Zodijaka ima svog vladara, npr Mars nad Ovnom. Ali nije svaki vladar u svom sedistu (domicilu), pa tako kad se nađe npr Mesec u Ovnu, tada Mars predstavlja dispozitora nad Mesecom.
Dnevni I noćni luk – luk planeta od 360 stepeni , koji leži iznad ili ispod horizonta.
Determinizam – filozofsko-psihološko po kojem je čovekova volja predodredjena spoljnjim ili unutrašnjim uzrocima.
Dualnost – ili polaritet, predstavlja jedan od univerzalnih principa svih ezoterijskih učenja. Bazični dualiteti su: dan – noć, svetlo-mrak, aktivno-pasivno, muško-žensko, ekstrovertno-introvertno, intuitivno- čulno, gore-dole, I sl.
Devica ili Virgo – zodijačko sazvežđe nalazi se severno od Nebeskog ekvatora, čija je glavna zvezda Spica. Sunce prolazi kroz ovaj znak od 23 avgusta do 22 septembra. Astroloski kvalitet: negativan, ženski, zemljani I promenljiv. Prirodno vlada šestom kućom, a njen vladari su: Merkur I Lilit. Karakteristike znaka Device su: analitičnost, metodičnost, preciznost, perfekcionizam, skeptičnost, I kritički nastrojen. Osnovna fraza: Ja analiziram.
Druga kuća – Ili Porta inferna (kapija pakla), predstavlja prirodnu kuću znaka Bika, dok je njen prirodni vladalac Venera. Osnovna simbolika druge kuće je vrednost, potreba I mogućnost. Predstavlja početak Ose razmene koja se završava osmom kućom. Ova Osa predstavlja balans izmedju onoga što se poseduje I želja. Na praktičnom nivou predstavlja: novac, imetak, bogatstvo, dobit od rada, hranu, svakodnevne potrebe I sl. Takođe, predstavlja osećanje sopstvene vrednosti.
Dvanaesta kuca – ili Genius Malus, predstavlja prirodnu kucu znaka Riba. Osnovna simbolika dvanaeste kuće je: ograničenje, skrivena snaga, I nesvesno ja. Medjutim s obzirom da se 12. kuća odnosi na podsvesne impulse, snove I snovidjenja, intuiciju, ono je veoma značajno za duhovni rast. Na fizičkoj ravni, 12. kuća predstavlja mesta kao što su: ostrva, bolnice, crkve I sl. Ovo mesto se naziva ‘ostava’ horoskopa jer u njemu krijemo (potiskujemo) probleme (ili stvari, osobe I sl) koji su isuvise bolni da bi se sa njima suocili, ili teskobe I teskoće čije postojanje ne želimo ni da priznamo. Značenje Ose 6-12 kuća , bilo bi balans izmedju javnog I tajnog u životu.
Drvo planeta – ili u Alhemiji Drvo saznanja, sastoji se od grana koje predstavljaju sedam planeta. Sastavljeno je iz 2 trougla. Gornji trougao predstavlja trojstvo: Duh, Dušu I Telo vaseljene, dok donji trougao predstavlja trostruku prirodu čoveka.
Drakonitski mesec – predstavlja mesečeve čvorove, odnosno, tacke gde Mesec na svojoj putanji preseca Ekliptiku.
Drago kamenje – svakim kamenom, posebno dragim, ili poludragim, vlada određena planeta. Posebno je značajno koji se kamen koristi za amajlije I nosi.

E
Energija – u astroloskom smislu predstavlja način izražavanja aktivnosti. Tako imamao razlišite načine izražavanja: kardinalni, fiksni I promenljive. Kardinalna energija (kod Ovna, Vage, Raka I Jarca) je centrifugalna, Fiksna energija (kod Bika, Lava, Skorpije, Vodolije) je centripetalna, I Promenljiva (kod Blizanca, Device, Strelca I Ribe) energija je spiralna.
Ekliptika – je putanja Sunca onako kako je vidimo sa Zemlje
Eklipse – ili pomračenje Sunca ili Meseca. Označavaju takav položaj kada se Mesec nadje izmedju Zemlje I Sunca, I tada ostvaruje tzv Solarnu eklipsu. Ona se dešava za vreme Mladog meseca, kada su, astroloski gledano, Mesec I Sunce u konjukciji, ali pored Mesečevih čvorova. Druga ekliptika je Lunarna, I nastaje kada Zemlja stane izmedju Sunca I Meseca, te astroloski, predstavlja opoziciju, koja se nalazi blizu Mesečevih čvorova. Eklipse se ponavljaju, u smislu da zauzimaju isti položaj, na svakih 18 godina, I 10-11 dana, što je posebno značajno za Mundanu astrologiju.

U interpretaciji, Solarne više nego Lunarne, su značajan okidač za pokretanje ostatka horoskopa, kako u Personalnom, tako I u Mundanom horoskopu. Zbog svoje transformativne snage bliske su simbolici tranzita Plutona.

Proučavanje Eklipsa je posebno značajno za Horarnu astrologiju, posebno kada su u aspektu sa Suncem, Asc I Mc.
Ekvator – 1. Zemljin Ekvator je, je veliki krug oko Zemlje podjednako udaljen od oba zemljina pola, prema kome se deli Zemlja na Severnu I Južnu hemisferu. Zauzima vertikalan polozaj (ravan zemljine ekliprike) u odnosu na Zemljinu rotacionu osu. 2. Nebeski ekvator – ravan koja se dobija produživanje Zemljanog ekvatora na Nebesku sferu. 3. Galaktički ekvator – je kada se ravan Mlečnog puta produži na nebesku sferu.
Elementi – ili kvaliteti, u astrologiji (filozofiji starih Grka) su podeljeni na 4 osnovna elementa: Voda, Vatra, Vazduh I Zemlja. Ovi osovni elementi su izvedeni na osnovu arhetipalnih oseta kao što su: suvo/mokro I toplo/hladno.

Pandan u psihologiji predstavljaju vrste temperamenata: kolerik (Vatra), flegmatik (Voda), melanholik (Zemlja), I sangvinik (Vazduh).

Prema Zodiaku redosled je sledeći: Vatra, Zemlja, Vazduh I Voda.

Prema Polarnosti, Voda I Zemlja predstavljaju pasivan I ženski princip, dok Vatra I Vazduh predstavljaju muški I aktivan princip.

U kineskoj astrologiji, osnovni elementi Prirode su sledeći: Drvo, Vatra, Zemlja, Metal I Voda.
Egipatska astrologija – Iako se odnosi na ‘proučavanje’ neba, ne koristi se Zodiak kao baza za analizu. Osnovni staro-egipatski filozofski princip je ciklicnost ili kružnost misli I poimanja. Kruženje po starim Egipćanima predstavljalo se sledecim putanjama: Zemlje oko svoje ose; Zemlje oko Sunca; koje su pratile različite energije. Osnovna zvezda na nebu koja je služila kao orjentir kretanja je Sirius, fiksna zvezda, dok je Sunce glavno I osnovno božanstvo. Glavna božanstva Egipatske kulture su bili: Horus, Isis, Oziris, Neptis I Net.
Efemeride – predstavljaju tabelarni prikaz dnevne pozicije planeta Sunčevog sistema. Drgim rečima, efemeride prikazuju kretanje nebeskih tela po Zodiačkom krugu.
Egzaltacija – predstavlja mesto (Zodiački znak) u kome se planete Suncevog sistema ‘najbolje osećaju’, odnosno, mesto na kome njihov kvalitet može najbolje da se izrazi. Nalazi se opozitno tzv Egzilu, padu.
Egzil – pad
Ezoterija – reč gr. unutrašnji put; skrivena znanja koja vode duhovnom rastu I metafizičkoj spoznaji. Ezoterija nije jedinstveno učenje, već se njome označavaju mnoga učenja od religioznih, okultnih, pa do filozofskih.
Ezoterična astrologija – stoji nasuprot praktičnoj astrologiji. Najpoznatiji njeni pobornici su bili: Alan Leo, Zefarijel I Maks Hajndel. Bavi se filozofskim I religioznim pitanjima. Za ezoteričnu astrologiju unutrašnji život je najvažniji, kao I princip analogije (analogike): spoljni svet je odraz unutrašnjeg.
Ego – u psihološkoj astrologiji predstavlja princip (individualnog) života, JA, kao aktivna, realizovana, bazicna, I svesna energija. Predstavljena je Suncem. Sunce ne vlada čovekovim JA kad zađe za horizont, kad nastupi noć. Sunce predstavlja identitet, koji nije dat samim rodjenjem, već se razvija kroz život.

F
Fiksne zvezde – predstavljaju zvezde nektetnice, od kojih su najvažnije sledeće: Sirius, Regulus, Kastor, Polux, Belatrix, Sirah, Algol, Antares I druge.
Fortuna – je astroloska tačka u horoskopu, koja se izračunava tako što se određuje razdaljina od Sunca I Meseca u stepenima, te se ti stepenovi dodaju na Asc.
Fiksni kvalitet – je predstavljen u znakovima: Bik, Lav, Škorpijon I Vodolija. To je ‘središnji’kvalitet svakog godišnjeg doba, prema tome simbolizuju: stabilnost, snagu, prodornost, koncentraciju I dostojanstvo.

G
Geocentrizam – u astrologiji, posebno u natalnoj karti predstavlja nebeski sitem iz ugla Zemlje, odnosno, osobe ciji je horoskop. Neka vrsta subjektivne tačke, prizme.

Jedan od značajnih načela astrologije.
Gea – u grčkoj mitologiji je pramajka Neba (zvazdanog neba) I svega živog na Zemlji. Nastala je iz Haosa, a po nekim mitovima sama je sebe oplodila , a po drugim, uz pomoc Erosa (Bozanske ljubavi).U njenoj najdubljoj utrobi nalazi se Tartar.

H
Harmonični aspekti – predstavljaju takve veze izmedju planeta koji se nazivaju trigoni (120C) I sekstili (60C). U psiholoskoj astrologiji predstavljaju odnose koji se bez mnogo napora ostvaruju, pa su u klasicnoj astrologiji nazvani ‘dobri’aspekti. Negativno: lenjost.
Harmonija sfera –jos iz srednjeg veka, planete su povezivane sa odredjenom notom iz muzičke skale.
Heliocentricni model – model poznat zapadnom svetu nakon ‘otkrica’ Nikolausa Kopernikusa, da se Zemlja okrece oko Sunca. Danas, kao naucna cinjenica, nema veceg znacaja za astrologiju, u smislu interpretacije natalne karte.
Hermes Trismegistos – grčki naziv za egipatskog Boga pisama I mudrosti Tot. Njemu su se pripisivala dela, hermetički spisi, koji su bili osnova hermetizma (filozofsko-religioznog pravca, u 3.veku). Posebno mu se pripisuje delo Tabula Smaragdina.
Hermes – bog Misli i govora kod Grka, ciji je pandan Merkur kod Rimljana.

U astrologiji, Merkur je značajna lična planeta. Vladalac je zodijačkog znaka Blizanaca. Nikad se ne nalazi na većoj udaljenosti od 28° od Sunca. Simbolizuje: način razmisljanja, način mentalnog izražavanja (govor, pisanje, praktična inteligencija), komunikacijom, svešću, čulnim percepcijama, spretnošću I sl. Tamo gde je Merkur u natalnom horoskopu, tu pokazujete gde I na koji način najbolje komunicirate. U alhemiji ima izrazito važnu simboliku.
Hermetizam – filozofsko-teoloski pravac koji nosi u sebi neoplatoničarsku, staro-egipatsku I judejsku kao I ranohrišćansku misao. Zasnivaju se na spisima Hermesa Trismegistosa. Bitno je uticao na razvoj astrologije, I ezoterije, uopste.
Helios – rano-grčki bog Sunca. Slavili su njegov kult na Rodosu I Peleponezu.
Horarna astrologija – je vrsta astrologije koja koristi, kao I ostale vrste, horoskop u svojim interpretacijama. Medjutim, ona se bazira na trenutnoj situaciji u kojoj se klijent nalazi svakodnevno bez dubljih I transcedentalnih aspekata.Uglavnom se odnos klijent I astrolog bazira na telefonskom kontaktu, u vezi sa nekim konkretnim pitanjem. U odnosu na psihološko-astrolosku interpretaciju natalne karte, horarna astrologija je jednostavna, brza I trenutno praktična I njena vrednost nije duhovno-razvojna.
Hronos – grčki Bog vremena, pandan Saturnu u Rimskoj mitologiji. Primondijalni bog Hronos je predstavljen kao zmija sa 3 glave: čovekovom, glavom bika I Lava, koji okreće točak sudbine.
Hera – je grčka Boginja braka, pandan joj je u rimskoj mitologiji Junona. Žena vrhovnog boga Zevsa. Astrološki simbol ljubomore I snažne slike Animusa.
Hestija – je grčka Boginja ognjišta I doma, čiji je pandan u Rimskoj mitologiji Vesta. Astronomski: asteroid između Marsa I Jupitera. Astrološki predstavlja težnju ‘ka višim ciljevima’ I stvarnu slobodu. Ona označava integraciju duhovne I seksualne energije. Mesto na kom se nalazi u natalnom horoskopu, ukazuje na mesto kome se posvećuješ, odričeš se ličnih koristi, u cilju nalazenja ‘unutrašnjeg ognja’.
Hemisfera – neba, Juzna I Severna, Istocna I Zapadna, koja se razlikuje u odnosu na Osu zemlje I ekliptiku.
Horoskop – od grčkih reči – vreme (horo) I skopija (snimak), odnosno, snimak vremena. Horoskop je osnovno sredstvo astrološke interpretacije. Iako su podaci o rasporedu zvezda ‘astronomski’ interpretacija je astrološka, na osnovu simbolike, čiju kolevku čine grčki I rimski mitovi. To je slika položaja nebeskih tela u odnosu na horizont.Razlikuju se dva osnovna horoskopa: koncept horoskop prema času začeća I radix horoskop prema času rodjenja. Takodje razlikuju se: solarni, lunarni, specijalni, uporedni, godišnji, mesečni I dnevni horoskop
Hemafrodit – u grčkoj mitologiji je sin Afrodite I Hermesa. Za alhemicare proizvod hemisjkih reakcija u cilju stvaranja živog bića. Simbolično govoreći Hemafrodit predstavlja sintezu ženskog I muškog principa u ravnoteži. Astrološka simbolika vidi u Merkuru odlike hemafrodita, kao bespolnog bića.

I
Imum Coeli – IC ili Nadir (nebeska dubina), astronomski je najniža tačka preseka meridijana I ekliptike . Ovu tačku predju svi zodiački znaci u roku od 24 časa. Kao najniža tačka neba, ili ponoćna tačka horoskopa, predstavlja područje u kojem je osoba sasvim sama. To je područje tzv korena, kako genetskih, tako I duševnih. Ovo je mesto arhetipskih paterna (šablona). IC označava početak četvrte kuće, blizak je sa simbolikom Meseca. Znak u kojem se nalazi IC označava najdublju istinsku prirodu osobe.U psiholoskoj astrologiji predstavlja karakter I nasledne predispozicije.Opozitna tačka je MC ili Medium Coeli, koja se odnosi na budućnost.
Indijska astrologija – uprkos geografskoj I kulturoloskoj udaljenosti od zapadne civilizacije, indijska astrologija se takođe bazira na Zodiačkim znacima. U saglasnosti sa mističnim brojem 9, indijska astrologija uvažava 9 tačaka (sedam planeta + 2 mesečeva čvora). Za razlika od zapadne astrologije, najvaznija planeta je Mesec. Ona oblikuje horoskop na 27 kuća, cija je dužina jednaka prosečnom dnevnom kretanju Meseca (13 stepeni I 20 minuta). Prema tome, rast Meseca se smatra pozitivnim, dok pad negativnim. Pored Meseca, najvažnije imaju I mesečevi čvorovi. Južni se zove Ketu, a severni Rahu. Oni predstavljaju tačke koje simbolišu Zmaja.

Indijska astrologija uglavnom ne uzima u obzir uticaj planeta Urana, Neptuna I Plutona. Grafički prikaz horoskopa nije krug već pravougaonik. Centralna tacka prognoze kod Indusa je Tačka smrti, jer na taj način su u mogućnosti da planiraju ostvarenje Karme.
Islamska astrologija – predstavlja vrstu astrologije po sledecćim specificnostima. Koriste sedam planeta koji odgovaraju nedelji dana, I simbolizuju sedam delova tela. Pod uticajem indijske astrologije planeta Mesec je veoma važna, I njeno kretanje, I danas, odredjuje početak Ramazana. Arapski astrolozi su usavrsili helenski horoskop, razvijajući sistem kuća I izračunavanje direkcija, na matematičkom nivou. Najvise su se bavili Mundanom astrologijom, a kako nisu znali za postojanje Urana, Neptuna I Plutona, bazirali su se na kretanja Jupitera I Saturna, I njihovim proučavanjem doprineli razvoju astrologije. Bavili su se I proučavanjem fiksnih zvezda I njihovom kategorizacijom. Najkarakteristicnije za arapsku astrologiju, odnosno njen horoskop je to da se umesto ascedenta koristi Sunce (odnosno gde je Sunce tu je Asc).
Izolovana planeta – neaspektovana planeta. Naziva se ona planeta koja nije u odnosima sa drugim planetama. Retko se dešava da je planeta totalno neaspektovana, bar sa fiksnim zvezdama ili odredjenim tačkama. Neaspektovana planeta sadrži neintegrisanu energiju, koja se aktivira tranzitima. Tumačenje ovakve pozicije veoma je složeno, jer ona može biti od minornog, ili pak presudnog značaja za ceo horoskop.
Interpolacija – proces izračunavanja tačne pozicije neke planete kao korekcija efemerida.
Intuicija – urodjena sposobnost neposrednog saznanja. Prema K.G.Jungu jedna od osnovnih funkcija svesti, koja se bazira na nesvesnom uvidjanju (unutrasnja percepcija). Vrsta instinktivnog shvatanja.
Izolacija – izolovani znak u natalnoj karti. Potencijalni kvalitet koji teži oslobadjanju.
Inhibicija – Psiholoski pojam, zajedno sa konpenzacijom, predstavlja psiholoski mehanizam odbrane. U astrologiji, do ovih mehanizama dolazi onda kada osoba nije u stanju da nadje kreativan I afirmativan način izražavanja odredjenog posedujućeg faktora, te će ga potisnuti ili konpenzovati. Ovi mehanizmi odredjuju nivo zrelosti osobe. Inhibicija ukazuje da osoba nema ili ima u maloj količini svesni pristup odredjenim energijama. Kompenzacija ukazuje na to da osoba izražava energiju na jedan preteran I konpulsivan način, da bi stalno dokazivao kako problem nepostoji. Mada, konpenzacija ima I svoje šire značenje, kao samoregulacija svesng I nesvesnog.
Inkonjukcija – je aspekt izmedju dve planete pod uglom od 150°. Simbolizuje:prilagodjavanje.
Interpretacija – je centralna alatka Astrologa. Predmet interpretacije astrologa je horoskop kao simbolički prikaz planeta u odredjenom vremenskom trenutku. Njen kvalitet zavisi od nivoa svesnosti I znanja astrologa. Za uspešnu interpretaciju astrolog treba da poseduje: astrolosko znanje; razvijenu intuiciju, I sposobnost da često kontradiktorne faktore horoskopa spoji u jednu smislenu celinu (tzv umetnost kombinatorike) slično umetničkoj veštini.
ISAR – Internacionalno udruženje astroloskih istraživanja osnovano 1968 u Kaliforniji.

J
Junona – v. Hera
Jung, K.G., – (1875-1961) svajcarski psihijatar I osnivač dubinske psihološke škole.
Jupiter – Velika sreća, je rimski vrhovni bog, ciji je pandan, u grčkoj, Zevs. Posle Sunca najveća I masivnija planeta. Potrebno mu je 12 godina za jedan ciklus, odnosno, zadržava se oko 1 godine u zoijačkom znaku. Vlada životnim dobom od 57-68 godine (po nekim drugim izvorima od 53-64 god.). Simbol je širenja, sreće, bogatstva (materijalnog I duhovnog), kao I pravičnosti I dobrote. Ključna reč: ekspanzija. Predstavlja dobronamernost I zaštitu, pa se smatra Velikim dobročiniteljem. Tamo gde se nalazi Jupiter u natalnom horoskopu, tu imate sreće I rado provodite slobodno vreme. Metafizički kvalitet: toplo/vlažno.
Južni znaci – Vaga, Skorpija, Strelac, Vodolija I Ribe.
Jatromatematika – ili astrološka medicina. Arapi su je usavršili, a u srednjem veku u Evropi doživljava svoj procvat. Naime, svaki deo tela, organ ili čula, imaju svoj vladaoca, jednu od planeta. Bazira se na kretanju Meseca kroz zodiačke znake, na bazi simpatija/antipatija univerzuma.
Jahve – Bog Jevreja.
Jabuka – zanimljiv simbol, koji je svoj značaj posebno nasao u biblijskoj priči o Raju. Takodje se spominje u grčkim mitovima, npr Mit o izboru najlepše Bogije Olimpa.
Jedanaesta kuća- Genius bonus , predstavlja najšire rečeno društvene odnose, ideje, nade I planove. Ujedno je to mesto gde možemo očekivati pomoć, ili pak ometanja. Sličnost sa prirodom Urana. Osa pete I jedanaeste kuće ukazuje na Osu razmene ljubavi koja se daje, I ljubav koja se prima.
Jarac – je sazvezdje koje se nalazi južno od nebeskog ekvatora. Sunce prolazi kroz ovaj znak izmedju 21 decembra – 19 januara. Jarac je zemljani, ženski, pasivni I kardinalni znak. Vladalac je Saturn. U psihološkoj astrologiji simbol su sledećeg kvaliteta: opreznost, odgovornost, tradizionalnosti, praktičnosti, iskustvenosti, egoizam, okoštalost uverenja, perfekcionizam I konvencionalnost. Osnovna fraza: Ja koristim. Prirodno mu pripada deseta kuća, a njime upravlja Saturn. Ključna reć: ambicija.

K
Karma – na sankritskom znači akcija, kretanje. Osnovna ideja u vezi Karme je to da svaku akciju prati odredjena reakcija, odnosno, posledica koja je neizbežna, pa stoga delovanje u pravcu sopstvenih stremljenja pa predstavlja prihvatanje odredjenih posledica takvog stremljenja. Usko povezana ideja sa karmom je I reinkarnacija, u tom smislu da pokrenuti dogadjaji usled našeg delovanja pokreću lancane reakcije, koje prevazilaze ili nadilaze pojedinačne smrti. U astrologiji konstelacija natalne karte predstavlja karmičku konstelaciju koja za reakciju ima sopstvenu realizaciju, odnosno, razvoj.
Karmička astrologija – je vrsta astrologije koja najviše korespondira sa religijom. Bazira se na hipotezi o ponovnom radjanju I zakonu akcija-reakcija. Za ovu vrstu astrologije horoskop ukazuje na prepoznavanje posledica u sadašnjem životu zaostalih iz predhodnog, kao I na sadašnje akcije čije će se posledice ogledati u budućem životu.

Dva osnovna pravca u tumačenju Karmičke astrologije su: analiza vodenih kuća – 4, 8, I 12 kuće gde je 8 kuća predstavlja prošlu karmu, 4 sadasnju I 12 buduću karmu. Takodje značajni su I Pluton, Mesec sa svojim čvorovima, Saturn kao I znak Škorpije. Osa IC – MC, ukazuje da tačka IC predstavlja životnu 0, dakle početak I kvalitet od koga kreće, da bi dostigla MC.
Karmički Mesec – je prenatalni mladi mesec kao jedna od metoda u karmičkoj astrologiji po kojoj je moguće uočiti predhodnu karmu I sadašnji širi životni plan.
Kamen mudrosti – lat.Lapis philosophorum, legendarni proizvod svih alhemijskih operacija. Stpunjevi procesa pretvaranja (alhemijskog procesa) odgovaraju astrološkom postavljanju pitanja.
Kamenje sreće – još od najstarijih vremena svakim kamenom vlada odredjeni zodiački znak, po principima simpatija/nesimpatija univerzuma.
Kuće – ili astrološka polja, predstavljaju u horoskopu, polje od 30 stepeni koje zauzima svaki zodijački znak, čineći ukupnu celinu od 12 x 30°, odnosno 360°. Podeljenost ekliprike na 12 polja, zodijačkih znakova.Veliki krugovi koji prolaze kroz kroz Severni I Južni pol (Zenit I Nadir) seku stvarni horizont u ravnomernim razmacima od po 30°, tako da nastaje 12 podeljaka. Prvo polje pocinje tackom preseka stvarnog horizontal sa sa nebeskim ekvatorom, što ukazuje da je sistem kuća I njenog početka (Ascedent) u natalnoj karti zavisi od odredjenog mesta na Zemlji I vremenskog trenutka. Sistem zodijačkih znakova nalazi se u neprestanoj rotaciji oko Zemlje, koja se zamišlja kao središte svemira. Prenošenje granica kuća iz horizonta na ekliptičku ravan, odvija se po strogo matematičkim formulama, a blize je odredjeno tabelama. Postupak izjednačavanja je važan zbog toga sto se nagib ekliptike izjednačava sa ravnomernim horizontalnim sistemom kuća od po 30° širine, gde se taj sistem preobražava u zone različite širine, koja varira od 15° – 35°. Drugim rečima, kuće u natalnoj karti su različite širine kod svakog čoveka. Za ovo izračunavanje postoji oko 20 razlicitih metoda, od kojih je najpoznatiji sistem polja Plasidusa di Titusa I Regiomontanusov sistem. Značaj polja I davanje njihovih imena zaslužan je Hermes Trismegistos. Postoje 3 osnovna kvaliteta kuća: ugaona, ona koja sledi, I padajuća.
Kosmobiologija – astrološka disciplina, koja polazi od teorije da kosmička energija utiče na bioloske procese na Zemlji. Ova oblast oslanja se na znanja iz psihologije, medicine, sociologije I biologije. Izraz se pojavio davne 1914 god, da bi 15 godina kasnije ovaj koncept bio razvijen u Kosmobiološku akademiju Aalen, ili samo Aalen škola. U kosmobiologiji kosmicki factor je najznacajniji u definisanju ljudske prirode kao I živog sveta na zemlji, dok su socijalni faktori od sekundarnog značaja. Osnovna alatka kosmografije je kosmogram.
Koordinatni zvezdani sistemi – Za astrologiju (kao I za astronomiju) u cilju orjentacije koriste se 3 koordinatna sistema: horizontni, ekvatorski I ekliptički. Horizontni krug presecaju Južna I Severna tačka. Na ovoj ravni, najviša tačka na nebu je Zenit, a nasuprot njemu Nadir. Razlikuje se pravi (prividni) I prirodni (vidljivi) horiznont. Koordinate ovog sistema su promenljive, I one variraju zbog kretanja zemlje, kao I od promene mesta posmatranja, odnosno od vremena I mesta posmatranja. Osnovne coordinate u ovom sistemu su visina I azimuth. Visina se odredjuje merenjem ugla od ravni Horizonta do Zenita (tačka koja se nalazi iznad posmatrača). Tako visina može da ima vrednost od 0° (na horizontu) do 90° (na Zenitu), dok položaj ispod horizonta ima vrednosti od 0° do – 90°, koja se podudara sa tačkom suprotnom od Zenita, a naziva se Nadir. Dopuna visini jeste “zenitna daljina” koja se meri u suprotnom pravcu od Zenita do Horizonta, tako da kada se saberu visina I daljina, njihova vrednost je 90°. Druga koordinata je azimuth, I ona sluzi u cilju utvrdjivanja položaja objekata po horizontali. Azimut ima vrednost do 360°, I meri se od Južne tačke u smeru kazaljke na satu (retrogradno), odnosno, ka zapadu.

Ekvatorski koordinatni sistem razlikuje Nebesku Osovinu (kada se produži zemljina osa) I Nebeski Ekvator (produženi ekvator na zemlji), čineći početni sistem. Koordinate koje se koriste polaze od ravni Nebeskog Ekvatora pa ka Nebeskim Polovima. Od Nebeskog Ekvatora pa prema polovima, te vrednosti nazivamo širine, ili deklinacije, čije su vrednosti: od 0°-90° prema Severnom nebeskom polu; I od 0° -90° prema Južnom nebeskom polu. Druga koordinata je nebeska dužina, ili rektascenzija. Ona se izražava u stepenima, ili satnim krugovima, gde je satni krug = 15 stepeni. Meri se od Prolećne tačke ravnodnevnice (Gama tačke) koja predstavlja jednu od tačaka preseka ravni Ekliptike (putanja Zemlje oko Sunca) I Nebeskog Ekvatora. Kada se Sunce nadje u položaju navedenog preseka, počinje na Zemlji proleće.Glavni meridijan prolazi kroz Zenit, Nebeski ekvator seče horizont u tačkama Istok-Zapad, dok se nebeska dužina meri od zapada prema istoku. Ovaj zvezdani koordinatan sistem je stalan, za razliku od horizontnog, jer ne zavisi od mesta I vremena posmatranja.

Ekliptički koordinatni sistem – prati promene duž ravni Ekliptike. To se odnosi na kretanje nebeskih tela vidjeno iz ugla Zemlje. Putanja po kojoj se prividno kreće Sunce u periodu od godinu dana naziva se Ekliptika (mada je ona putanja kretanja Zemlje oko Sunca). Za onoliko koliko je nagnuta Zemljina osa (23,30°) toliko je odudaranje ravni Ekliptike prema Nebeskom Ekvatoru. Zbog tog odudaranja, mi leti Sunce vidimo ‘visoko’ (letnji solsticij) a zimi ‘nisko’ (solsticij zimski) na jugu. I kao što smo već rekli, početak proleća je kada se Sunce nadje na preseku Nebeskog Ekvatora I Ekliptike. Polozaj nebeskih tela se računa od Prolećne tačke u pravcu zapad-istok, u jedinicama dužine, ili longitude, dok drugu koordinatu nazivamo širinom, ili latitude, koja se računa od Ekliptike pa ka severu ili jugu. Dužine se mere za svaki znak od 0-30 stepeni.
Kabala – tajno mističko učenje judaizma, na području Španije, u periodu od 12-18 veka. Nakon izgona Jevreja iz Španije razvija se u narodni verski pokret. Ukratko, bazirana na gnozi I neoplatonizmu, bavi se pitanjima emanacije sveta iz Božanske sfere, postojanju duše pre začeća, lutanju duše, tajnom značenju brojeva I sl. Prema Kabali, postoji 10 amanacija božanstava, koja u svom stapanju predstavljaju nebeskog čoveka, Adama Kadmona. Tih deset božanstava ili Sefirota, predstavljeno je u vidu Sefirotskog drveta. Ono može da predstavlja Mandalu, dok je 10 bozanstava vezano za simboliku planeta. Zanimljivo je napomenuti da 10 bozanstava je grupisano u nekakve planove 3 x 3, te čini zanimljivu simboliku.
Kabalistiška astrologija – je povezala klasičnu astrologiju sa Kabalom, tako što je deset bozanskih sfera dovela u vezu sa planetama; zatim je tri elementa (godišnja doba), sedam planeta (dana u nedelji) I 12 zodiačkih znakova (12 meseci) uskladjeni sa 22 slova hebrejskog alfabeta, I na taj način uspostavila jedan nov kabalistički horoskop. Posebno su ga unapredili Piko dela Mirandola, I Agripa fon Neteshajm.
Konjukcija – je aspekt dve planete koje se nalazi veoma blizu jedna drugoj (od 0°-10°)
Konfiguracija – aspekti, odnosi medju planetama, izrazeni stepenima. Teoriju o aspektima postavili su još Vavilonci, a Kepler ju je posebno unapredio. Veoma je značajna za tumačenje horoskopa. Postoje dve osnovne vrste: aspekti po dužini (kvadrat, trigon I sl) I aspekti po deklinaciji – širini (paralele).
Koniunctio Magna – važna konjukcija u Mundanoj astrologiji. Konjukcija Saturna I Jupitera.
Kosmologija – grana astronomije koja se bavi izučavanjem fizičko-matematičke strukture svemira kao celine. Kosmološki modeli : Teorija velikog praska (big-beng) I Model čvrstog stanja.
Kosmogonija – nauka o stvaranji I razvoju nebeskih tela. U osnovi vezana je za teme starosti svemira I nejednakosti razvrstavanja materije. Takodje poznato je I razvrstavanje mitova na kosmogonijske mitove.
Kosmogram – v.Horoskop
Kosmobiologija – nauka koa proučava uticaj kosmickih pojava na bioloska zbivanja na zemlji. Posebno se razvila u Nemackoj I Svajcarskoj. V. Astrobiologija
Kozmozoicka teorija – po kojoj je zivi svet na Zemlji nastao tako sto je dosao iz vasione posredstvom meteora.
Kosmoloski princip – se primenjuje u savremenoj kosmologiji: a) materije I kretanje u svemiru su homogeni I izotropski rasporedjeni, b) ni jedno prosecno svojstvo se ne istice, c) svemir nema ni centar ni osu.
Kvadrat – aspekt izmedju planeta od 90 stepeni. Simbol je komplekasa.
Krst – konfiguracija planeta u horoskopu, koja se sastoji od 4 aspekata: 2 opozicije I 2 kvadrata. Simbol je stradanja.
Kvinti l– aspekt izmedju planeta pod uglom od 72°. Nastao na osnovu tzv Zlatnog preseka, I ovi aspekti ukazuju na strukturu ličnosti.
Kulminacija – prolazak nekog nebeskog tela kroz meridijan mesta osmatranja. Može biti Gornja (iznad horizontal) I Donja, kao sto su tačke MC I IC.

L
Lav ili Leo – je sazvezdje na severnom nebu, sa glavnom zvezdom Regulus na čelu, I zvezdom Denebolom, na repu. Sunce prolazi kroz sazvezdje Lava od 23 jula do 22 avgusta. Simbol je sledećih kvaliteta: aktivan, muški, vatreni I fiksni znak. Prirodni je vladalac pete kuće, a njime vlada planeta Sunce. Osnovna fraza: Ja ću. Simbol je: ambicije, sujete, dominacije, hvalisavosti, arogancije, samouverenosti I optimizma.
Lilit – je grafički predstavljen tamnim mesecom. Astronomski proračuni kretanja Lilit stvaraju znatne konfuzije astrolozima. Neki smatraju da je Lilit druga centralna tačka Lunarne ekliptike koja se nalazi odmah do Zemlje, dok drugi smatraju da je centralna tačka Lunarne ekliptike najudaljenija od Zemlje. Kako bilo, obe tačke , gdedano iz ugla zemlje, nalaze se na istoj liniji, tako da ih efemeride prikazuju jednako. Medjutim, astronomska I astrološka putanja nisu iste, pa astrolozi u odredjivanju položaja koriste tzv “mean position” naspram “true position”. Putanja Lilita kroz Zodijak traje 8 god i 10 meseci. Jos dva nebeska tela su poznata pod nazivom Lilit. Prvi, asteroid Lilit koji se nalazi izmedju Marsa I Jupitera. Drugi, smatrali su drevni astrolozi da postoji Zemljin satelit, pored Meseca, koji su nazivali Lilit.

Mitoloski gledano, Lilit je bila prva Adamova žena, pre Eve. A po nekim mitovima, to mu je bila majka. Za razliku od Eve bila je stvorena kao I Adam, od praha I daha Božijeg. Medjutim, s obzirom da je bila buntovnik, i takmičarski raspoložena, ubrzo je napustila Raj I odmetnula se. Kasnije interpretacije kroz patrijarhalnu prizmu predstavljaju Lilit kao kraljicu medju demonima, vešticama I sl. S druge strane feministički pokreti je veličaju kao Ideal emancipacije žena.

Astrolosko tumačenje Lilit je veoma složeno. Najžire gledano Lilit predstavlja snagu, koje ljudi nisu svesni. Ona se pomalja s vremena na vreme u svest na dva načina, kako kao osećanja praznine I tuge, tako I kao agresivan, buntovan impuls. Neki astrolozi je smatraju ‘misterioznim aspektom ženskog arhetipa’, ili pak kao arhaična ženska snaga. U svakom slucaju njen uticaj je povezan sa umetničkim I kreativnim potencijalima.

M
Mars – planeta crvenkastog sjaja. Ima najkomplikovaniju putanju kretanja od svih planeta. Predje za oko 22 meseca jedan krug oko Sunca.Najviše se zadržava u Lavu I Devici, a najmanje u Jarcu, Vodoliji I Ribama. Vladar je životnog doba od 41 -56 godine.Simbolično predstavlja: snagu I volju, hrabrost I odvažnost, rad I aktivnost, inicijativu I borbenost. Arhetipalne osobine: toplo/suvo. Prirodni je vladar prve kuće, kao i sazveždja Ovna i Škorpije. Predstavlja muški princip, mentalno I sexualno. Tamo gde se Mars nalazi u natalnoj karti, tamo ulažete najveću energiju. Psihološki predstavlja agresivni poriv.
Merkur – najteže vidljiva planeta, godisnje oko 15-18 sati u sredjnoj Evropi, zbog toga sto je u blizini Sunca čija ga svetlost zakloni. Potrebno mu je oko 88 dana za jedan krug oko Sunca. Retrogradno kretanje Merkura je samo 3 puta godišnje. Vladar je ljudskog života od 5-14 godine. Simbol je: vitalnosti, snalazljivosti, racionalnog, spekulacija, kolebljivosti. Prirodno vlada trećom kućom, I sazveždjem Blizanaca I Device. Ključna reč: sposobnost promišljanja, praktična inteligencija. Tamo gde se nalazi Merkur u natalnom horoskopu, to polje ukazuje kako, gde I na koji način najbolje komunicirate. Psiholoski predtavlja intelektualni poriv.
Mandala – 1.) U Budizmu predstavlja dijagram sa simboličnim predstavama koje služe kao pomoćno sredstvo u meditiranju. 2.) U dubinskoj psihologiji K.G.Junga, označava iskonske prizore snova koji na simboličan način predstavljaju nesvesne procese u ličnosti. 3.) U astrologiji , horoskop ima karakteristike mandale.
Malefic – zloćudna planeta.
Malus demon – je 12 polje u horoskopu.
Majanska astrologija – Maje su bile staro-juzno američka civilizacija, sa veoma sofisticiranom kulturom, koja je ‘nestala’ u 16 veku dolaskom španskih konkvistadora.

Majanska astrologija ne bazira se na Zodiaku, već na putanji dve glavne planete Mesecu I Suncu, I simboličnoj numerologiji. Prema njima, Mesečeva godina traje 260 dana, sastavljena od 13 meseci po 20 dana. Solarna godina traje 360 dana, sastavljena od 18 meseci po 20 dana. Prema tome najvažniji broj im je bio 20, jer izmedju ostalog predstavlja broj ljudskih prstiju. Takodje astroloških znakova je bilo 20, sačinjeno od različitih zivotinja poredjanih u odredjenom redu. Njihova interpretacija se dovodila u vezu sa kvalitetom vremena. Jedan dan se delio na 13 dnevnih, I 7 noćnih sati, što ukupno čini 20 sati dnevno.

Osnovni princip majanske kulture, pa I astrologije, je u polaritetu. Dan I noć, Sunce I Mesec, Venera I Merkur, kružno I linearno vreme, srećne I nesrećne okolnosti I kvaliteti, I sl. Smatrali su takodje da kosmos finkcioniše po fazama, koje traju odredjeno vreme, gde oni kao kraj ‘dosadasnjeg sveta’ vide u 2012 godini. Astroloska tumačenja nisu bazirana na determinizaciji, već kao mogućnost ostvarenja I slobodna volja. Predvidjanja su igrale važnu ulogu u životu Maja.
Manticizam – je vrsta Predvidjanja u astrologiji.
Medicinska astrologija – kao sto samo ime kaze bavi se pre svega postavljanjem medicinskih dijagnoza. Veoma je jedinstvena u smislu prevencije. Takodje, u ovu oblast spada I način ishrane koji odgovara svakoj osobi ponaosob.
Mesec – zajedno sa Suncem čini Veliko svetlo. Njegovo kretanje nikada nije retrogradno. Potrebno mu je 28 dana za jedan njegov ciklus.

Simbolika meseca je veoma slozena. Imena u mitovima za bozanstvo Meseca su: Selena, Luna, Artemida, . Takodje za simboliku meseca je važno istaći da ima 8 faza, koje su bile značajne za stvaranje kalendara. Mnogi ga smatraju simbolom psihe, te tako Mit o Psihi je veoma značajan za razumevanje Meseca I onoga što predstavlja.

Astrološki Mesec je simbol ženskog principa. Osobine ženskog principa su: pasivnost, promenljivost kvaliteta (kao plima I oseka), princip primanja, saosećanja, I sl.

Na praktičnom nivou značenje Meseca se odnosi na emocije, dispozicije I raspoloženja. Njegov kvalitet zavisi od znaka u natalnoj karti, a stremljenja ove energije ukazuje kuća u kojoj se nalazi. Vladalac je znaka Raka, a svoju egzaltaciju dozivljava u Biku, dok je pad u Jarcu. U natalnoj karti, gde se nalazi Mesec, ukazuje na promenljivost emotivnog odnosa, kao uspon I pad.

Za analizu horoskopa dece, do njihove 7 godine Mesec je nocioc značenja. Za Psiholosku astrologiju Mesec ostaje značajan indicator ‘unutrašnjeg deteta’ kod odrasle osobe. Isto tako predstavlja I tzv noćnu svest koja se javlja nekoliko minuta pre sna, kao I potrebu za sigurnošću. U tumačenju horoskopa predstavlja majku I njen odnos sa detetom, kako u prošlosti, tako I kao tendencija u buducnosti.

U horoskopu žena princip Meseca je osvešćeniji, u odnosu na muški horoskop.

U Mundanoj strologiji, Mesec predstavlja masu, odnosno, narod odredjenog područja.

Takodje za Karmičku astrologiju Mesec je glavna tačka tumačenja, jer predstavlja “posudu za karmička sećanja duše”. Arhetipalni oseti: hladno/vlažno.
Mesečevi čvorovi – ili Zmajeve tačke, nisu nebeska tela, vec tačke preseka izmedju zamisljene Sunčeve orbite oko Zemlje, Ekliptike I putanje Meseca oko Zemlje. Tako obrazuju dve tačke preseka, tzv Južni (Zmajev rep) I Severni Mesečev čvor (Zmajeva glava), koje se nalaze tačno jedna preko puta druge, formirajuci Ose. Ovakva presecanja su subjektivno gledana sa Zemlje. S obzirom da vremenski Mesec na svom putu (nikada nije retrogradan) krečući se ka severu prvo preseca ekliptiku, obrazujući Severni čvor koji se naziva rastući, pa tek nakon dve nedelje, opet presecajući navedenu putanju obrazuje Južni ili opadajući Mesečev čvor.

Astrološka interpretacija Mesečevih čvorova predstavlja ‘venčanje’ Sunca I Meseca, odnosno aktivnog I pasivnog principa. Severnim Mesečevim čvorom ‘vlada’ Suncev princip (aktivan) dok Južnim vlada Lunarni (pasivan). Polovi čvorova u značenju prate polaritet, te tako Južni Mesečev čvor se često uporedjuje sa simbolom prošlosti, odnosno, planetom Saturn (Veliki Malefik), dok Severni Mesecev čvor sa simbolom budućnosti, odnosno sa planetom Jupiter (Veliki dobročinitelj). Predstavljeni su u polarnosti pozitivno/negativno, jer prošlost kao ‘negativna odrednica’ treba da se prevazidje, da bi se doslo do budućnosti u kojoj leži mogućnost za dalji razvoj. Južni Mesecev čvor se naziva tačkom odpustanja ili oslobodjenja. To je mesto gde se daje ili ‘otkida’. U psihološkoj astrologiji Juzni Mesečev čvor ukazuje na odlike arhetipa Senke. Severni Mesečev čvor iako se smatra tačkom dobitka, potrebno je mnogo volje I emocija uložiti da bi se od ovog mesta dobilo, u vidu ispunjenja.

Kao što je već rečeno za Mesec, I Mesecevi čvorovi su značajni za analizu dečijih horoskopa, odnosno, detinjstva kod odraslih. Ova Osa Mesecevih čvorova, u najširem smislu, govori o psiholoskim mehanizmima reagovanja ljudi (posebno dece) na nove dogadjaje I mogućnosti. Naime, nespremnim suočavanjem sa novinama aktiviraju se mehanizmi regresije I potiskivanja, odnosno, vraćanje na početnu tačku Ose, na Južni Mesečev čvor. Ovo kasnije ostavlja kod odrasle osobe osećanje neadekvatnosti. Ponavljanje ovakvih obrazaca ponašanja integrise se u sistem ličnosti, te osoba razvija snažnu potrebu za sigurnošću, koju često zadovoljava na pogrešan način, samo prividno. Deca sklona potiskivanju, a kasnije I regresiji, se prepoznaju po jednom ‘sanjivom’ stanju, naizgled nezainteresovanom. S druge strane, Severni Mesečev čvor predstavlja Ideale I stremljenja, pojedinca u životu, za koje treba da se ulozi znatan napor da bi se ostvarili. Takvi ideali postaju jasni ciljevi izmedju 18 i 37 godine, kada se ponavlja položaj Mesečeve ose u natalu čoveka. Za to vreme simbolika Juznog M.čvora naizgled ‘bledi’, dok stremljenja S.M.Č. su jasnija. Medjutim, S.M.Č. se ne može dostići ukoliko se ne razveže J.M.Č. , I uspostavi ravnoteza ove Ose.

Metafizički gledano, Osa M.Č. je kružnog karaktera. Kružno poimanje vremena omogućava uvid I razumevanje, I kao takvo ‘ono je uvek prisutno’ u nama, ne kao prošlost, vec kao konstantna prisutnost. Onog ‘momenta’ kada bude covek u stanju da razume, I prevazidje ‘Prvu impresiju‘ (prvobitno znanje prikupljeno u peharu sećanja, odnosno, Mesecu), biće emocionalno oslobodjen iz začaranog kruga, te će biti sposoban da iz pasivnog principa predje na aktivan, usmeren ka ostvarenju ideala. To za posledicu ima linearno shvatanje vremena I prostora.

Najjaci aspekti u tumacenju M.C. su konjukcije. Pozitivni aspekti ukazuju na lakocu I podrsku u razresenju ove Ose, dok negativni aspekti ukazuju na neprijatna iskustva vezana za simboliku ove Ose.
Mesečeve faze – su u astrologiji podeljene na tri dela: mladi, pun I stari mesec. Trojstvo je veoma snažan simbol Meseca, jer kao pasivni ženski princip reprezentuje tri lica žene: mladu devojku, zrelu ženu I staricu. Takodje ovaj simbol trojstva predstavlja I tri osnovna izraza emocije ljubavi: platonsku i erotsku. Ezoterija smatra da saznajni procesi počivaju u emocionalnom potencijalu, pa shodno simbolici Meseca, razlikujemo: nezrelost, emotivnu zrelost I mudrost, kao gradaciju pandan kognitivnom procesu.

U psihološkoj astrologiji Mesec ima sedam faza, pa shodno tome svakoj fazi pripada odredjeni ženski arhetip.

Astroloski pričano, mladi Mesec predstavlja konjukciju Meseca I Sunca, te predstavlja združenu pasivnu I aktivnu energiju, u jednom novom procesu stvaranja. Ovakav položaj se desava jednom mesečno, mada (samo 2-5 puta godišnje) za posledicu ima I tzv Solarnu eklipsu (kad se konjukcija nalazi blizu Mesečevih čvorova). Pun Mesec, nasuprot mladom, označava opoziciju Meseca i Sunca, u kojem se sukobljavaju dve vrste energija – duhovna svest I emocionalna potreba, izazivajući jedna drugu. Jačina I premoć jedne planete zavisi u kom znaku se nalaze. Najopstije, pun Mesec predstavlja vrhunac u odredjenom procesu, kao I izlazak u javnost. Nakon tačke klimaksa koju označava pun Mesec, počinje odumiranje procesa. Pun Mesec, ima I za posledicu tzv Lunarnu eklipsu, onda kada se opozicija I položaj planeta nalazi blizu Mesečevih čvorova.
Mundana astrologija – kao i što sam naziv nosi Mundus – lat. Svet; oznacava astrologiju koja za predmet tumacenja ima odredjeni dogadjaj ili pak geografski prostor npr državu, grad I sl. Uglavnom se odnosi na dogadjaje vezane za: političko-ekonomsku oblast; istorijski razvoj ili predvidjanje odredjenih prirodnih promena.

Glavni elementi pri analizi Mundanog horoskopa su: planetarni ciklusi Meseca, Jupitera I Saturna; eklipse (kada Mesec stane izmedju Sunca I Zemlje – Solarna eklipsa, I kada zemlja stane izmedju Sunca I Meseca- Lunarna eklipsa); astrokartografija ; I ulazak planeta u nove znakove.
Magični ili mistični četvorougao – je figura, u kojoj učestvuju četiri planete, ili tačke, izmedju kojih su dve opozicije unakrsno postavljene, 2 sekstila I 2 trougla. Ovakva konfiguracija, često se nazva ‘praktični misticizam’.
Magija – je sistem postupaka ljudi , zasnovan na shvatanju sveta po kome se stvari I dogadjaji tumače kao ovalopočenja magijskih sila. Stvari su boravista dobrih I losih sila koje treba zaustaviti Ili podčiniti putem ritualnih praksi. Osoba koja pokušava da putem sila da deluje po svojoj volji, veruje da može da se ‘priključi’ principima Simpatije i Uskladjivanja.
Magijska astrologija – grana astrologije, koja za cilj ima prizivanje I isterivanje planetarnih duhova, astralnih tela, a pored toga jos I izradom talismana, amajlija, čarobnih napitaka, koristeći simbole astrologije.
Mikro I makro kosmos – je jedan od osnovnih principa Ezoterije, pa I astrologije, jer se odnosi na uspostavljanje ‘veze’ izmedju ‘neba’ I ‘zemlje’. Drugim rečima, nasuprot osnovnom principu nauka kao o uzročno-posledičnom procesu, Ezoterijski princip analogije vlada u odnosima nebeskih tela I desavanja na planeti Zemlji. U psihoanalizi K.G.Jung ovaj princip analogije, ili analogike, nazvao je sinhronicitet.
Meridian –astronomski: veliki krug koji prolazi kroz Zenit, Nadir, kao I kroz oba nebeska pola; on seče horizon u Južnoj I Severnoj tački. Nulti meridijan je onaj koji prolazi kroz Grinič, i predstavlja polaznu tačku u brojanju dužina. U geografiji predstavlja veliki krug koji prolazi kroz oba pola I neko mesto na Zemlji.
Metali I planete – odavno je poznata astrologiji povezanost metala I planeta, tako da se doslo do sledecih veza (skraceni prikaz): zlato –Sunce; Srebro- Mesec; Gvoždje – Mars; Živa – Merkur; Cink – Jupiter; Bakar – Venera; Olovo –Saturn;
MC – Medium Coeli je astronomski najvisa tacka preseka ekliptike I meridian. Astroloski oznacava pocetak desete kuće, I simbolizuje izražavanje u okviru socijalne integracije. Drugim rečima, usmeren izraz individue u okviru jedne grupe, ili društva, je uglavnom u domenu profesije, odnosno, zanimanja. Za razliku od DC tačke I sedme kuće, koja se odnosi na konkretne (ličnije) odnose, MC predstavlja odnose individue u bezličnim, sistemskim odnosima, koji za posledicu imaju nekakav individualni uticaj I status u društvu. Naspram IC koji je unutrašnje biće, MC je pravac razvoja početnog bića, pre svega kao socijalni razvoj ličnosti.
Mit- je simbolična narativna forma. Njena simboličnost se ogleda u tome što apstraktna ideja se efikasno realizuje I na njenom praktičnom nivou. Iz astrološkog ugla mit starih civilizacija je ključ za analizu horoskopa kao I razumevanje astrologije I Ezoterije. Mit nije primitivan, mit je ključ za razumevanja simbola. Staro-egipatski, persijski, vavilonski, pa najzad grčki I rimski mitovi su takodje I osnovni koren zapadne kulture. U njemu su kompresovane vrednosti iz kojih su ponikle kulture Zapadne civilizacije. Takodje, u navedenim mitovima, koji su uobličeni u ovim potonjim, nalazi se metafizički jezik poimanja koji se dalje uobličio, u jednom pravcu u današnju savremenu astrologiju. To nije maglovit sistem, on se razvija učenjem astrologije, koji za tumača-astrologa predstavlja vrhovnu matricu kroz koju tumači sistem horoskopskih znakova. Od 18 veka, I doba Prosvetiteljstva, ‘otkrićem’ sadašnje Nauke I njene racionalizacije stvarnosti, potiskuje se mitsko-simbolični sloj ljudske svesti, koji mnogi negativno kvalifikuju. Potiskivajući nač primitivni deo ličnosti mnogi nazivaju civilizacijskim progresom I kulturnim dobrom. Medjutim, potiskivanjem se nista ne postiže pozitivno, već se mozemo prisetiti destrukcija iskazanih u ratovima 20-21-og veka! Da li se nesto sustinski promenilo u tom pogledu? Mislim da je potreban drugačiji pristup I vaspitanje za psihički I duhovni rast.
Mitologija – je nauka o mitovima.
Mlečni put – ili Galaksija, lanac slabog sjaja, koji se prostire preko neba citavom dužinom jednog velikog kruga – galaktičkim ekvatorom. Njegova struktura obiluje inter-zvezdanom materijom I zvezdanim oblacima, kao I zvezdama.
Muški znaci – u astrologiji, podela na muške I ženske znake, prema simbilici Jing-Jang, su: Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac, I Vodolija.

N
Natalna karta – je tzv radix horoskop za cčije su izračunavanje presudni mesto I tačno vreme rodjenja. Drevna je rasprava na temu da li je odlučujući trenutak rodjenje ili začeće.
Natalna astrologija – ima za predmet izučavanje natalne karte. Tunačenje za cilj ima da se predoči ili upozna sa onim šta čovek jeste u trenutku rodjenja sa svim njegovim predispozicijama. Prema natalnoj astrologiji, važila bi maxima: čovek je kovač sam svoje sreće.
Nadir- je sinonim za Imum Coeli
Neptun – je planeta Sunčevog sistema, otkrivena 1846, od strane G.Galle. Potrebno mu je 165 godina za jedan ciklus kroz Zodiak. Mitološki, Neptun (grcki Posejdom) je Bog mora I zemljotresa. On je rodjeni brat Jupitera I Plutona, Here, Hestije I Demetre. Prema grčkoj mitologiji, Posejdon je sin Kronosa (Saturna) I Reje. Njegova supruga je morka nimfa Anfitrita. Mnogo mitova povezano je ovim božanstvom. Znak koji je karakterističan za Neptuna je trozubac koji simbolizuje trojstvo.

Arhetipalnoi, Neptunov osnovni praelement je toplo/vlažno.

Astroloski, Neptun, Uran I Pluton su transcedentne planete, odnosno, planete koje se nalaze iza Saturna kao materijalnog sveta. Izvan matrijalnog sveta, ove tri planete, predstavljaju metafizičke principe koji se otkrivaju tokom duhovnog rasta. Veoma značajno za transcedentne planete je nerazumevanje I odsustvo moralnih principa. Dobro/Loše kao ljudske kategorije nesmeju biti okvir kroz koji se simboločno razmatraju ova božanstva. Njegova niža oktava je Venera te se kroz lepotu, ljubav I strast moze doseći duhovnost Neptuna. Tamo gde je Neptun, tamo pokušavate da zavarate druge, ili pak sami sebe.

Astromedicina smatra da je vladalac hipofize upravo Neptun. Hipofiza, se takodje povezuje sa trećim okom, I ona kod riba I kameleona, upravo utice na to d aim se boja koze prilagodjava okruzenju. Ezoterijski, hipofiza se smatra šestom čakrom, koja se smatra energetskim duhovnim centrom, a simbolizuje univerzalnu ljubav.

Psihološki Neptun predstavlja potrebu za verovanjem, idealizacijom I kreativnošću. Odnosno, duhovni poriv, poriv za verovanjem. On vlada tzv kolektivnim nesvesnim, a sobzirom da je njegova osnova emocionalnost, osnovni princip razumevanja njegovog polja je asocijativan. Prikazuje se u snovima, fantazijama, halucinacijama I meditacijama. Polje Neptuna nema čvrstu hijerarhijsku strukturu pa se ono čini iluzorno I konfuzno. Medjutim duhovni tragači I umetnici smatraju polje Neptuna svojim carstvom I nepresušnom inspiracijom.
Nesos – je asteroid izmedju Saturna I Plutona. U grckoj mitologiji je predstavljen kao polucovek-polu konj. S obzirom da ‘povezuje’Saturna I Plutona astroloski je zanimljiv. Psiholoski predstavlja sposobnost razumevanja I opraštanja, naspram optuživanju, kao jednog od načina rasterećenja od osećanja krivice.
New Age – je spiritualni pokret na zapadu, oformljen u drugoj polovini 20 veka. Ovaj pokret pokušava da objedini istočni spiritualizam, zapadni način življenja, nauku, pseudonauku I religiju, u jedan tzv holistički pogled na svet.
Nar – simbol bračne vezanosti, u grčkim mitovima.
Nektar – je naziv za piće grčkih Bogova, I zajedno sa ambrozijom, omogućavalo da zadrže večnu mladost.

O
Oktava – predstavlja viši stepen u kom se pravcu lična planeta razvija. Svaka transcedentalna planeta ima za svoju ‘nižu’ oktavu licnu planet. Oktave imaju važnost za simboličku astrologiju. Termin preuzet od srednjovekovnog izraza Muzike sfera, po kome svaka planeta ima sopstveni ton.
Ovan – je sazveždje na Severnom zvezdanom nebu. Sunce prolazi kroz ovo sazveždje u periodu od 21 marta do 20 aprila. Ovan je vatreni, aktivni, muški I kardinalni znak. Mars je vladaoc ovog znaka, a prirodno mu pripada prva kuća. Karakteristike Ovna kao znaka su: inicijativa, akcija, svadjalaštvo, nestrpljivost, hrabrost, instinktivanost, takmičarski duh, impulsivnost, silovitost I rigidnost. Osnovna fraza: Ja sam. Suprotan znak Vaga.
Ovnovska tačka – Prolecna tacka. Datum je 21.mart, I predstavlja svetski dan Astrologije.
Ovca – osmi znak u kineskom horoskopu, odgovara znaku Škorpije.
Osma kuća – Porta Suprema, predstavlja polje Kapije ka onostranom, metafizickom svetu, te se zbog toga smatra kucom zavrsetaka. S obzirom da je ovo polje okultno, tiče se tajni, tajni sexa, skrivenog posedovanja, I podrske. Za alhemičare ima posebnu simboliku – regeneracije I transformacije, jer samo kroz prolaz ovih kapija mozete dosegnuti do zvezda. U prakticnom smislu vlada: osiguranjima, smrt, imovinu partnera, I zajedno sa šestom kucom ukazuje na tipove oboljenja.
Orbis – opseg moci, krug dejstvovanja sile neke planete ili tacke u aspektu, odnosu, sa drugom planetom, ili tačkom. Orbis varira od jacine planete kao I od jačine aspekta. Domet delovanja planete.
Olimp – planina bogova u mitovima grčke.
Obzorje ili Obzor – ugao izmedju ravni (odstupanje) izmedju prividnog I pravog horizontal, koji zavisi od visine tačke posmatranja. Horizont.
Opozicija – predstavlja aspekt izmedju planeta ili tački izmedju koji je ugao od 180 stepeni. Značenje suprotni sjaj, kontradikcije.

P
Paracelsus – Filipus Teofrastus Bombastus fon Hohenhajm (1493 – 1541) lekar, alhemicar I filozof. Pisac je zapazenih medicinskih I teozofsko-misticnih dela, a uz to se bavio I astronomskim I alhemičarskim istraživanjima. Od lekara je zahtevao poznavanje astrologije kako bi poznavali uticaje nebeskih tela na ljudsko telo.
Pacov – znak kineskog horoskopa, odgovara znaku Ovna.
Peta kuća – Fortuna bona, najsire njena simbolika je sledeća: kreativnost, spekulacije, zabava, ljubavne veze, hobiji, I sl. ukazuje na oblast života u kojoj osoba izražava svoju kreativnost. U Osi kuća 5-11, 5.kuca predstavlja ljubav I kvalitet ljubavi koju osoba daje, dok 11 označava ljubav koju osoba prima (od drugih). Naziva se kućom života. Njen prirodni vladalac je Sunce, a prirodni znak Lav. Ključna reč: kreativnost.
Polaritet – ili dualnost, jedan od aksioma astrologije. Princip Jing-Janga.
Paralele- aspekt po sirini, izmedju minimalno dve planete ili tacke, kada zauzmu istu severnu ili juznu sirinu.
Predikcije – proricanje sudbine, I obuhvata nekoliko metoda: primarne progresivne, ciklične I periodične direkcije; solarni horoskop za svaki rođendan; lunarni horoskop I td.
Progresije- način proricanja sudbine po principu ‘dan za godinu’.
Precesija – kretanje zemljine ose oko ekliptickog pola.posledica je dejstva Sunceve I Meseceve gravitacije. Nagib.
Psihološka astrologija – je savremeni trend, I predstavlja vrstu individualne astrologije. Cilj psihološke interpretacije horoskopa je taj da pomogne osobi da upozna bolje svoje potencijale I mogućnosti, da sveobuhvatnije vidi sebe u psihološkom smislu, I otvori se ka duhovnom razvoju. Naravno psiholoska astrologija I konsultacije sa astrologom ne mogu i ne pretenduju da zamene psihoterapiju.
Planete – u astrologiji, podela planeta je na planete koje se kreću, I spadaju u Suncev sistem, I fiksne zvezde, sjajne ili vellike zvezde u sazveždjima.
Pad – egzil.
Ptolomej –Klaudijus, (90-160 god.), začetnik Aleksandrijske skole. Bavio se astronomijom I astrologijom. Njegovo najpoznatije delo “Almagest” sadrzi sažeto znanja njegovih predhodnika, kao I najstariji sačuvani zvezdani katalog sa 1028 zvezda.za astrologiju je najznačajnije njegovo delo “Tetrabiblos” u kojem je razvio teoriju kuća I utemeljio vezu izmedju fizičkih okolnosti I zodijačkih znakova. U svom delu “Geographike hyphegesis” predpostavlja najpotpuniju antičku geografiju koji je služio kao geografski udžbenik u srednjem veku.
Prenatalna karta – suprotno radix horoskopu. Natalna karta u trenutku začeća.
Persefona – lat. Prozefina, bila je zena Hada, suvladarka podzemnog sveta, a ćerka Zevsa I Demetre. Njenu simboliku Dz.S.Bolen vidi kao jedan od sedam ženskih arhetipova, koji u astrologiji imaju odlike dodira Venere I Plutona.
Pluton – gr. Had; je planeta žućkastog sjaja, kome je za ‘prolaz’ kroz zodijački znak potrebno 27, 75 godina. O njegovim prirodnim svojstvima malo je poznato, jer je ovo najskorije otkrivena planeta (1930 god). Neki ga ne smatraju planetom Sunčevog sistema. Njegova simbolika za astrologe nije potpuna, U svakom slučaju Plutonovo simbolično značenje ogleda se u sledećem: upravlja fobijama, opsesijama, zločinima, rodjenjem I smrcu, zacecem, atomskom energijom I sl. Njegovo delovanje je sporo I neminovno. Ključna reč: transformacija. Položaj koji zauzima Pluton u natalnoj karti predstavlja posebno osetljivo mesto, tu sami I bez ičije pomoći rešavate problem. Vladalac je osme kuće, I znaka Ovna I Škorpije. Psihološki predstavlja destruktivne porive, kao I najdublje želje.
Psiha – grc. Duh, um, dah, život. Mit o Psihi govori o univerzalnom ljudskom zadatku koji svako od nas, u svom životu, ima. Put izvršenja zadataka je put psihičkog razvoja. Psiha da bi zadobila ljubav Erosa (Boziju ljubav, pre svega prema sebi) ona mora da ispuni 4 zadatka, koje joj je nametnula Afrodita (genetika). Prvi zadatak: razvrstavanje semena, sto bi simbolično predstavljalo razvrstavanje bitnih od nebitnih stvari, jasnoća uvida. Drugi zadatak: pribavljanje zlatnog runa, sto bi oznacavalo dolazak do neke vrste moci. Za zlatno runo su se mnogi heroji borili. Treći zadatak: punjenje kristalne boce vodom iz zabranjenog potoka, sto bi najjednostavnije označavalo da se emotivno distancira od svojih subjektivnih pogleda, I razume sopstveni “tok života’. Četvrti zadatak je bio da udje u podzemni svet sa kutijicom koju će naputiti uljem lepote. Ovaj zadatak se izjednačava sa smrtću, zbog toga što je samo par heroja uspelo, da se vrate živi iz posete podzemnog sveta. Pogotovo sto je na putu do cilja, kao I na izlasku iz podmzemnog sveta, nailazila na mučenike pakla koji su je preklinjali za pomoć. Cilj ovog zadatka je upravo u tome da se očvrsne ženski pasivni princip, da se zaroni u nesvesno, I nakon toga da se svesno i aktivno opredeli u svojim nastojanjima (ka nekom cilju). Reči NE drugima, tudjim potrebama, I staviti sopstvene iznad njih, predstavlja posebno za žene, jedan jak izazov. Jer sve dok žene ne nauče da kažu NE onome na koga su naročito osetljiveone neće moći da upravljaju ‘tokom’ svog života.
181. Placidus sistemi kuća – jedan od metoda izračunavanja kuća u natalnoj karti. v.Kuće
Projekcije – psiholoski odbrambeni mehanizmi po kojim se vlastite osobine pripisuju drugima, usled nemogućnosti njihovog sagledavanja kao sopstvenih.Osa prve kuce naspram sedme predstavlja njenu projekciju, u npr izboru partnera. Projekcije u astrologiji predstavljaju odnos izmedju natalne karte I polozaj planeta u trenutku vremena.
Potiskivanje – psiholoski mehanizam odbrane, do koga dolazi kad osoba nije spremna da svesno prihvati I uoči odredjene ideje, stvari, osobine I sl. koje poseduje. Zaborvaljanje. Predisponirani material za potiskivanje je vezan za 12 kuću.
Percepcija – je psiholoski proces opažanja, koje je uvek selektivno, odnosno, u skladu sa našim najširim uverenjima, iskustvom, preferencijama I znanjem. U astrologiji počinje od tumačenja Sunca, zatim Merkura.
Pakao – grc Had, ujedno je I mesto I božanstvo. Rimski pandan Pluton. U psiholoskoj astrologiji predstavlja kraljevstvo nesvesnog u čoveku, jer I sam naziv Had znači: nevidljivo. Njegov rodjeni brat je Hipnos, Bog sna. U mitologiji su samo par osoba žive izašle iz Hada. To su bili: Tezej, Orfej, Eneja, Odisej, Heraklo, Psiha I Persefona. Ono sto je vazno istaci je to da on nije I Bog Smrti, Tanatos, već je to prostor I bozanstvo koje vodi ljude I njihove duše u podzemni svet.

R
Recepcija – dve planete su u recepciji onda kada se nalaze u domicilu, sedištu, jedna druge unakrsno.
Ribe – lat. Pisces; predstavlja sazveždje na Južnom nebu, blizu Ekvatora, kroz koje Sunce prolazi od 18 (19) februara do 20 marta. Njene karakteristike su: pasivni, vodeni, ženski, I promenljiv kvalitet. Prirodno mu pripada 12 kuća, a vladar mu je Neptun. Ključna reč: razumevanje I saosećajnost. Simbolika Riba je sledeća: milosrdje, introspetiva, melanholija, povučenost, nepraktičnost, emotivnost, intuitivnost, sanjarenje. Osnovna fraza: Ja verujem.
Riba – simbol hriscanstva u ranohriscanskom periodu.
Rak –lat. Cancer; predstavlja sazvezdje na Severnom nebu, u kome posebno sija zvezdani roj Jasle. Sunce prolazi kroz ovo sazveždje od 22 juna do 22 jula. Njegov prirodni vladar je Mesec, a kuća koja mu ‘pripada’ je četvrta. Njegove karakteristike su: pasivan, zenski, vodeni,I kardinalni znak. Kljucna rec: posvecenost. Osnovna simbolika: saosećajnost, osećajnost, briga, promenljivost, patetičnost, tradicionalnost I dr. Karakteristicna fraza: Ja osećam.
Religija – je dogma nastala iz potrebe za verovanjem. Astrologija ne pretenduje da zauzme mesto religijama. Astrologija je bliza filozofiji.
Retrogradno kretanje – kretanje planeta unazad, u pravcu kazaljke na satu, ka zapadu.
Radix-horoskop – je natalni horoskop. Za zene se oznacava kao rw, za muskarce rm.

S
Sideralno vreme – obrtanje neke planete u odnosu na fiksne zvezde.
Saturn – grc. Hronos; planeta blago plavičastog sjaja. Potrebno mu je da prodje zodijački krug oko 28-30 godina. Drukčije se naziva Velika nesreća, Djavo, Antihrist, Anti-materija. Ova planeta ima karakteristican oblik, kao I Jupiter, oko nje se nalazi prsten (Saturnov prsten). Arhetipalno: hladan/suv. Predstavljen je srpom boga Hronosa (vremena). Tamo gde se nalazi Saturn osoba se oseća najmanje sigurna, te pokusava da to nadkompenzuje. Prirodni vladar je Jarac, koji vlada I desetom kućom. Astrološka simbolika mu daje značenje bolnih iskustava koji su pod njegovim uticajem. On upravlja ambicijom, žrtvovanjem, odgovornošću, odlukama, organizacijom, mudrošću na osnovu iskustva, siromaštvom, karijerom. Predstavlja, kao I Jupiter, autoritete. Po nekim astrolozima, on je drugo lice Jupitera, poput bozanstva Mitre. Zajedno čine vreme I prostor. Posebno vlada periodom života od 69-98 godine. Bolna iskustva koja donosi predstavljaju ‘lekcije’ koje čovek treba da nauči u svom životu. Veoma važna planeta za analizu horoskopa. Njegov uticaj je spor, bolan I neminovan. Ključna reč: učitelj. Psihološki, on predstavlja potrebu za sigurnošću I bezbednošću, po nekima predstavlja onaj faktor koji uslovljava arhetip Senke.
Sunce – Glavno svetlo, predstavlja planetu koja za 365 dana prodje putanju Ekliptike, gledano iz ugla Zemlje. Na osnovu njegovog kretanja stvoreni su kalendari, I računanje vremena. Prirodni vladaoc znaka Lava, I pete kuće. Kvalitet: aktivan, muški, topao, i dnevno telo. Osnovna je planeta u tumačenju horoskopa. Vlada životnim dobom od 42-56 godine (po nekimm drugim astrolozima od 38-52).

Mitološki: grčki bog Sunca je Helios, dok u rimskoj se naziva Sol, kod egipćana Ra. Jedno od najranijih božanstava. Medjutim kao I Mesec, sam bog Sunca nema odredjeno polje vladanja, kao sto to imaju Neptun, Uran I Pluton, transcedentne planete. Kao astrološki znak, Sunce je predstavljeno Heliosovim štitom, kao oznaka beskonačnog kruga. Simbol je osnovnog covekovog izraza kao individue, zivotne energije. Psiholoski predstavlja: ego, volju za moći, ličnost. Tamo gde se Sunce nalazi u horoskopu, to je mesto gde vam se nalaze ‘srce I život’, tu zelite da zablistate.
Sunčev dan – vremenski period izmedju dva Sunceva prolaska kroz meridijan.
Sunčev ciklus – predstavlja period od 28 godina, nakon čijeg isteka dani u nedelji, prema julujanskom kalendaru, opet zauzimaju iste položaje u mesecu.
Sunčev put – Ekliptika
Sedma kuća – Occasus, je poslednja ‘dnevna kuća’ u horoskopu, nakon koje dolazi tzv Velika kapija, kroz koji se ulazi u metafizički svet. Prirodno pripada Vagi, čiji je vladalac Venera. Veoma je zanimljiva Osa prve I sedme kuće, jer ukazuje na Osu Ja-Ti, odnosno mentalnog stava ‘Ja sam” prema “Ja odmeravam, procenjujem, odabirem”. To je Osa razmene (na razlicitim nivoima od kompenzacije, projekcije, inhibicije, isl) u kojoj se dolazi do spoznaje sebe kroz drugog. Na praktičnom nivou sedma kuća označava partnera, partnerske odnose, brak, sudske sporove, sporazume I ugovore, javnost, I kako vas javnost prihvata. Ona ukazuje na ono šta coveku najviše nedostaje, s obzirom da je suprotna prvoj. Ključna reč: saradnja.
Sekstil –aspekt izmedju minimum dve planete ili tacke, pod uglom od 60 stepeni.
Septil –aspekt sa uglom od 51 stepen.
Sinastrija – proučavanje uporednih horoskopa.
Sedište – kada se planeta nadje u znaku zodijaka kojim vlada. Npr Mars u ovnu.
Solarni sistem- system organizacije nebeskih tela po kome se sve planete kreću oko Sunca.
Solarni horoskop – planetarne konstalacije u trenutku kada se Sunce nakon godinu dana zauzima isti položaj kao u natalnoj karti, I služi da se predodrede dogadjanja u toku jedne godine.
Signifikator – predstavlja pojam za označavanje planeta, tačaka, aspekata I sl. koji je pokretač odredjenih dogadjaja. Vrsnost nekog astrologa se ogleda u njegovoj sposobnosti da pomoću intuicije odredi I protumači signifikatore.
Separativni aspekti – kada neka planeta pri stvaranju aspekta sa drugom, prodje egzaktan stepen aspekta. Značajan je kad je u pitanju brza planeta.
Stelijum- aspekt od 0-10° dve ili vise planeta
Simbol- predstavlja slikovni izraz odredjene ideje. Astrološki pojmovi su izraženi znakovno, npr kao znaci Zodijaka, znaci planeta, I sl., čije je značenje poznato astrolozima. Svaki znak u tumačenju horoskopa postaje simbol za astrologa jer se simboli se ‘tumače’ putem intuicije. Iza svakog simbola, u interpretaciji I tumačenju, stoji odredjen mit. Simbolička astrologija – savremena grana astrologija, sa verovatno najvećim potencijalom za ravoj. Blisko se nadovezuje na misaoni sistem K.G.Junga I njegove škole. Horoskop se ovde posmatra kao meditativna slika, mandala.
Simbol I znak – za astrologiju razlika leži u tome što se simbol intuitivno prepoznaje, I spoznaje, a iza njega svakako stoji odredjeno dublje značenje I mit. Znak stoji ispred simbola, kao njegova oznaka.
Sirijus – najsjajnija fiksna zvezda u sazvezdju Velikog psa, na 13° 23’ Raka.
Sagitarius – v. Strelac
Strelac – veliko sazveždje na Južnom nebu, gde Mlečni put ispoljava svoj najjači sjaj. On je deveti po redu zodijački znak, koji Sunce predje u periodu od 22 neovembra do 10 decembra. Jedno od najstarijih simbola, zajedno sa Suncem I Mesecom. Prirodni vladar je Jupiter, a kuća koju zauzima je deveta. Kvalitet Strelca je promenljiv, element vatre, dok princip kojim vlada je aktivan. Osnovna fraza ovog znaka je; Ja shvatam. On je filozofski tip, slobodoljubiv, optimista I pravičan.
Severna tacka neba – ili Ponocna tacka, je tacka preseka meridijana sa horizontom.
Severni pol neba – u astronomiji: tačke preseka Nebeske ose sa Nebeskom sferom. U geografiji: tacka preseka Zemljine ose sa zemljinom povrsinom, nalazi se na Severnom ledenom moru.
Sfera – nebeski svod.
Sazveždja- skupovi zvezda. Imai h oko 88 poznatih Astronomiji. Sazveždja u astrologiji su zodiački znaci.
Saturnalije – dani u straom Rimu posveceni bogu Saturnu, bogu žetve.
Slobodna volja – je prisustvo izbora coveka izmedju minimum dve alternative, pravca, mogucnosti. Suprotno determinizam. U astrologiji pitanje slobodne volje je jedno od najspornijih. Razlicite astroloske skole imaju razlicite stavove po ovom pitanju od antickih doba do danas.
Sinodicni ciklusi – su povracaj planeta u iste pozicije u odnosu na Zemlju I Sunce. Predstavlja period izmedju dve opozicije. Kod Meseca ciklus nastupanja dva mlada Meseca, gde sinodijski ciklus iznosi 29, 53 dana. Sinodicki vremenski ciklusi stoje nasuprot Sideralnom vremenu, koje se odnosi na iste uzastopne pozicije planeta I nebeskih tela ali u odnosu na zvezdano nebo.
Sinhronicitet – pojam dubinskog psihologa K.G.Junga. Prema njemu, osim postojanja kauzaliteta (uzrocno-posledicne veze) medju stvarima, stoji I sinhronicitet. Ovaj princip jasnije objasnjava ono sto su stari astrolozi nazivali analogijom. Naime, u astrologiji, Jungov princip postulira uskladjenost izmedju dusevnih datosti I kosmisckih konstelacija kao istovremenosti. Centralni pojmovi su uskladjivanje I simpatije.
Svetsko vreme (universal time) – sredje Grinicko vreme.
Scorpius – v.Škorpija
Senka – preuzet termini z Jungove psihoanalize. Predstavlja uspavani deo licnosti, potisnut sa (licnim) ciljem njegovog ne priznavanja. Medjutim, on je vazan deo licnosti, koji tezi da se osvesti I integrise u jednu zaokruzenu licnu sliku. Sa senkom, na svesnom nivou, se susrecemo kroz projekcije (obozavanja I mrznju drugih). U natalnoj karti veoma je slozeno ‘videti’ senku, a oslanja se na sledece elemente: Retrogradnost ličnih planeta; Neaspektovane planete; Konukcije mesecevih cvorova (juzni cvor posebno); Aspekti Saturna I Plutona sa ličnim planetama, znacima I kućama.

Š
Škorpija – Scorpius, istaknuto sayveydje na Juynom nebu. Osmi znak Zodijaka kroz koje Sunce prolazi od 23 oktobra do 21 novembra. Jedno je od najstarijih sazvezdja kojeg su ljudi uocili. Najsjajnija zvezda ovog znaka je Antares. Karakteristike: pasivan, vodeni, zenski i fiksni znak.
Širina – u astronomiji: ugaono rastojanje nebeskog tela ili nekog drugog fenomena u odnosu na definisanu referencijsku ravan; u geografiji: stepenima izrazen ugao izmedju vertikalnog pravca jednog mesta i ravni magnetskog ekvatora; eklipticka sirina: rastojanje od ekliptike; galakticka sirina: rastojanje od ravni Mlecnog puta; heliografska sirina: rastojanje od Suncevog ekvatora; lunarna sirina: rastojanje od Mesecevog ekvatora.
Šesta kuca – Fortuna mala, predstavlja pre svega rutinu I svakodnevnicu. Prirodno je zauzima 6 zodiacki znak Devica kojim vlada Merkur, po nekima I Lilit.

T
Taurus –v. Bik
Tarot – spil od 78 karata, cija se ‘magijska’ moc temelji na verovanju da u prirodi nista nije slucajno. Poreklo tarota je nepoznato. Neke slicnosti sa simbolima astrologije postoje. Od 78 karata je podeljeno na 22 aduta (velike arcane) I 56 karata ravrstanih prema bojama, u kategorijama: tojage, pehari, novac I mac, a numerisane su od 1-10.
T-kvadrat – je konfiguracija koju cine sledeci aspekti: 1 opozicija I 2 kvadrata.
Tigar – treci znak u kineskoj astrologiji, odgovara Blizancima.
Tropski znaci – Ovan, Jarac, Rak I VAga.
Trigon –je aspekt od 120 stepeni.
Terra – v. Zemlja
Tabula Smaragdina – navodno alhemijsko delo Hermesa Trigosmestrosa,ispisano na smaragdnoj table. Dostupne verzije iz ranog sredjeg veka ukazuju na veliku starost ovog spisa.
Tradicionalna astrologija – se naziva onom uglavnom natalnom astrologijom, koja planete, aspekte, I slicne stvari deli na dobre/lose, kao I to da postuje rigidna pravila pri tumacenju horoskopa.
Time zone – v. univerzalno vreme
Treca kuca – Dea, prirodno je staniste zodiackog znaka Blizanacakojom prirodno vlada Merkur. Predstavlja mentalni svasni stav u natalnoj karti. Simbolicno predstavlja sposobnost I kapacitet komunikacije, poimanje novih ideja, saobracajna sredstva, bracu sestre I kratka putovanja. Osa trece I devete kuce se odnosi kao Osa prakticne I vise svesti. u astrologiji rad I zdravlje su povezani, te tako je ovo I kuca bolesti. Na prakticnom nivou sesta kuca se odnosi na: zaposlenje, rad, podcinjene, nacin oblacenja, nacin ishrane, higijena I sl.
Transcedentalno – izvan fizickog sveta, meta-fizika. Transcedentne planete su: Neptun, Uran I Pluton. Uticaj ovih planeta je ‘zaduzen’ za duhovni rast I razvoj coveka.
Transcedentalne planete – su: Uran, Neptun I Pluton.
Tranziti –su prelasci planeta preko natalnog horoskopa. Koriste se pri proricanju buducih dogadjaja.
Tibetanska astrologija –
Tropsko vreme/tropski zodiac –

U
Uran – planeta Suncevog sistema. Iako su preuzeti nazivi rimskih planeta I bozanstava, za Urana ostao je grcki naziv. U mitologiji grkaUran predstavlja primondijalnog boga Neba, koga svrgava sa vlasti sin Saturn, a njega kasnije sin Jupiter. Planeta je zelenkasto-plavkaste boje, koa se krece I retrogradno, te prosecno vreme prolaska kroz 1 zodijacki znak potrebno je 7 godina, odnosno oko 84 godine za jedan ciklus.. Tradicionalna astrologija ga smatra planetom nesreca, mada je njegov uticaj neophodan za dalji psihicki I duhovni rast. Vlada zodijackim znakom Vodolije, a kuca koja mu prirodno pripada je jedanaesta. Kljucna re cove planete: budjenje, pobudjivanje, revolucija. Njegovo delovanje je iznenadno, nasilno I neocekivano. On je bespolni bog, jer je kastriran, pa se smatra Visom oktavom Merkura. U psiholoskoj astrologiji predstavlja intuiciju. Upravlja otkricima, novinama, pobunama, revolucijama, elektricitetom, elektricnim uredjajima, bioenergijom, ideologijama, utopijama, humanism principima, stvaralackom voljom I sl. Tamo gde se uran nalazi u natalnoj karti – tamo osoba pokusava da ostvari ‘licnu revoluciju’.
Uranija – muza astronomije. Prikazana je sa globusom I plaicom.
Umetnuti znak – u horoskopu predstavlja ‘zatvoreni’ potencijal koji simbolise umetnuti zodijacki znak. Tezi kompenzaciji.

V
Venera – Mala Sreca, je unutrasnja planeta, zajedno sa Merkurom, ultraljubicaste boje.Nikada nije udaljenija od 46 stepeni od Sunca. Kada je u najjacem sjaju nadjacava sve ostale planete I fiksne zvezde. Retrogradnost ima pri kretanju, I potrebno joj je oko 243 dana da prodje kroz horoskop. Hladna/vlazna. Kao I mesec, Venera ima svoje faze. Kao Puna Venera, ona je sa zemlje nevidljiva. Ostale faze dele se na vecernju I jutarnju Veneru. Vladalac je zodiackog znaka Vage, I prirodni vladar sedme kuce. Venra vlada zivotnim dobom od 15-22 godine. U mitologiji Venerin pandan kod Grka je Afrodita. Venera je boginja Ljubavi, senzualnosti, lepote, estetike, harmonije, umetnosti, slatkisima, bojama, zadovoljstvom I sl. U svakodnevnom zivotu upravlja emotivnim kontaktima, savezima , brakom. Takodje predstavlja genetiku I naslenjene dispozicije. Kljucna rec: naklonost. Tamo gde se nalazi venera u natalnom horoskopu, na tom polju se uziva.
Vaga – lat.Libra, sedmi je znak Zodijaka, kroz koji Sunce prolazi u periodu od 23 septembra do 22 oktobra. Vaga je vazdusni, muski, pozitivan I kardinalni znak. Manje je istaknuto sazvezdje na Juznom nebu. Prirodni je znak sedme kuce kojim vlada Venera. Karakteristike vage su: druzeljubiv, diplomatican, rafiniran I suptilan, kolebljiv, neodlucan, neistrajan I sl. Osnovna fraza: Ja odmeravam.
Vreme – grc. hrono. Predstavlja za astrologiju najvazniju ‘objektivnu’ datost na osnovu koje se izradjuje horo-skop.
Veliki trougao- konfiguracija u kojoj ucestvuju najmanje 3 planete, ili tacke. Sadrzi najmanje 3 trougla. Moze biti: vodeni, vatreni, zemljani I vazdusni.
Virgo –v. Devica.
Vesta – v. Hestija.
Voda – jedan od cetiri osnovna elementa. Osnovna odlika vodenih znakova je osecajnost I plodnost. Istaknuti zenski princip. Temperament: flegmatican. Svaki od znakova ima svoj vodeni izraz: more (Ribe), reka (Skorpija), I izvor (Rak). Arhetipne uloge vladara zanakova: Mudrac (MIstik I Svestenik), Pogrebnik, Majka. Kao emocionalni process, on bi se izrazao krozz sledece faze: osecanja, focus (transformacija), vera (svetinja), generalizacija-prijemcivost.
Vazduh – je jedan od 4 osnovna elementa. Osnovna odlika vazdusnih znakova je intelektualnost. Tri znaka kojima vlada element vazduha predstavljaju njegove razlicite izraze: vetar (Blizanci),lahor (Vaga), I vihor (Vodolija). Arhetipske uloge vladaoca ovih znakova: Glasnik, Sudija, Revolucionar. Kao kognitivni process to bi bilo: misao, stav, osvescenje-promena.
Vatra –jedan od cetiri osnovna elementa, poznata jos od Aristotela. Osnovna odlika vatrenih znakova je idealizacija I aktivnost. Karakteristike: strastvenost, I kolerican temperament. Istaknuti muski princip. Tri znaka pripadaju Vatri, I svaki od njih ima razlicit izraz vatre: plamensjaj i zar. Arhetipne uloge koje predstavljaju su: Ratnik, Vladar (Otac) I Mudrac Filozof(Svetlost)). Kao process delovanja to bi bilo: inicijativa, izvrsenje, posledica, dok kao process idealizacije to bi bilo: ideja, ideologija, kulturna matrica.

Z
Zodiak – je grupa od 12 znakova, sazvezdja, duz ekliptike po kojoj se iz ugla zemlje cini da se planete krecu. Astrologija razlikuje tropical I sideralni zodiac. Tropski zodiac se koristi u Indijskoj astrologiji. Zodiak se prikazuje kruzno, pa stoga sadrzi 360 stepeni, na kojem svaki zodiacki znak zuzima prostor od 30 stepeni. Zodiacki krug je osnov svake astroloske karte.
Zodiacki znaci – su izabrana grupa sazvezdja kroz koje ‘prolaze’ planete gledano iz ugla zemlje. Zodiackih znakova ima 12, I u zodiaku su prikazani kao jednaki prostori od 30 stepeni.
Zvezde – u astrologiji sva nebeska tela. Osnovna podela na: fiksne zvezde I zvezde u kretanju.
Zenith – Opozitna tacka zenitu je Nadir (MC).
Zavrsni pecat – osnovni kvalitet horoskopa
Zemlja –je jedan osnovnih elemenata, pored Vatre, Vazduha I Vode. Takodje predstavlja nebesko telo, koje se nalazi u centru horoskopa. Suvladar je Bika, I druge kuce. Kljucna rec: realnost. Zemlja je uvek suprotna Suncu, I po znaku, I po polozaju kuce. Predstavlja zivotnu misiju. Kao osnovni element izrazava se kao materija, I predstavljena je krstom. Znaci kojoj joj pripadaju su izrazeni kroz 3 stanja materije, pa tako razlikujemo: materiju u gasovitom (Devica), tecnom (Bik) I cvrstom stanju (Jarac). Arhetipske uloge vladaoca zemaljskog elementa: Djavo (Senka), Mlada devojka, I Zemljoradnik (Dioniz). Kao nivoe realnosti, zemljani znakovi prepoznaju: fizicku realnost, mentalnu I duhovnu.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.