SEVERNI ČVOR U DEVICI – JUŽNI ČVOR U RIBAMAO

Osoba mora da prevazi|e predrasude iz prošlog životakoje sada ometaju njen razvoj i jasan uvid u istinitost svih stvari pred njom. Ranije tendencijeda bude zavisna od drugih, kao i to da se guši u samosažaljenju zbog neuspeha,predstavljaju snažne prepreke kojima se treba pozabaviti i koje treba prevazići u tekućemživotu.Osoba mora stalno da ulaže napor da ne bi sebi dozvolila da postane zbunjena usredlavirinta zbunjenosti koji joj zamračuje unutrašnju viziju. Izuzetno svesna nastojanja da nepovredi druge ljude, puno napora ulaže da bi razvila sposobnost da iskaže svoja stvarnaosećanja. U suštini, najveća slabost joj je da povređuje sebe samu, iako će čak u ovomživotu imati mnogo mogućnosti za bolje razumevanje.Mora raditi da bi izgradila poverenje, od kojega konačno uči da joj se u životu nedešava ništa sve dok jasno ne definiše ciljeve i težnje. U prošlim životima ovu osobu sumnogi prevarili zahvaljujući njenoj sklonosti ka preteranoj saosećajnosti prema tuđimtužnim pričama. Sada, i dalje savija kičmu pri pogledu na patnju, imajući snažan osećaj zapatnju drugih ljudi. Na taj način dozvoljava spoljašnjem bolu da joj crpi snagu, sve dok nedođe do tačke gde joj je svega dosta. Tada je saznanje da joj je blago srce slabost gura kaSevernom čvoru u Devici gde počinje da razvija sposobnost da pravi razliku između onogašto je zaista vredno njenog saosećanja i onoga što je puka fantazija! U tekućem životu punovremena provodi u preispitivanju svojih vrednosnih sistema, odbacujući sve što je nevažno,da bi na kraju mogla da razvije sistem pročišćavanja koji će joj omogućiti da donese kritičkeocene, a da se emotivno ne poljulja.Ova inkarnacija treba da je nauči kako da ispliva iz kaše u koju je upala, a ono štonikada neće prestati da je čudi je činjenica da je tako lagano skliznula u iluziju da zapravonije ni primetila kako se to dogodilo.Po svaku cenu treba da izbegava povlačenje i snevanje na javi, jer je to na kraju do temere slabi da može zaboraviti kako da se ponaša na fizičkom zemaljskom planu. Intuicija izprethodnih inkarnacija joj je neuobičajeno jaka i nepogrešiva, ali s njom dolaze i depresijeRibe koje potiču od osetljivosti na razočaranja drugih ljudi.Učeći karmičku lekciju da ne bude zavisna, na kraju otkriva da svi oni na koje jehtela da se osloni u stvari dolaze da se oslone na nju. Ona stalno mora da se izmiče događajima,okolnostima i vezama čija težina joj zamračuje horizont. Žaljenje drugih ljudi jemože dovesti u poziciju u kojoj se isuviše troši. Mrzeći da ljudima kaže ono što ne žele dačuju, razvija prefinjenost.Jedna od najvećih lekcija u ovom životu je razvijanje sposobnosti da kaže „ne“ i dato stvarno misli, jer najnežnija molba iz suznog oka ju je uvek terala da se vraća na svojureč. Dobro ona poznaje svoje slabosti i kroz takvo saznanje može razviti najveću snagu.Odbijanjem da poklekne emocijama postepeno isplivava iz konfuzije.Mnogi ljudi sa ovom pozicijom čvorova su u prošlom životu prošli kroz iskustvoprogona i shodno tome razvijaju duboko razumevanje za patnju drugih. Ipak, drugi ih moguprevariti kao da je njihova unutrašnja ljubaznost do te mere pomućena slabošću da u ovajživot ponovo prizivaju duh proganjanog od kojeg beže.Imaju sposobnost da godinama žive s dubokim ranama. S vremena na vreme, jedućise, ugrožavaju svoj nervni sistem.Ovde Severni čvor u Devici može odigrati ulogu spasioca dovodeći ih do načinaishrane i zdravlja koji će im pružitinajviše koristi.Ovi čvorovi su posebno od pomoći na planu medicine i lečenja gde se prenošenjesnažne saosećajnosti za čovečanstvo iz prethodnog života spojeno sa novom željom zasavršenstvo, mogu lako izraziti. Idealizam je veliki, ali sećanje duše na nedostataksamopouzdanja podstaknuto mnogobrojnim proganjanjima otežava osobi da sada veruje damože dostići svoje ideale. Ona stalno mora da se bori sa tendencijama koje oseća premapredavanju. Najzad, velika mudrost, naučena kroz gorke lekcije Južnog čvora u Ribama, jeiskupljuje. Jer, bez obzira na to koliko uslovi izgledali teški, i dalje sniva san o dugi, tamogde mir i ljubav vladaju svetom.Krajnje je kritična prema drugima kada vidi da ne dosegnu savršene ideale koje znada mogu postići. Mora naučiti da praktično upotrebi suštinu vlastitih ideja koje je uveknejasno osećala, ali nije bila sposobna da izrekne. Po cenu da se to nastavi, oseća seneshvaćenom. U trenucima potrebe, istinski želi da joj drugi pomognu, ali oseća da ne bibilo pošteno da traži takvu pomoć. Umesto toga, nastavlja da traži ljude sa dubokom, tihomnadom da će oni koji mogu da vide kroz nju, biti dovoljno brižni da dokuče njene probleme.Stalno tražeći toplinu u drugima, postaje hladna kao kamen, kada je u društvu grubih ilineotesanih ljudi. Jedna od najlepših stvari u vezi sa Južnim čvorom u Ribama jeste ta datokom života ona dozvoljava sebi mogućnost da prašta svima koji su je povredili u ovomživotu, kao i u prošlim inkarnacijama.Ovo čvorovi predstavljaju oblake i Sunce, iluziju i stvarnost. Uvek tražeći nekobolje stanje, osoba najzad uči zašto drugi ljudi tako mnogo pate. Sve dok to ne nauči, bićena stranputici rizikujući povredu da bi pomogla svima koji pate.Njena karma u ovom životu je da u sebi teži pročišćenju i savršenstvu, dok drugimablago toleriše slabost. To joj donosi najveću lekciju – samodisciplinu! Mora jasno naučitikada da vodu pusti da teče, kada da je ustavi, a kada da joj promeni tok.Ne sme prevideti detalje, jer često upravo odsudnost pažnje za detalje kod Riba jetera da propusti čistotu razumevanja koju traži. Razvijanjem jasne perspektive može početida izbegava tendenciju ka preterivanju, koju je sa sobom donela u ovaj život.Ukoliko ima takvu sreću, mora se posvetiti služenju, a ne da drugima u sebipriželjkuje da se udave u njenim patnjama iz prošlosti. Najveća lekcija joj je ta da nikada neposumnja u čistotu svojih ciljeva.Osoba počinje da pokreće stvari na zemaljskom planu. U prošlim životima jerazvijala intuitivno razumevanje prirode, na osnovu koje funkcionišu čovek i mašina, alisada je suočena sa primenom tog znanja, pre nego snevanjem na javi o nekom budućemudaljenom trenutku, kada bi svi snovi mogli da joj se obistine. Mora voditi računa o tomeda sve vremenske aspekte pretvori u sadašnjost, kao i sva mesta u ovde, jer jedino živećiovde i sad sposobna je da ogromne zalihe sadržaja koje je sakupila kroz sve živote pretoči ukristalnu formu.Ona treba da postane fokusno sočivo na projektoru koje sadrži milione milionazamagljenih negativa. Ipak, kroz svoj Severni čvor u stanju je da pročisti svaki od njih takoda na kraju nijedno saznanje koje je do sada stekla ne bude izgubljeno. U stvari, ovo jepoprilično škrta pozicija čvora. Um i život ovde, takođe, postaju kao mašina sa svimrazdvojenim delovima koji tvore integralni deo celine. Kada bilo koji deo života nefunkcioniše ispravno, odmah mora biti popravljen ili odbačen.Žvot je usmeren ka težnji ka povećanju efikasnosti i spasavanju od mora kovitlacaRiba. Mnogo truda u prethodnom životu je uloženo u odricanje. Sada ostaju samo maglovitasećanja. U ovom životu, osoba mora naučiti da pokaže usavršene ideale koje je steklaodustajući od svega osim divljenja božanskoj suštini.Kuća u kojoj se nalazi Južni čvor ukazuje na područje u kojem je prethodnainkarnacija dostigla kosmičko razumevanje. Kuća u kojoj se nalazi Severni čvor pokazujepodručje kroz koje kristalizacija to razumevanja može sada dovesti u materijalnu realnost.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.