Osećaj žrtve u astrologiji

Arhetipski lanac žrtva – progonitelj – spasilac prisutan je u mnogim međuljudskim odnosima. Iako odgovarajući tranziti reflektuju kada će se osoba susresti sa ovim arhetipskim šablonom u svom životu, postoje osobe koje se večito nalaze u ulozi žrtve kao da drugi šabloni ili mogućnost prekidanja lanca ne postoji. Takve osobe se osećaju žrtvama čak i kada im je život blagonaklon, jer to je njihovo unutrašnje stanje. One stalno strepe da će im sreća biti oduzeta i da će iznova doživeti bespomoćnost i bes žrtvenog jarca. Identifikujući se nesvesno sa mitskom figurom, ovakve osobe uvek pronađu progonitelja. Istovremeno, postoje osobe koje se poistovećuju sa ulogom spasioca kao svojim životnim zadatkom ili pozivom, često ne shvatajući da bespomoćne žrtve koje pokušavaju da spasu iste su kao oni. U činu spašavanja drugih, spasilac spašava sebe i time obnavlja svoj osećaj potentnosti. Zatim, postoje osobe koje se osećaju kao žrtve, ali svoj bes ispoljavaju tako što postaju progonitelji (ponekad ubeđeni da su zapravo spasioci). One večito traže krivca na kome će da iskale svoju mržnju, ne shvatajući da žrtva koju besomučno pokušavaju da stvore u spoljnjem svetu je zapravo u njima samima. ASTROLOŠKI SIGNIFIKATORI Znaci zodijaka, kao i planetarni aspekti, opisuju prirodu šablona kojom osoba živi. Želela bih da naglasim dve planete za koje mislim da daju osnovni ton arhetipskoj priči o žrtvi i spasiocu. To su Hiron i Neptun. Kada je bilo koja od ove dve planete u snažnom aspektu sa Suncem ili Mesecom, a naročito ako su obe, onda mit ulazi direktno u naše živote, kroz naša prva iskustva, tj. kroz majku i oca. Tu se mitologija i psihologija sreću. Hiron Mitološke teme Hirona su: nepravedno ranjavanje, društveno proterivanje, progonjenje, otuđenost, žrtveni jarac, mudri iscelitelj ili nevini dobrica izložen teškoj sudbini. Kada je Hiron u aspektu sa Mesecom, ove teme ulaze u život kroz najranije iskustvo emotivnog vezivanja za majku, kao simbola sigurnosti i poverenja. Ovo je priča o žrtvi, međutim, ne radi se jednostavno o ranjavanju od strane majke, već je to takođe i majčina rana; to je porodična istorija ranjavanja, loza žrtava, koja će od osobe da napravi ili iscelitelja ili progonitelja. Kada Hiron aspektuje Sunce, ove teme ulaze u život kroz doživljaj oca u ranom detinjstvu, kao otelotvorenje nečijeg mesta u svetu. Ovo je takođe priča o žrtvi, samo što je ovo Solarna rana i često je vezana za životni poziv. Evo nekoliko primera: – naš omiljeni progonitelj: Hitler – Mesec u konjunkciji sa Hironom – još jedan popularan progonitelj: Milošević – Mesec u konjunkciji sa Hironom i Plutonom – jedan od omiljenih spasioca: Princeza Dajana – Sunce u velikom trigonu sa Hironom i Neptunom – još jedan veliki spasilac: Gandi – Sunce konjunkcija Hiron, Mesec u velikom trigonu sa Saturnom i Neptunom – bez komentara: Buš – Mesec u konjunkciji sa Hironom i Neptunom Iako nam je savršeno jasno, ili mislimo da nam je jasno, ko je od ovih primera žrtva, ko spasilac a ko progonitelj, možda i nije baš tako jednostavno. Zašto Hironovo ranjavanje nekad učini osobu žrtvom a nekad spasiocem ili progoniteljem? Ili podela između ovih karaktera nije baš tako jasna? Evo jedne slike Hitlera kao spasioca svoje zemlje. Oni koji su propatili pod njegovom vladavinom terora neće imati problema da ga vide kao progonitelja, jednog od najgorih u istoriji. No, jedna velika nacija, kao i ne tako mali broj ljudi iz drugih nacija, uključujući Britaniju, Francusku i Italiju, Hitlera su videli kao spasioca. Kao što je i on sebe doživeo kao spasioca. Zašto Hiron u aspektu sa Suncem i Mesecom u jednom horoskopu daje saosećanje, dok isti aspekt u drugom horoskopu daje okrutnost? Da li je u pitanju alhemijska mešavina usađenog temperamenta i okruženja, ili nasleđe duše, ili kompulzivnost društva sa kojom se osoba rodila? Ili je u pitanju snažan Hiron u kombinaciji sa ostalim aspektima i zodijačkim znacima? Ili je kombinacija svega ovog plus izbor osobe, izražavanje slobodne volje i odluka da se nosimo sa sudbinom ovog mita na određeni način? Ni primer Princeze Dajane nije tako jednostavan. Šta je bila prava Dajana? Mnogi su je videli kao nevinu žrtvu. Sama je rekla da je na svom venčanju bila jagnje koga su vodili na klanje. Žrtva nesrećnog detinjstva, a potom, u svojim očima žrtva neosetljivog i nevernog muža. Mnogi su je, takođe, videli kao spasioca: uzvišena i misteriozno preobražena uz pomoć svojih rana, pružala je isceljenje drugima. Međutim, mnogi su je videli i kao progonitelja: kao infantilnu i pakosnu ženu, determinisanu da uz pomoć svih mogućih manipulativnih tehnika uništi muževljev ugled. Kao što vidite, u ovoj priči se nalazimo u dvorani s ogledalima. Čak je i Džordž Buš enigma… Iako ga mnogi otpisuju kao idiota, mnogo više njih ga vidi kao progonitelja. Međutim, Mesec u konjunkciji sa Hironom i Neptunom u njegovom natalu govori o dubokom osećaju žrtve, što je on u svojoj mladosti ispoljavao kroz alkoholizam. U Americi ga mnogi još uvek vide kao spasioca, mada mu je oreol izgubio sjaj u poslednjih nekoliko meseci. Neptun Neptun je spajanje s izvorom, povratak u raj, patnja i žrtvovanje, saosećanje i čežnja. Neptun takođe ulazi u naše živote kroz Sunce i Mesec, koji su otelotvoreni u našim roditeljima i njihovom psihološkom i genetskom nasleđu. Ali, Neptunove žrtve i spasioci su različiti od Hironovih. Oni nemaju ranu, već osećaju težinu života na zemlji, težinu ljudske patnje i samoće. Sve ovo pritiska Neptunski san o spajanju s izvorom, i žrtve Neptuna su zapravo žrtve same inkarnacije. Progonitelj im je koža u kojoj se osećaju kao u zatvoru. Njihova sposobnost da saosećaju čini ih najosećajnijim i najmaštovitijim isceliteljima, ili umetnicima koji znaju kako da izraze ljudsku patnju na isceliteljski način. Istovremeno, njihov osećaj nemoći može da izazove takvu bujicu besa da ništa manje do Armagedona ne bi moglo da ih zadovolji. Međutim, pošto Neptun boravi u carstvu sažaljenja, žudnji i snova, neophodna je životinjska energija Hirona, ili čvrste uzde Saturna, ili instinkt za preživljavanjem Plutona da bi od Neptunovske žrtve postao ili efikasan iscelitelj ili posvećen progonitelj. Kada su Hiron i Neptun u aspektu mit žrtva – spasilac je pojačan. Ako je u pitanju konjunkcija, to je obeležje čitave generacije koja može da bude žrtva u odvijanju kolektivne priče. Ovu konjunkciju ima i Helen Keler u svom natalu. Iako rođena kao zdrava beba, sa 19 meseci se razbolela (najverovatnije od meningitisa) posle čega je ostala i gluva i slepa. No, ona je živela punim i produktivnim životom, ne kao žrtva već kao žena neverovatne hrabrosti i energije te je za mnoge bila spasilac. Konjunkcija Hirona i Neptuna je u Biku, u njenoj 6. kući u kvadratu sa Marsom koji je vladar horoskopa. Teško je zamisliti ikoga da ima više opravdanja da se oseća kao žrtva života, a ona se tako nije osećala. Možda natalna karta može da objasni zašto se ona nije poistovetila sa ovom arhetipskom figurom, a možda se odgovor nalazi u njenom izboru da se bori i poštuje život, a ne da se žali na njega. Pluton Plutonove teme o osećaju ugroženosti i strahu od uništenja, kao i o otkriću moći kroz samoregeneraciju, takođe ulaze u naše živote kroz odnose sa roditeljima. Pluton je povezan sa pričom o žrtvi jer moć garantuje preživljavanje. Gubitak moći predstavlja poniženje i smrt, a one koji imaju moć doživljavamo kao pretnju. Ako je Pluton snažno naglašen u natalu, a mogućnost da se moć razvija i kreativno ispoljava je sputana, onda Pluton može da doživi sve oko sebe kao progonitelje i tako sam postane progonitelj ne bi li osigurao sopstvenu moć i time svoj opstanak. Pluton sam po sebi nije automatski pečat žrtve, ali u kombinaciji sa Hironom ili Neptunom u aspektima sa svetlima, može da dâ osećaj žrtve kroz poniženje i gubitak moći. A kompulzija da se moć povrati može da se ispolji kroz okrutnost i osvetoljubivu mržnju. Saturn Kao i u slučaju sa Plutonom, Saturnove teme zavisti, inferiornosti i izolacije mogu da doprinesu već postojećem osećaju žrtve. Sam po sebi, Saturn kao ni Pluton, nije žrtva. Ali, ako je Saturn snažno izražen u natalu, a sposobnost za samostalnost, autoritet i ispoljavanje ideja i talenata u konkretnoj formi je sputana, onda Saturn može da bude prepun zavisti i osećaja niže vrednosti. Kada je Saturn u kombinaciji sa Hironom ili Neptunom, osećaj žrtve može biti poistovećen sa samognušanjem i osećajem krivice, što lako može da se pretvori u samosabotiranje, ili mučenje drugih, ili osoba može da postane mudar spasilac koji isceljuje na konkretan i opipljiv način. U natalu Slobodana Miloševića, pored konjunkcije Meseca sa Plutonom i Hironom, imamo i Sunce u kvadratu sa Saturnom; dok je u horoskopu Gandija Mesec u velikom trigonu sa Saturnom i Neptunom, a Sunce u opoziciji sa Hironom. Progonitelj i spasilac. SMISAO ŽRTVE Sigurno da većina nas ovde prisutnih, u svojim horoskopima ima Sunce ili Mesec u aspektu sa jednom ili kombinacijom ovih planeta. To ne znači da smo svi žrtve, osim utoliko što smo ljudi. Pošto svi imamo iste planete u svojim natalima, svi smo podložni Hironovoj patnji suočivši se sa životnom nejednakošću i nepravdom. Svi osećamo Neptunovu žudnju za nečim što je večno, što je postojalo pre našeg rođenja i što nas čeka posle smrti. Svi smo izloženi Plutonovom instinktivnom poimanju koliko smo zapravo bespomoćni u odnosu na prirodu i kolektiv, kao i Saturnovoj spoznaji da smo sami, smrtni i nevažni u velikom ciklusu života na zemlji. Svaki astrolog koji radi sa ljudima susrešće se sa osobama koje su žrtve. Međutim, svako ko se oseća žrtvom, smisao svoje patnje može da pronađe samo u sebi samom – ne postoji ni jedna knjiga koja to može da objasni astrologu. Možda je u pitanju proces sazrevanja kroz koji osoba prolazi da bi se oslobodila okova iz prošlosti; ili lični put koji osobi razotkriva ljubav i podršku prijatelja; ili neophodno razbijanje opasnih iluzija. Možda je u pitanju neizbežan proces koji zahteva od osobe da kao žrtva izdrži izolovanost, neophodnu za bilo koju vrstu kreativnosti, kao i postojan osećaj lične vrednosti. Ponekad će smisao večno ostati sakriven, što zahteva veru i posvećenost životu. Put od patnje i bola do razumevanja i saosećanja nije intelektualna radnja, već proces koji tranziti i progresije mogu da nam nagoveste. Najvažnije je da postavljamo pitanja. Za početak, trebalo bi da razumemo zašto je uloga astrologa, voleli mi to ili ne i tražili mi to ili ne, često uloga spasioca za mnoge ljude čak i kada insistiramo da je horoskop, a ne astrolog, ono što sadrži odgovore. Samim tim, trebali bi da se potrudimo da razumemo zašto smo prihvatili tu ulogu i da uz vrednovanje naših ideala i težnji prihvatimo i svoje povrede i žaljenja, kao i potrebu da se osećamo važnim i moćnim.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.