Eneagram

Simbol eneagrama je zvezda od devet krakova, a svaki predstavlja jedan od devet osnovnih tipova ličnosti. Međupovezanost linija zvezda pokazuje kako različiti tipovi utiču jedan na drugog i u kakvom su međusobnom odnosu.

Smatra se da je grčki matematičar Pitagora (600 god. pr. Kr.) prvi osmislio simbol od devet vrhova koji se danas povezuje s eneagramom. Znak se ponovno javlja u 13. veku u Evropi, ali mu ubrzo gubimo trag. Iako njegova upotreba nije istorijski dosledno dokumentovana, čini se da je bila široko rasprostranjena, naročito u religijskoj tradiciji Bliskog Istoka. U zapadnjačku tradiciju prvi ga uvodi i pojašnjava ruski misličar G. i. Gurdjiev početkom 20-tih godina prošloga veka. Tokom 70-tih njegova popularnost polako raste u Americi, a nešto kasnije i u Evropi. Danas se eneagramska tipologija karaktera primenjuje širom sveta kai koristan vodič na putu do samospoznaje.

Kako ga koristiti?
Eneagrami su u širokoj primeni, u različitim područjima života i delovanja: koriste se u svrhu ličnog razvoja. U duhovnim zajednicama putem eneagrama produbljuje se znanje o sebi, U terapeutske svrhe (neki analitičari se njime služe kod grupnog savetovanja ili savetovanja za parove), ili kao metoda koja daje korisne uvide u poslovna zbivanja, kvalitetu i dinamiku međuljudskih odnosa, s naglaskom na prepoznavanju negativnih interakcija i delovanja, a u svmu poboljšanja socijalne klime i unapređivanja poslovanja.

Naime, ovaj drevni modei pokazuje u kolikoj je meri ljudsko ponašanje motivisano nesvesnim, ali nam služi i kao koristan alat za promatranje sveta. Iako devet portreta ljudskih ličnosti daje uvid i u lične na koje nismo ponosni, poenta je u tome da verno pokazuju ko smo uistinu. Dakie, imate li teškoća u shvaćanju svoga ja, eneagram će vam ga razotkriti i pomoći u razumevanju vaših potencijala.

Šta je eneagram?
Ključna postavka eneagrama jeste u tome da se svaka osoba identifikuje s određenim brojem. S eneagramom možete bolje razumeti svoje vrline i mane, a možete ga primeniti i u svrhu upoznavanja bližnjih. Model ukazuje i na to kako svako od nas reaguje pod stresom. Naprimer, ako ste tip koji u takvim situacijama jednostavno „pukne“, eneagram će vam pokazati šta vas u vašem karakteru tera na takvu reakciju. Pomaže i u razvijanju određenog stepena samospoznaje i olakšava sticanje alata i načina kojima možete razviti svoje osobine i realizovati ih. Treba napomenuti i da eneagram nije povezan s numerologijom, kao ni s bilo kojim drugim oblikom samovrednovanja.
(Ovo pročitajte i proverite istinitost te tvrdnje).

Upoznajte sebe
Kako biste otkrili koji je broj vaše energije, marate otkriti koja su vaše strasti i fiksacije jer one opisuju „tip“ vaše emocionaJne usmerenosti na svet. Jedna od zanimljivosti eneagrama očituje se i u tome što jasno otkriva kompleksnost ljudske prirode: naprimer, pokazuje generalnu sklonost ljudi da u stresnim situacijama svoj osnovni tip gurne u pozadinu, u korist nekog drugog tipa ličnosti. Pogledate li sliku zvezde i sledite smer strelica, primetićete kako u teškim situacijama određeni tip ličnosti teži nekom drugom tipu.
– Kad su ljudi opušteni slede niz od 1-7-5-8-2-4 ili 3-6-9-3;
– Kad su pad stresom situacija se najčešce odvija obrnutim smerom.
Ograničeni pogled
Poznato je da većina nerazumevanja, svađa i nesporazuma na planu međuljudskih odnosa nastaje iz razloga što svaki određeni tip ili broj ima svoju, a time nužno i ograničenu percepciju situacije. S druge strane, sagledavanje sveta iz tog svojevrsnog tipološkog kalupa nudi i određenu sigurnost, zaštitu, predvidljivost, naspram nepoznatog i nesigurnost sveta „koji nam preti“. Stoga, uspostaviti skladan odnos s nekim, bilo da je reč emocionalnoj ili poslovnoj vezi, nužno pretpostavija shvatanje tipa predvidljivog rakursa iz kojeg pojedinac promatra svet. No, kako bi se udovoljilo tom zadatku, koji od nas traži da shvatimo sebe i onog drugog, kako bismo se mogli prilagoditi, odnosno, uspostaviti skladan odnos s potecijalom kvalitetnog, kreativnog rasta i razvoja, potrebne su određene veštine i smelost.

Upravo su zato tako retki i nezaboravni trenuci u kojima su obe strane skinule maske i dopustile jedna drugoj iskren susret licem u liee, srcem u srce; istodobno, to su oni trenuci u kojima smo doživeli ljubav. Čak i ako se pritom nasuprot nas nalazi stranac, povezali smo se i razvili osećaj koji će se urezati u sećanje.

Koji ste tip ličnosti?
U daljem tekstu nalaze se opisi različitih karakternih tipova. Premda je moguće identifikovati se s više brojeva, teoretski ste samo jedan broj: onaj najdominantniji. Drugim rečima: možete imati osobine različltih tipova, ali vaš temeljni karakter je skup obrazaca ponašanja, reakcija i obrambenih mehanizama kojima se uvek vraćate, bez obzira na okolnosti. Kad shvatite koji od devet eneagramskih tipova osobnosti vas najbolje opisuje, moći ćete napraviti neke pozitivne pomake za sebe i rešiti se oblika ponašanja koji vam ne koriste.

Šta ako se ne prepoznajete?
Ponekad nije jednostavno shvatiti koji ste tip u eneagramskom madelu; u tom slučaju pamati će vam razlike ustanovljene prema emotivnom ključu. Brojevi 8, 9 i 1, pokazuju hrabrot i potencijal za ljutnju; brojevi 2, 3 i 4 su srčani i emocionalni tipovi, a 5, 6 i 7 su racionalni i strašljivi.

Imajte na umu da iako smo primarno jedan tip, interakcija s drugim karakternim osobnostima je itekako moguća. Takođe valja napomenuti da na svaku osobu snažno utiče pet tipova. Prvi je vaš primarni; sledi onaj kojim utičete kad ste pod stresom (u smeru strelice); pa tip kojem se priklanjate kad ste sretni i opušteni (suprotno od smera strelice).

Preostala dva karakterna tipa nazivamo „krila“ i smeštena su s obe strane vašeg primarnog tipa. Naprimer na 1 će uticati krilo 9 ili 2. Tako je 1 sa snažnijim krilom 9 opušteniji, samostalniji, pomalo hladan tip, a ovaj s izraženijim 2 je toplija osoba, spremnija na pomoc, ali i proračunatija, s većom potrebom za kontrolom. Dakle, ne brinite aka ne možete odmah uvideti koji ste od devet karaktera. Možda ste kombinacija dvaju ili više njih. Jedan od razloga zbog kojih je ponekad teško pronaći svoj tip leži u činjenici da se naša ponašanja i reakcija menjaju kŗoz život, zavisno od okolnosti i od ljudi s kojima dolazimo u kontakt. Za početak boljeg razumevanja sebe biće dovoljno, uz pomoć našeg teksta, pronaći svOj primarni tip. Nakon toga krenite istraživati. Kako je čovek sam sebi neiscrpna zagonetka, uvek će biti nekih vlastitih kutaka koje valja rasvetliti i tako si pokušati život učiniti lepšim.

1 – Perfekcionist
Ako ste broj 1 krase vas principi i ideali. Imate snažno izražen osjećaj za dobro i zlo. Bili biste dobar profesor, borac za prava ili advokat. Uvek nastojite popraviti situaciju, ali vas je istovremeno strah pogreške. Imate visoke standarde, dobro ste organizovani i izbirljivi, no ponekad suviše kritični. Problemi su vam nestrpljivost i zameranje drugima, koji ne zadovoljavaju vaše kriterijume. Vaše predivne odlike su velikodušnost, realističnost i moralna hrabrost.

2 – Davalac
Empatična ste i iskrena osoba, toplog srca. Prema drugima ste prijateljski nastrojeni, često i nauštrb sebe, ali znate biti i preterano sentimentalni i laskavi. Po pravilu imate dobre namere i pokušavate ostvariti s drugima bliske odnose, no ponekad radite stvari isključivo kako biste se osetili potrebnima. Problemi koji vam se ponavljaju su posesivnost i neprepoznavanje vlastitih potreba. Najlepše vaše odlike su nesebičnost, altruizam i duboka Ijubav za druge.

3 – Izvodač
Sigurni ste u sebe, šarmantni, usmereni na uspeh i prilagodljivi. Ponekad ste povodljivi u težnji da ostvarite status koji smatrate društveno laskavim. Posedujete dar za diplomatiju, ali ste i skloni biti suviše opterećeni slikom o sebi i time kako vas drugi doživljavaju. Najbolje funkcionišete kad ste u centru pažnje, no često zaboravljate da vaš takmičarski duh može odbiti druge. Vaše vrline su ekstrovertnost, samopouzdanje i velika efikasnost.

4 – Ramantičar
Vi ste, kao što inaziv kaže, romantitićan tip sklon samoposmatranju. Osetljivi ste i pomalo rezervisani prema drugima. Krasi vas emocionalna iskrenost i kreativnost, no znate biti čudljivi pa čak i zlovoljni. Ranjivi ste i često se povlačite iz sveta u samoću, zbog čega vam se ponekad čini da ste izdvojeni iz svakodnevice. Za vas su tipični problemi melanholija, sklonost samosažaljevanju i tugaljivost. Najveće kvalitete su vam kreativnost, poseban uvid U svet, šarmantnost i emotivna iskrenost.

5 – Posmatrač
Vizuelni ste tip koji voli puno razmišljati. Pronicljivi ste i prilično znatiželjni. Posjedujete iznimnu sposobnost koncentracije za razvijanje kompleksnih ideja i veština. Nezavisni ste i inovativni, ali ponekad ste suviše zaokupljeni vlastitim mislima usled čega se odvajate od drugih. Vaši tipični problemi su ekscentričnost i sklonost usamljivanju. Odlike koje vas krase su vizionarski pogled u budućnost, napredne ideje i sposobnost promatranja sveta na sasvim izuzetan način.

6 – Ispitivač
Predani ste onome što radite i ljudima oko sebe, a u životu težite osećaju sigurnosti. Radna ste i odgovorna osoba na koju se svako može osloniti. Lako predvidite problematične situacije i unapred ih rešavate, ali ste skloni i preterano obrambenom stavu i anksioznosti. Zbog težnje za sigurnošću znate biti suviše oprezni i neodlučni, a skloni ste i sumnjati u sebe i druge. Vaše najlepše odlike su unutarnja stabilnost, odgovornost i hrabrost te spremnost da pohvalite sebe, ali i druge.

7 – Epikurejac
Ekstrovertni ste, optmistični i spontani. Produktivan ste, zaigran i praktitićan tip, no znate biti raspršeni na previše strana, pri čemu, u želji da se okušate u svemu, zanemarujete talente kojima bi se valjalo dublje posvetiti. Uvek ste u potrazi za novim, uzbudljivim iskustvima, što vas zna izmoriti. Vaši tipični problemi su nestrpljivost i impulsivnost. Najbolje koristite svoj potencijal kada se usredsredite na talente koji vas zaista mogu odvesti negde i zadovoljiti sve vaše iskonske potrebe.

8 – Vođa
Snažan ste i agresivan tip kojeg krasi samopouzdanje. Problematične situacije rešavate direktno, logički i odlučno, ali znate biti suviše egocentrični i dominantni. Želite da imate kontrolu nad situacijama i ljudima, što rezultuje konfliktima, a druge može odbiti od vas. Vaši najveći problemi su problematitna narav i strah od ranjivosti. Najefikasniji ste kada kontrolišete sebe, a svoju snagu koristite za poboljšanje tuđih života. Tada ste hrabri, velikodušna i inspirativna osoba. Kao takvi podstičete druge na delovanje.

9 – Posrednik
Stabilna ste osoba koja prihvata druge i veruje im. Kreativni ste i optimistični, ali neretko skloni prilagođavati se željama ljudi oko vas i ućutkavati sebe radi „mira u kući“. Želite da se svaka situacija odvija lagano i bez konflikta, zbog čega neretko pojednostavljujete stvari i minimalizirate sve što je potencijalno uznemirujuće. Vaši tipični problemi su inertnost i tvrdoglavost. Ono što vas krasi je sposobnost prihvatanja ljudi i njihovih različitosti i nepokolebljivost u mirenju karaktera.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.