Do­maća pi­ta sa si­rom

SAS­TOJ­CI:

500 g ko­ra za pi­te

400 g si­tnog si­ra

ka­šičica so­li

250 ml vo­de

150 ml ulja

PRI­PRE­MA:

Ulje, vo­du i so po­mi­je­šaj­te i mije­šaj­te sva­ki put pri­li­kom prska­nja ko­ra ka­ko se ulje ne bi iz­dvo­ji­lo na vrhu (sve ko­re prskaj­te ovom mje­ša­vi­nom). Po­dmažite okru­gli pleh mašću ili uljem. Na dno ple­ha sta­vi­te dvi­je ko­re ta­ko da im kra­je­vi una­krsno vi­se pre­ko obo­da ple­ha (tim kra­je­vi­ma ćete za­tvo­ri­ti pi­tu). Sta­vi­te treću ko­ru pa je po­spi­te si­rom.

Sva­ka ko­ra se po­si­pa mje­ša­vi­nom ulja, vo­de i so­li, a sva­ka dru­ga si­rom. Na kra­ju, na vrh idu dvi­je ko­re ko­je se ne po­si­pa­ju si­rom, već se sa­mo do­bro po­kva­se i za­tvo­re kra­je­vi­ma ko­ra ko­ji su os­ta­li pre­ko ple­ha. Pi­tu pe­ci­te 40 mi­nu­ta na 180 ste­pe­ni. Pred kraj pečenja po­moću ši­ro­ke lo­pa­ti­ce pi­tu okre­ni­te da se za­peče i sa do­nje stra­ne (ni­je ne­op­ho­dno, ali ovim pos­tup­kom do­bi­je­te hrska­vu ko­ru sa obje stra­ne pi­te).

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.