Direkcije ili sekundarne progresije najbitnija astrološka lekcija

Sekundarna progresija, pored tranzita, verovatno je najčešće korišćena metoda predviđanja u savremenoj astrologiji. Imaju jednostavnu simboličku logiku i nekako se prirodno uklapaju i nadopunjuju kada se koriste sa tranzitima. Ono što je manje poznato je da su oni zapravo relativno savremeni tj. savremene tehnike. U srednjovekovnoj astrologiji oni ne postoje kao tehnika, a pojavili su se tek u 17. veku – smatra se da je Placidus postavio svoje temelje. Vremenom su se proširili i postali centralna astrološka tehnika krajem 19. i početkom 20. veka, pre svega zahvaljujući Alanu Leu i tadašnjoj Engleskoj školi astrologije.

Zašto je ova metoda postala toliko popularna, možda je manje važno pitanje za praktičnog astrologa, ali čini mi se da je pre svega posledica prekida u prenošenju astrološke tradicije. Naime, nakon 16. veka, s razvojem naučnog pozitivizma i racionalizma, astrologija je postajala sve manje popularnom i opet postala svojevrsna polulegalna, sa pauzom u prenosu tradicionalnih tehnika i tehnika predviđanja. Mogli bi reći da je znanje o korišćenju tradicionalnih tehnika izgubljeno, pa su se razne inovacije dešavale da popune praznine. S druge strane, post-renesansni heliocentrizam (ne samo astronomski, već i filozofski ili svetski pogled) takođe se prenosi u astrologiju, gde su tehnike koje se direktno ili indirektno odnose na pojam Sunca (koji je sada u središtu) i njegovo stvarno ili simbolično kretanje, centralno. Pored toga, astronomske metode postaju sve preciznije, a otkrivaju se i nove planete, pa astrologiji treba revalorizacija. To je deo razvoja astrologije, ali nisam siguran da se rekonceptualizacija dogodila na osnovu dobrog poznavanja tradicije, što bi znatno poboljšalo razvoj i rekonceptualizaciju astrologije.

Sekundarni progresi imaju svoje idejno podrijetlo u primarnim direkcijama, tj. metode „stepena za godinu“ natalnog postavljanja. Posle srednjeg veka, ova metoda se s jedne strane razvila u metodu solarnog luka, gde se umesto pomeranja svih planeta jedan stepen godišnje koristi stvarni pomak sunca u jednom danu, koji može biti malo manji ili neznatno veći od jednog stepena. Ovaj pomak Sunca je takođe pravi pomak koji Sunce pravi u svom kretanju u jednom danu, pa se sa druge strane pojavila ideja pomeranja svih planeta u razmaku koji čine u jednom danu, a pomak koji naprave u jednom danu odgovara vremenskom toku od jedne godine To je ono što sada nazivamo sekundarnim napredovanjem. metoda za dan u godini. Кonkretno, to znači da kada istražujemo godinu života (kao što je 40), posmatramo položaje planeta 40. dan nakon rođenja.

Ova metoda je prilično jednostavna i jasna, a jedina kontroverzna stvar je metoda pomeranja uglova. Mogu se pomerati duž različitih ose, na primer duž ekliptike ili duž ekvatorijalne ose (a zatim se projektuju na ekliptiku) ili duž prve vertikale, što može stvoriti veće razlike u položaju progresivnog MC i AC. Pošto je MC lokalni meridijan, čini se logičnim da ga pomerimo u „stvarnom“ kretanju duž ekvatora, uostalom, izračunato u postupku izračuna natalne karte. Ali mnogi astrolozi takođe koriste metod sunčevog luka da bi pomerili MC za određenu godinu. Jednom kada odredimo pomeranje MC iz njega, možemo izračunati položaj naizmeničnog naizmeničnog stanja. Naravno, na lokaciju MC-a i AC-a takođe utiče geografski položaj, tako da prelazak na veće udaljenosti može radikalno promeniti položaj uglova, mada mnogi smatraju da bi natalno mesto trebalo uvek koristiti za napredovanje.

Metoda sekundarne progresije daje nam novi raspored i odnose planeta, koji se mogu značajno razlikovati od natalne karte dok se pojedine planete kreću različitim brzinama. Sekundarni progresi u ovome imaju određenu prirodnu logiku, jer su povezani sa stvarnim kretanjem planeta, osim što su vremenski transponovani: naš život postaje poput sporog raspada planeta u prvih devedeset dana. Ono što se na nebu dešava u prva tri meseca (ili onoliko koliko jedno iskustvo) simbolično opisuje odnose ili procese u nama. To je poput nekog unutrašnjeg i vrlo ličnog sata, ili „privatnog“ vremena, koje ima vrlo lične karakteristike, i koji opisuje našu unutrašnju subjektivnu stvarnost i procese u njoj. Ono što prođemo za 90 dana doživimo u „usporenom kretanju“ tokom svog života uz posmatranje svih detalja – poput gledanja u usporenom kretanju, u kome primećujemo mnogo detalja koje ne primećujemo normalnom brzinom.

Uglavnom posmatramo aspekte progresivnih planeta i uglova natalnih planeta i uglova (i eventualno promene znakova i kuća). Ovo je jedan od načina korišćenja progresije gde se progresivni položaji posmatraju u odnosu na natalne položaje, a ovo je na prvi pogled najlogičnija metoda u kojoj progresije povezujemo sa natalnom kartom.

Ali kako se odnosi progresivnih planeta menjaju u progresijama, tako možemo i posmatrati odnose progresivnih planeta prema drugim progresivnim planetima. Na primer, ako 30-godišnji progresivni mesec dođe na natalno sunce, to će biti spoj spoj progresivnog meseca i natalnog sunca. Ali samo se Sunce postepeno kretalo oko 30 stepeni. To znači da ćemo 2,5 do 3 godine kasnije imati još jedan spoj meseca i sunca, ovaj put progresivni mesec sa progresivnim suncem. Ova druga metoda posmatranja, odnosno aspekata progresivnih planeta prema drugim progresivnim planetima, s vremenom je nekako nepravedno zapostavljena. Kada sam rekao da je to zanemareno zbog računara, mislio sam na činjenicu da stisnemo dugme i dobijemo precizan spisak datuma (čak i vremena) kada progresivna planeta pravi aspekt ili nešto u odnosu na natalnu kartu. Čak i ako na tu listu uključimo mogućnost gledanja progresivnih aspekata na progresivnim planetama, to je još uvek neka vrsta popisa datuma. Dakle, sve više posmatramo progresivni horoskop kao zasebnu (tj. Progresivnu) kartu. U vreme pre pojave računara, sekundarni progresi obično su se računali i crtali kao natalne karte za nečiji rođendan, pa čak i koristili kao svojevrsni godišnji horoskop. Drugim rečima, čitav progresivni horoskop posmatran je kao mapa, na čelu sa odnosima progresivnih planeta i progresivnih kuća, a tek potom odnosi prema natalnim položajima. Stoga ćemo u ovom članku pokušati objasniti razliku između dva pristupa i pozabaviti se nekim aspektima primjene napretka koji se odnose prije svega na progresivne pozicije i odnose, tj. na metodu „progresivna do progresivna“, sa naglaskom na progresivne faze Meseca koje su zapravo odnos progresivnog Meseca prema progresivnom suncu.

Progresivna i natalna karta

Pokušavamo da objasnimo razliku između dve metode. Za natalnu kartu želimo da kažemo da je to slika ili mapa naših potencijala, ili karta naše psihe, ili tako nešto. Često zaboravljamo činjenicu da su M. Harding i neki drugi astrolozi upozorili da u natalnoj karti nema ničega što bi ukazivalo da je to mapa žive osobe – to može biti i karta događaja, projekta, neživih stvari ili mačaka – i to toliko. teško je objasniti šta je to slika nas samih. Tačnije bi bilo reći da je natalna karta slika sveta oko nas, kosmosa, ako hoćete, u nekom trenutku. Čak i kada govorimo o čoveku, natalna karta u potpunosti opisuje nečiji odnos prema svetu, a ne nužno i samog čoveka i njegovog identiteta.

Naravno, možemo reći da sve oko nas (sveta) određuje naše potencijale i mogućnosti da se izrazimo u svetu u kojem smo rođeni. Ovo je suptilna, ali bitna razlika u razumevanju: da li horoskop poistovećujemo sa čovekom ili vidimo u njemu način na koji svet definiše čoveka, bilo da ga ograničava ili povećava njegove mogućnosti izražavanja. Ovde takođe prepoznajemo drevnu filozofiju da astrologija utiče na čoveka i njegove „niže“ delove, ali njegova besmrtna duša je izvan uticaja zvezda. Ili, drugim rečima, horoskop opisuje svet koji definiše čovekove mogućnosti izražavanja u tom svetu, sliku okoline, dok u stvari suština osobe, ili ako želite njenu dušu, nije određena samim horoskopom – opisane su samo mogućnosti manifestacije ili izražavanja te duše ili psihe. Čini mi se da je ovo razumevanje mnogo više u skladu sa drevnim filozofima i mistikom, i ublažava veliki problem opisivanja kako zvezde mogu da „definišu“ osobu i njen identitet.

Ako ovu ideju proširimo i na prognoze, možemo reći da su sekundarne progresije neko unutrašnje proširenje, pa čak i karakteristično, vremena u kojima ćemo živeti ili mogućnosti koje ćemo moći izraziti. Važno je napomenuti da je to nešto što smo stvarno iskusili u prvih devedeset dana nakon rođenja. Nije svaki put tranzit novo i strano iskustvo koje doživljavamo kada se dogode neki tranziti koje tek moramo da projektujemo u svet da bismo ga eventualno mogli asimilirati (ili odraziti) u našu svest. Napredovanja su iskustvo koje smo nekako već doživeli i asimilirali i koje je već deo naše unutrašnje strukture psihe. Dakle, kada analiziramo tranzite, to su uvek neka nova iskustva u pogledu planetarnih odnosa koje doživljavamo, jer su sami tranziti nova sazvežđa i odnosi u spoljnom svetu, tj. svetu oko nas, koji se samo kroz iskustvo asimilira i na taj način odražava u našem ličnom životu kao određenim stanjima i spoznajama.

Druga strana napretka je onaj unutrašnji razvoj ili proces, koji je već prisno povezan sa našim unutrašnjim jastvom i manifestuje stabilnije ili manje nestabilno – to je naš unutrašnji sat razvoja.

Kada posmatramo progresiju u odnosu na natalne položaje, čini nam se kao da otvaramo mogućnost uticaja sveta oko nas (natalni raspored) na naše unutrašnje iskustvo sveta (napredovanje), tako da su stvari podložnije različitim faktorima i modifikacijama. Progresivno držanje u odnosu na natalitete malo više liči na tranzite jer na neki način projiciramo naše unutrašnje procese u svet (što zapravo određuje naše potencijale) tako da se oni mogu asimilirati i dostići svoja unutrašnja stanja, želje i potrebe, a istovremeno svet može uticati na njihovu sposobnost da ih izraze. . To jest, mogli bismo reći da progresivne pozicije, u poređenju sa progresivnim pozicijama, deluju jasnije, odlučnije, nepokolebljivo ili su manje podložne dodatnim (spoljnim) faktorima koji mogu promeniti ishode – usuđujem se reći da su jasniji i specifičniji u izražavanju. Progresivne planete do natalne pozicije su podložnije spoljnim faktorima koji mogu modifikovati način manifestacije. I to je upravo ono što sam primijetio proučavajući progresivne planete u odnosu na natalne: iako ponekad daju fascinantne rezultate, često neki važni aspekti prođu a da se praktički ništa ne dogodi, smatram to upravo zbog gore navedene osjetljivosti na dodatne faktore koji modificiraju ishode. S druge strane, progresivni do progresivni su često mnogo jasniji u efektima akcije – to su unutrašnja stanja koja u datom trenutku traže jasan i konkretan izraz, i mogu reći da su bliža našem prirodnom razvoju.

Progresivne metode natalne karte i koji su najvažniji faktori na progresivnoj mapi. B. Bradi je te faktore nazvao nepovezanim grafikonom, tj. nezavisno od natalne karte (ili progresivne do progresivne), za razliku od karte povezane, tj. faktori povezani (ili u odnosu) natalne karte (ili progresivni prema natalnom). Promene u znaku progresivne planete. Kada tranzitna planeta promeni svoj znak, to čini istovremeno za sve ljude (a ne samo ljude). Kada progresivna planeta promeni svoj znak, to se događa neko vreme, posebno za tu kartu rođenja. osobe, tako da je uvek veoma značajan događaj sa dugoročnim posledicama. Najčešće se primećuju promene mesečevog zodijačkog znaka, koje se dešavaju otprilike svake 2,5 godine (u zavisnosti od brzine meseca u natalnoj karti). Ali zbog brzine Meseca, to mogu biti manje trajne promene koje opisuju samo modifikaciju ponašanja u skladu sa značenjem zodijaka. Tada dolazi do promene znaka zodijaka Sunca koja se dešava svakih 30 godina (otprilike, opet, u zavisnosti od brzine sunca na dotičnoj mapi) i vrlo je lako uočiti neke opšte, ali i veoma važne promene u ponašanju ili životnim situacijama. Kao da se u nekom trenutku našeg života sunčev znak promenio. Podjednako možemo da posmatramo promene u znaku AC, MC, Merkur, Venera i Mars, koji opisuju duže vremenske periode od 20, 30 i više godina. Obično je najočitiji prelaz od znaka do znaka kada se stvari počnu menjati i kada se stanja menjaju sličnije prethodnom znaku, sa stanjima i ponašanjem sličnijim sledećem. Ali se takođe dešava da tek sa vremenskim odmakom primetimo da smo se promenili ili da se život kretao u drugom smeru bez ikakvih konkretnih događaja. Položaj po znaku je jedini segment faktora koji nisu povezani sa natalnom kartom koji se redovno koristi, i zapravo je jedan od najpouzdanijih metoda u korištenju progresije, iako mu može nedostajati specifičnost. Promene smera kretanja Promena smera je slučaj kada planeta prelazi iz retrogradnog u direktno kretanje, ili obrnuto. Retrogradna planeta u tranzitu događa se u istim stepenima i istovremeno za sve, ali progresivna planeta menja smer u vremenu i u stepenu koji je vrlo ličan i specifičan, tj. ne dešava se drugima u datom trenutku. Bilo da ima bilo koji aspekt natalne karte, stacionarnost će obeležiti naše živote nekim značajnim zaokretom ili preokretom. Većina ljudi ovo iskustvo neće doživeti u svom životu. U stvari, Merkur nam je u praksi najzanimljiviji. Kod ljudi koji imaju Merkur iza Sunca (tj. U kasnijim fazama zodijaka) on će se retrogradno vršiti tokom 20 dana, tj. godina, a posle toga će ponovo krenuti ravno, tako da možemo imati obe promene pravca tokom života. Tih 20 godina obično opisuje jasno uočljiv životni vek koji se razlikuje od ostatka života, ili će obeležiti dve značajne životne promene, obično u vezi sa domom kojim vlada Merkur. Na drugim planetima ne možemo videti oba smera života, jer su periodi retrogradnosti duži od života čoveka. Međutim, moguće je da će se dogoditi jedna od ovih promena smera, ali to se obično vidi već iz natalne karte: planeta natalno mora biti blizu nepomične kako bi mogla da ima promene u napredovanju. Naravno, sunce i mesec ne kreću se retrogradno. Pojave (faze) progresivnog meseca Ako posmatramo pojave luna u progresivnom horoskopu, odnosno faze progresivnog i sunca i meseca, oni će nam dati važnu metodu za određivanje značajnih perioda u životu, obično koristeći 8 faza. Budući da su Sunce i Mesec svetla koja opisuju osnovnu strukturu našeg bića, to jest njegovu ekspresiju, logično je da ove faze opisuju specifične faze u našem životu koje su poput supstrata ili unutarnje motivacije, u pozadini procesa koji se manifestuju kroz život bez obzira šta se zapravo događa. Mi ćemo ih detaljnije opisati u narednim odeljcima. Progresivni aspekti i kuće Između ostalih faktora možemo spomenuti aspekte progresivnih planeta do progresivnih planeta i položaje u naprednim kućama. Ali gledajući položaje u progresivnim kućama većine planeta (osim najbržeg, Mesec i Merkur), imamo neobičan fenomen gde sporije planete naizgled nadilaze prethodne kuće. To se događa zato što se MC-ovi i AC-ovi (koji definišu kuće) kreću brže od recimo Marsa, pa Mars očigledno prelazi u prethodnu kuću u odnosu na matičnu kartu bez obzira na zodijak koji se kreće napred. Sunce i Venera idu približno istom brzinom, pa obično ostaju u istoj kući celog života. Samo Merkur može preseliti jednu ili dve kuće dalje od natalne (osim ako ne pređe u retrogradnu). I, naravno, tu je i mesec, koji svakih trideset godina čini kompletan krug, kako kroz natalne tako i kroz progresivne kuće. To nam takođe može biti dobra referenca jer će kroz iste kuće prolaziti s određenim „kašnjenjem“. Recimo ako Mesec nadilazi 10. natalnu kuću, par godina kasnije prošao bi kroz progresivnu desetu kuću. Ovo odgađanje, naravno, raste sa brojem godina. Ali ulazak u, na primer, desetu kuću, zapravo je spajanje Meseca sa MC-om, tako da uvek postoji sumnja da li efekte proizvodi kuća ili aspekt na os, tj. ugao.

Druga manje upotrebljena metoda odnosila bi se na značenja određenih stepena zodijaka, jer sve planete premašuju određene stepene u vremenu specifičnom za određeni horoskop. Na taj način, gledajući, recimo, stepen do kojeg su Sunce, Venera ili Mars u istoj fazi oko godinu dana (Venera malo manje, Mars nešto više od godinu dana), možemo koristiti sabijanske simbole (ili neko drugo značenje stepena) da dobijemo korisne informacije. Da ne spominjem prilično neistražen metod posmatranja progresivnih planeta u odnosu na zvezdastu nekretninu.

Sve ove metode zapravo nam daju uvid u konkretne životne periode. Retrogradna živa obeležava 20 godina našeg života; Sunce je boravilo u nekom znaku oko 30 godina, a slično je bilo MC ili AC. Iz tog razloga, oni slikaju neku vrstu pozadine ili pozadine u kojoj se pojavljuju određeni aspekti, a aspekte treba posmatrati u kontekstu ove pozadine (posebno mesečeve aspekte). To se posebno odnosi na mesečeve faze koje čak i artikulišu 30-godišnji ciklus u nekoliko faza (4 ili 8). Ali aspekti drugih planeta zapravo obeležavaju kraći ili duži period. Na primer, progresivni Mars u aspektu na sporije planete može biti u orbiti od 1 stepena i to najviše 3-4 godine. Ako pogledamo progresivne aspekte progresivnih aspekata, npr. Mars i Venera mogu biti unutar orbite i izvan nje.

Napredak u odnosu na natalnu kartu

Sve gore spomenute metode pripadaju grupi metoda neovisnih o natalnoj karti, a zbog nezavisnosti od natalne karte imaju određenu snagu, jasnoću i konkretnost u izražavanju. Naglasio sam ih u ovom tekstu iz razloga navedenih u uvodu. Međutim, to ne znači da bi trebalo odbaciti preostale metode gledanja na progresivne planete u odnosu na natalni položaj. Od metoda povezanih sa natalnom kartom, imamo samo dve metode koje većina astrologa prvo analizira. To su:

1) Prelazak natalnih kuća – prvo i najvažnije pomeranje progresivnog meseca kroz natalne kuće

2) Aspekti progresivnih planeta natalnih planeta ili ose.

Obe metode smo opisali kao svojstvenu motivaciju za izražavanje nekih procesa koji su u interakciji sa svetom oko nas (gde je natalna mapa slika sveta oko nas). To može značiti dve suprotne stvari: svet ili interakcija mogu pojačati ono što mi iskazujemo, tako da dobijamo jasne događaje. Međutim, faktori u svetu takođe mogu ublažiti ili ometati ili modifikovati ove unutrašnje sadržaje, npr. aspekt natalne planete može proći gotovo nezapaženo ili bez nekih očiglednijih događaja.

Smiramo upotreba sekundarnih tehnika.

1) Progresivna faza meseca

2) Zodijak Sunca i Meseca – Sunce nam daje širi okvir od 30 godina u jednom znaku, dok Mesec menja znak svake dve do tri godine i na taj način modulira značenja

3) Pogledajte i natalne kuće preko kojih se ukrštaju sunce i mesec

4) Pogledajte da li neki od drugih planeta ili uglova (Ac, Mc) menjaju znak

5) Registrovati da li je došlo do promene pravca kretanja, posebno Merkura

6) Aspekti progresivnih planeta prema progresivnim planetima i uglovima

7) Aspekti progresivnih planeta natalnih planeta i uglova

Odnosno:

1) Analiza Sunca i Meseca – Ova analiza je srce sekundarnih progresija

a) Progresivna faza

b) Promena znaka Sunca i Meseca

c) Položaj u kućama, posebno mesec jer je mnogo brži

d) Aspekti svetla, sa aspektima Meseca koji se tumače u kontekstu prethodnih tačaka.

2) Pogledajte da li postoje promene znaka ili aspekti uglova

3) promene karaktera i aspekti drugih ličnih planeta

Progresivne faze meseca
Progresivne lunarne faze opisuju razvojni proces ili procesno stanje aktivnosti. Oni će opisati kako pristupamo akciji, odnosno životnom iskustvu. To su vrste unutrašnjih stanja ili potreba koje stoje iza onoga što nam se događa, pa čak i unutarnje motivacije ili poriva da se deluje na određeni način. Dane Rudhiar je koristio i inicijalno objasnio ovaj lunarni ciklus koji je u svojoj knjizi Lunatic cicle zamislio lunarne faze kao razvojni ciklus. Ali rekao bih i da su progresivne faze pomalo zapostavljene i da im mnogi astrolozi u praksi ne obraćaju previše pažnje, što mi je oduvek bilo čudno, jer pružaju odličnu osnovu za tumačenje drugih napredovanja i tranzita. Razlog može biti taj što oni ne daju uvek određene događaje koji se poklapaju sa datumima početka faza. Ali kada tumačimo druge napredovanja, uključujući tranzite, u kontekstu lunarnih faza, možemo ih mnogo bolje objasniti. Imajte na umu da su ove faze ipak odnos između Sunca i Meseca (a ne samo faze „meseca“), koji su dve „svetlosti“, i koji opisuju osnovne potencijale našeg bića ili psihe. Ciklus lunarnih faza može se prvo podeliti u dve opšte pojave: Mesec u porastu ili uvećanju koji traje od Mladog Meseca (konjunkcije Sunca i Meseca) do Punog Meseca (opozicija Sunca i Meseca). Obično se opisuje kao faza afirmacije ili odrastanja i formiranja. Akcija prethodi razmišljanju. Mesec u opadanju ili padu, koji traje od punog meseca do mladog meseca. Obično se tumači kao zrelost u glumi i razmišljanju, to jest. delujući sa svešću o posledicama ili značenju. Unutar ovih polovina možemo ubaciti dve četvrtine ili dva kvadrata sunca i meseca tako da dobijemo sledeće 4 faze za koje možemo da smatramo da su fundamentalne: Mladi mesec. Faza novih početaka kada postoji određeni zaokret u pristupu životu koji još nije u potpunosti formulisan. Prva četvrtina. Faza glume i dokazivanja kada još uvek nismo sigurni kuda će nas nešto odvesti, ali mi smo veoma aktivni i pokušavamo da se nametnemo. Pun mesec. Faza manifestacije i realizacije započeta. Vreme plodova i rezultata, ali i svojevrsni preokret u procesu. Druga četvrtina Ponovo faza akcije, ali u novom pravcu. To je radnja sa iskustvom ili znanjem bez potrebe za dokazivanjem, ali sa potrebom za osećajem akcije i razmišljanjem o posledicama akcije. U praksi se postavlja pitanje kako definisati granice ovih perioda. Obično se prva faza opisuje od mladog Meseca do prve četvrtine (0 ° -90 °). Ali čini mi se da u praksi faze koje zapravo počinju 45 stepeni pre bine i traju do 45 stepeni iza rade bolje. Pri tome sama fazna faza deli četvrtinu na dva različita dela, tako da mi zapravo dobijamo 8 faza lunarnog ciklusa. Lunarni ciklus bi tada izgledao ovako: 1) Pojava (Mladi Mesec, 0 ° -45 °) 2) Integracija i nametanje (45 ° -90 °) 3) Akcija (prva četvrtina 90 ° -135 °) 4) ekspresija (135 ° -180 °) 5) Ispunjenje (Puni Mesec 180 ° -135) 6) Sinteza (135 ° -90 °) 7) preusmeravanje (druga četvrtina 90 ° -45 °) 8) Otpustite (45 ° -0 °) Ovde sam sređivao faze od Mladog Meseca do sledećeg Novog Meseca, iako u stvari 8. i 1. faza čine četvrtinu Novog Meseca (45 ° pre 45 ° posle samog Meseca); Faze 2 i 3 čine izgled prvog kvartala; Četvrti i peti oblik faze punog Meseca; i 6. i 7. formiraju fazu druge četvrtine. Sada ćemo bliže pogledati svaku od ovih faza lunarnog ciklusa. Prva faza (45 ° pre mladog meseca do 45 ° posle mladog meseca) Otpustite (45 ° pre MM do MM) Ova faza je zapravo kraj prethodnog ciklusa, ali označava i početak novog ciklusa. Da biste se počeli pojavljivati novi, potrebno je da se rešite starog. U ovoj fazi ljudi osećaju da se jedan veliki ciklus završio i traže nešto novo, ali ovaj novi još uvek nije vidljiv. Ovo je faza rekapitulacije i dovršavanja stvari iz prethodnog ciklusa paralelno sa unutrašnjom potrebom za promenom i novim. Mi mislimo o prošlosti i budućnosti, ne toliko o sadašnjosti. Ali obično se teško prepuštamo starim stvarima i navikama, pa ova faza često završi odolevanjem promenama ili očajničkim pokušajima da se stvari nastave umesto da se traže nove mogućnosti. Zbog toga ova faza može biti prilično neugodna, ljudi su zbunjeni, dezorijentisani, pa su čak i strahovi i panika mogući. Nitko nas ne uči kako stvari odbaciti, oni nas uvijek uče kako stvari nabaviti. Ili, na primer, teško je svima da okončaju vezu ili brak, čak i kada je jasno koliko je davno završio. Važna lekcija u ovom periodu je da naučimo da se prepustimo zasićenim stvarima, da zaključimo ili razrešimo stvari iz prošlosti i da pokušamo sagledati mogućnosti za nove početke oko nas. U suprotnom, stvari oko nas mogu početi da se raspadaju bez obzira na naše želje i ponašanje. U ovoj fazi, temelji novog su postavljeni kroz čišćenje starog. Ali ako ne napravimo dobre temelje ili korenje, plodovi ne dolaze.

Pojava (MM do 45 ° posle MM)

U ovoj fazi počinju da se pojavljuju naznake novih početaka, smerova ili aktivnosti. Često se povezuje sa potpuno novim načinom života, tako da se često pojavljuje kod ljudi koji imaju, na primer, svoje prvo dete ili se venčaju, jer oboje nepovratno menjaju svoj životni stil (pod uslovom da, naravno, mladi Moon SP padne u pogodne godine, na primer u dvadesete). Ali ono što se pojavljuje još uvek nije jasno, prelazimo u novu životnu fazu ili novi posao, ali još uvek ne znamo gde će nas to odvesti. Odluke su donesene, nešto se počelo dešavati i mi možemo slediti samo te znakove. Ova faza takođe može biti malo teška u sukobu sa stvarnošću, kao da u nama postoji vizija puta, ali u stvarnosti, malo drugo podržava našu viziju. Za razliku od prethodne faze izdanja, ovde postoji nešto olakšanje jer se pojavljuju ideja ili vizija o pravcu promene. Kasnije faze su često povezane sa onim gde se ta faza dešava, jer je njena faza u znaku i kuća svojevrsna motivacija ili impuls za kasnije faze.

2) Prva četvrtina ili faza akcije (45 ° – 135 °)

Integracija (45 ° -90 °)

Sa ovom fazom ulazimo u drugi kvartal. U njemu se u naš život integriše novi pravac djelovanja, pojavljuju se konkretne aktivnosti i pokušavamo se nametnuti i aktivno djelovati. Često postoji određeni entuzijazam ili unutrašnja energija u pristupu životu i aktivnostima koje preduzimamo, kao i potreba da imamo aktivan stav prema svemu u životu. Vrijeme neizvjesnosti i neodređenosti je iza nas i male stvari postaju jasnije – naš put ili naše odluke postaju sastavni dio naših života, mada se u ovoj fazi manje bavimo gdje stvari idemo ili zašto nešto radimo – ovdje jednostavno pokušavamo djelovati i integrirati se u svoj život aktivni pristup.

Rad (90 ° -135 °)

Ovo je faza delovanja i rasta u punom smislu te reči. Osjećamo potrebu za dokazivanjem i potvrđivanjem, a naš način djelovanja poprima konkretne forme. Želimo da se dokažemo i nametnemo, želimo da materijalizujemo ono što je počelo za mladi mesec, ili samo želimo aktivno da vodimo svoj novi život. Ova faza ima dinamiku kvadrata sunca i meseca i otuda naglasak na delovanju i (samo) dokazivanju. U ovoj fazi se brzo širimo, rastemo i jačamo naše samopouzdanje, za razliku od prethodne faze u kojoj postoji motivacija, ali ne nužno i toliko sigurnosti i samopouzdanja. Ali postoji opasnost da postanemo pretjerano razumni ili forsiramo stvari koje mogu biti neprimjerene.

3) Faza ili manifestacije punog Meseca

Izraz (135 ° -180 °)

Ovo je ulaz četvrtine punog meseca. U ovoj fazi pre punog Meseca, mi doživljavamo prve potvrde naše aktivnosti i vidimo se kao plod aktivnosti, iako još uvek nisu potpuno sazreli. To je vreme svesti i razumevanja svega što radimo, ali i samopouzdanja jer osećamo da stvari idu svojim putem. Osjećamo da smo blizu svog cilja. Međutim, ako smo ranije otišli ​​u pogrešnom pravcu, može se pojaviti i nezadovoljstvo ili grižnja savesti, to je prvi pokazatelj da možemo da trpimo posledice. To je faza aktivnog iščekivanja u kojoj osjećamo da dolazi važan period za nas u kojem možemo shvatiti čemu težimo.

Ispunjenje (180 ° -135 °)

Ovo je faza manifestacije rezultata i ubiranje plodova. Obično ljudi osećaju da je vreme da platimo za rezultate, da shvatimo sve što smo učinili i to takođe može biti faza velikog zadovoljstva postignućima, svojevrsni vrhunac. Ali ponekad se u ovoj fazi dogodi da ljudi osećaju da treba da plate cenu za svoje prethodne aktivnosti i pogrešne radnje, tako da ova faza možda i nije tako udobna. Pored toga, ovaj period je takođe pokazatelj određenih promena i preokreta koje čovek može ili ne mora doživeti kao prijatne. U svakom slučaju, ovo je period važnih promena jer svaki vrhunac u životu ljudi obično takođe menja nešto. Ali promena je više u pravcu preusmeravanja, modifikacijama razmišljanja i pristupa životu, bilo da prolazimo kroz uspešan period ili plaćamo greške. Ako u ovom periodu ne dobijemo ono na čemu smo radili, tada moramo razmišljati o ispravkama i promenama. Trenutak punog Meseca je u mnogo čemu sličan Novom mesecu kao određena prekretnica i novi početak.

4) Faza drugog tromesečja ili preusmeravanja

Sinteza (135 ° -90 °)

Sa ovom fazom započinje četvrtina preusmeravanja i nove akcije. Ovde osećamo da je vreme žetve završeno i da procenjujemo šta smo postigli. Fokus je na primeni postignutog i šta sa tim. To je svojevrsno okretanje prema sebi i često je početak refleksnijeg pristupa životu dok počnemo da razmišljamo o stvarima i motivima do kojih se ranije nismo brinuli. Pokušavamo sagledati stvari iz šire ili više perspektive. S druge strane, ako smo platili za svoje greške, sada imamo priliku da razmišljamo o posledicama i da pređemo na novi ciklus aktivnosti sa svešću o posledicama. Zato često vidimo, na primer, promene posla jer želimo da iskoristimo svoja iskustva i objavimo drugačije ili osećamo da više ne možemo napredovati u svom postojećem poslu. Više nam nije prioritet da se dokazujemo i afirmujemo, već tražimo nešto više.

Preusmjeravanje (90 ° -45 °)

Ovo je takođe faza akcije, ali mudre i zrele akcije, pri čemu nije fokus samo na akciju, već na one vrste aktivnosti koje imaju neko dublje značenje i gde smo svesni posledica svojih akcija. Manje nam je važno da se afirmišemo i dokažemo jer već imamo iskustva i znanja, ali već pokušavamo sagledati širi kontekst naših aktivnosti, što je svojevrsni pogled izvan granica onoga što radimo i živimo. Ovo je takođe aktivna faza (poput prvog tromesečja), ali je takođe praćena dozom opreza ili promišljenosti koja proizilaze iz iskustva ili je veća refleksija u pristupu životnim situacijama zbog traženja konteksta ili smisla. To je zrela produktivna faza koja traži nove horizonte i područja aktivnosti, ali prije svega koristi rezultate i dostignuća iz prethodnih razdoblja kako bi im dala trajnije ili dublje značenje. Ako smo bereli grožđe za pun mesec, sada pravimo vino koje može opstati godinama kasnije, čak i kad započnemo novi ciklus.

Iako se ove faze čine kao svojevrsni kontinuirani razvojni proces, ne može se uvek dogoditi da vrhunac bude faza punog meseca. Ove faze, međutim, opisuju naš unutrašnji razvoj koji može, a ne mora odgovarati „spoljnom“ uspehu ili postignuću. Takođe je moguće pokrenuti stvari „pogrešno“, a stvari „loše“ završiti u sekularnom smislu, tako da umesto nagrade i dostignuća možemo doživeti udarce i kazne. Za nas je ključno da toga budemo svesni i da se suočimo sa svojim greškama iz kojih možemo mnogo naučiti. Plodovi našeg života možda nisu uvek prijatni, ali uvek možemo nešto naučiti i steći iskustvo. Suočavanje sa sobom jedna je od najtežih stvari u našem životu, jer u današnjem svetu sve oko nas nas uči da budemo nepokolebljivi i nepogrešivi, a svako priznanje slabosti smatra se „lošim“. U tom smislu, opisi faza lune su sjajni za rasvetljavanje pozadine događaja. Dakle, nijedna od ovih faza nije dobra ili loša sama po sebi, ni viša ni niža, ni uspešnija ili manje uspešna – oni odražavaju naš unutrašnji proces koji može da razjasni neke naše događaje u životu. Stoga je teško izvući vremenske granice između faza, jer one često prelaze jedna u drugu.

Naravno, postoje i drugi faktori kao što je tranzit koji mogu modifikovati ciklus i uvesti „spoljne“ faktore u ove cikluse. Ali možemo ih i dovesti u kontekst progresivnih faza. Na primer, ako imamo aktivne tranzite Neptuna (posebno Sunce i Mesec) u fazi oslobađanja, onda znamo da će ova faza biti još zbunjujuća, ali okolnosti ili događaji oko nas verovatno idu u pravcu rastvaranja starog. S druge strane, tranziti Saturna mogu stabilizovati čoveka, ali i komplikovati proces napuštanja starog, jer se Saturnov uticaj može pokazati kao otpor prema promenama.

Ili, ako faza punog meseca padne u 12. kuću, sabiranje plodova može biti više povezano sa uvidom, a neki konkretniji rezultati mogu se pojaviti samo sa prolaskom progresivnog meseca u 1. kuću.

Tumačenje ovih faza nije uvek precizan prognostički alat, ali daje nam kontekst za druge napredovanja i tranzite.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.